Projekt „Učme se v zahradě“

Podařilo se nám uskutečnit projekt na revitalizaci zahrady v jižní části stávajících venkovních pozemků areálu základní školy. Náklady na projekt činily 758 533,-Kč, z toho 494 404,-Kč jsme získali ze Státního fondu životního prostředí ČR (Národní program životního prostředí, výzva č. 16/52017 –Přírodní zahrady, aktivita 6.1.C). V rámci realizace byla vytvořena výuková zahrada jako přírodní učebna s výukovými prvky s tématikou „příroda“. Doplněním nové zeleně na výukové zahradě a umístěním EVVO výukových prvků v přírodním stylu vznikl prostor pro pohyb dětí při venkovním pobytu u budovy školy. Herní prvky jsou certifikovány dle ČSN.< ZPĚT