Menu
Základní škola Vsetín, Ohrada 1876
Základní škola Vsetín, Ohrada 1876

Oznámení – vyhlášení ředitelského volna

Oznámení – vyhlášení ředitelského volna

Vážení rodiče,

dle § 24 odst. 2 zákona č. 561/2006 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuji ředitelské volno na den 28. 6. 2024 z organizačně technických důvodů (příprava tříd a kabinetů na opravu elektroinstalace pavilonů).

Vysvědčení bude rozdáno dne 27. 6. 2024 a tím slavnostně ukončíme školní rok 2023/2024.

PaedDr. Helena Slováková