Projekty

Vzájemné porozumění
Naše škola se stala partnerem v projektu ZŠ Halenkov "Vzájemné porozumění", OPVVV, Šablony pro ZŠ, registrační číslo projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0004011. Obsahem spolupráce je sdílení zkušeností výchovných poradců škol prostřednictvím vzájemných návštěv.

Šablony II pro ZŠ Ohrada
podrobné info / odkaz publicita

Učme se v zahradě
podrobné info / odkaz publicita

Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi
Detailní informace ZDE

Šablony pro ZŠ Ohrada
Projekt „Šablony pro ZŠ Ohrada“, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání, výzva 02_16_022 Projekt je zaměřen na následující témata: osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní školy, podpora extrakurikulárních aktivit, spolupráce s rodiči dětí a žáků.
Detailní informace
Publicita

Ptačí ráj na školní zahradě
Na základě žádosti o poskytnutí dotace jsme získali neivestiční finanční prostředky na realizaci projektu: "Ptačí ráj na školní zahradě". Projekt je spolufinancován Zlínským krajem. Bližší informace o projektu - viz ODKAZNÍK - EKOLOGICKÉ AKTIVITY.

Projekt „Výzva 57“
rojekt „Výzva 57“ Reg. č. CZ.1.07/1.1.00/57.0480 Operační program: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, výzva č. 57 Obsah projektu: - Rozvoj technických dovedností žáků na druhém stupni základní školy - Rozvoj profesních dovedností učitelů pro výuku zaměřenou na zlepšování technických dovedností žáků základní školy - Rozvoj individuálních ústních komunikačních dovedností žáků v anglickém a německém jazyce formou blended learningu - plakát zde

Zkvalitnění výuky cizích jazyků ve vsetínských základních školách
Realizátor: Město Vsetín Vybavení učeben pro výuku cizích jazyků moderními technologiemi výuky (interaktivní tabule, datové projektory, počítače, videoprojektor) více zde

Nové přístupy ke čtenářství a výuce jazyků
Obsah projektu: čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění čtenářské gramotnosti a zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky Reg. č. CZ.1.07/1.1.00/56.0636 Operační program: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, výzva č. 56 - plakát zde

ICT nás baví
více zde

Člověk a příroda - učebny
více zde

EU peníze školám
více zde

Projekt EU Inovace výuky angličtiny s podporou informačních technologií
více zde

Projekt EU Vstřícná škola
Udržitelnost projektu Vstřícná škola 2014/2015, více informací - článek 1, článek 2, Neklidné dítě - příručka pro rodiče.

Školní arboretum – projekt realizovaný za finanční podpory Zlínského kraje
více zde

„Inovativní přístup k výuce angličtiny na školách Zlínského kraje“
Realizuje KCDPV a CUCU ZK, o.p.s., Nivnická 1763, Uherský Brod 688 01

„Zlepšení podmínek pro výuku a praktických dovedností žáků v přírodovědných a technicky zaměřených předmětech na ZŠ a SŠ“
Realizuje Gymnázium Uherské Hradiště, Velehradská třída 218, Uh. Hradiště 686 17

„Rozvoj a podpora kvality ve vzdělávání“ – „Kvalita“
Realizuje Gymnázium Uherské Hradiště, Velehradská třída 218, Uh. Hradiště 686 17

„Centra přírodovědného a technického vzdělávání pro moderní výuku žáků středních a základních škol ve Zlínském kraji“ – kroužek Draci příroďáci
Realizátor: SOŠ J. Sousedíka, Benátky 1779, Vsetín


Vítejte na stránkách školy

Vítejte na oficiálních stránkách ZŠ Vsetín, Ohrada 1876.

Zde se dozvíte nejaktuálnější informace, které se týkají naší školy. Věděli jste, že si nás můžete najít i na facebooku? Stačí kliknout vpravo nahoře na navigačním menu. Nenašli jste to, co jste hledali? Přejděte na stránku kontakty a napište nám.

Kontakt

Telefon:724 715 096
Email: info@zsohrada.cz
Website: www.zsohrada.cz

Základní škola Vsetín, Ohrada 1876
Nad Školou 1876, 755 01 Vsetín
Vsetín
Česká republika