Menu
Základní škola Vsetín, Ohrada 1876
Základní škola Vsetín, Ohrada 1876

Domácí nauky v 8. ročníku

Domácí nauky v 8. ročníku

Domácí nauky v 8. ročníku

I v letošním školním roce nás provázela výuka Domácích nauk. V tomto volitelném předmětu jsme získali spoustu dovedností v oblasti gastronomie a vyzkoušeli nové recepty. Během odpoledních dvouhodinovek jsme ve dvojicích pekli, vařili, smažili, krájeli a míchali, ale hlavně si navzájem pomáhali. Každý mohl přispět svým vlastním nápadem na recept a ten, na kterém panovala největší shoda, se následně připravil. V druhém pololetí se zavedla tradice, že každá skupinka si na následující hodinu připravila recept a mohli jsme tak sdílet různé rodinné klasiky. Hodiny ale nebyly jenom o vaření a pečení, zavítali jsme i do obchůdku našeho spolužáka – Krámek Zdraví u Krampotů. Poslední letošní hodinu jsme si zpříjemnili návštěvou místní cukrárny a nad zákusky zavzpomínali na vše, co jsme společně v Domácích naukách prožili.

 

Velká zásluha patří paní učitelce Strnkové, která vedla naše hodiny a zásadně se podílela na přípravě každé hodiny, nosila nám chybějící suroviny a sdílela s námi její cenné rady a zkušenosti.

Domácí nauky nám daly nejen spoustu praktických poznatků, ale zpestřily i každodenní monotónní sezení v lavicích.

Anežka Mikuláštíková, 8.B