Výchovné poradenství

Výchovný poradce na ZŠ Ohrada:
Ing. Božena Jindřichová, tel. 605 219 025

Úřední hodiny:
Po 14.00 - 16.00 (jinak po telefonické dohodě)


Informace pro rodiče budoucích žáků prvních tříd:
Po 14.00 - 16.00 (jinak po telefonické dohodě)
Co můžete udělat pro své dítě před nástupem do školy
Desatero pro rodiče
Nejnáročnejší bývá start pro prvňáky

Oblasti působení výchovného poradce:
1. Kariérové poradenství
• poradenská pomoc žákům při volbě povolání
Rozhodujeme se o budoucím povolání

Přijímací řízení 2020/21
Posunutí termínu přijímacích zkoušek na SŠ
Informace o přijímacím řízení na SŠ a VOŠ 2020/21
• skupinové i individuální poradenství v této oblasti
• spolupráce s rodiči žáků především v oblasti poskytování informací o možnostech studia a průběhu přijímacího řízení
• vyhledávání informací o možnostech dalšího uplatnění žáků
• spolupráce s poradenskými a informačními institucemi pracujícími v oblasti profesního poradenství
Užitečné internetové odkazy, které je dobré si prohlédnout.

2. Práce se žáky vyžadujícími zvláštní pozornost
• vyhledávání a orientační šetření žáků vyžadujících zvláštní pozornost a příprava návrhů na další péči o ně
• zjišťování diagnostiky speciálních vzdělávacích potřeb a intervenčních činností, především ve spolupráci s Pedagogicko-psychologickou poradnou
• zaměřit se především na práci:
a) se žáky se specifickými poruchami učení (Dysgrafie, Dyslexie, Dysortografie, poruchy řeči, poruchy smyslů - sluchu, zraku ap.),
b) se žáky s výchovnými a výukovými problémy (školní zralost problémy ve výuce),
c) se žáky – cizinci,
d) s talentovanými a nadanými žáky,
e) se žáky se sociálním znevýhodněním.
šikana a závislosti (školní fobie - úzkost, strach, deprese, konfilkty ve škole, problémy s kázní, kamarádi, příprava na výuku, domácí úkoly, motivace žáků, studijní dovednosti, tvořivost.

3. Metodická činnost
• zprostředkování metod pedagogické diagnostiky a intervence ostatním pedagogickým pracovníkům
• vedení při integraci žáků vyžadujících zvláštní pozornost
• při tvorbě individuálních vzdělávacích plánů
• vedení při práci s nadanými žáky
• shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči

4. Informační činnost
• poskytování informací činnosti školy, školských a dalších poradenských zařízení v regionu, žákům a jejich rodičům
• zveřejňování důležitých informací výchovného poradce pro rodiče na webových stránkách školy


Vítejte na stránkách školy

Vítejte na oficiálních stránkách ZŠ Vsetín, Ohrada 1876.

Zde se dozvíte nejaktuálnější informace, které se týkají naší školy. Věděli jste, že si nás můžete najít i na facebooku? Stačí kliknout vpravo nahoře na navigačním menu. Nenašli jste to, co jste hledali? Přejděte na stránku kontakty a napište nám.

Kontakt

Telefon:724 715 096
Email: info@zsohrada.cz
Website: www.zsohrada.cz

Základní škola Vsetín, Ohrada 1876
Nad Školou 1876, 755 01 Vsetín
Vsetín
Česká republika