Školská rada

Vážení rodiče a přátelé naší školy, vítáme Vás na stránce Školské rady při ZŠ Vsetín, Ohrada 1876. Rádi bychom s Vámi sdíleli radosti i starosti týkající se školního života našich dětí. V rámci pravomocí se chceme podílet na chodu školy a jsme připravení přispět radou i pomocí. Dovolte nám seznámit Vás se základními informacemi: na naší škole pracuje Školská rada při ZŠ Vsetín, Ohrada 1876. Je zřizována na základě §167 a §168 Zákona č.561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávaní (viz zákon). Řídí se volebním řádem (volební řád ke stažení) a jednacím řádem (jednací řád ke stažení).

Pokud máte cokoli na srdci ohledně školního života Vašich dětí, můžete (samozřejmě kromě stávajících možností komunikace s pedagogy a vedením školy) posílat Vaše podněty, náměty a připomínky i na emailovou adresu pana Martina Krajíčka – Atreides6@seznam.cz. Byli bychom rádi, kdyby naše školská rada sloužila v případě potřeby jako jedna z možností komunikace mezi rodiči, pedagogickými pracovníky a zřizovatelem.

Volby do školské rady na tříleté funkční období 2017/18 – 2019/20:
Dne 13. a 14. 11. 2017 proběhly volby do školské rady, která na další tříleté období pracuje v následujícím složení:
- za zřizovatele (volby neprobíhají, členové jsou jmenováni přímo zřizovatelem): Ing. Tomáš Pifka a Mgr. Andrea Frňková
- za rodiče: paní Mgr. Adéla Kousalová, pan Martin Krajíček
- za učitele: Mgr. Pavla Vičíková, Mgr. Michal Hurta., od 1. 9. 2019 Mgr. Helena Sláčíková a Mgr. Silvie Konečná

Zápis z voleb ZDE

Zápisy z jednání školské rady
Veškeré zápisy naleznete zde