Bezpečnostní pokyny při stavbě parkoviště u ZŠ Vsetín, Ohrada 1876 - (vloženo 26. 5. 2017)

Veškeré informace naleznete pod odkazem "Bezpečnostní pokyny" níže

Bezpečnostní pokyny

ZÁPIS - DUBEN 2017 - (upraveno 10. 4. 2017)

Veškeré informace včetně dokumentů a výsledků ke stažení naleznete pod odkazy níže.

Zápis - informace

Dotazník - KLIMA ŠKOLY pro rodiče - (vloženo 11. 4. 2017)

Dotazník KLIMA ŠKOLY pro rodiče bude možné vyplnit v termínu od 11. 4. do 31. 5. 2017. Podrobnější informace naleznete v manuálu pod odkazem níže...

Manuál pro rodiče

Cyklistické dovednosti i znalosti dopravních značek a předpisů si ověřovali žáci 4.B třídy ze Základní školy Ohrada ve středu 15. května na dopravním hřišti v areálu ZŠ Vsetín, Trávníky. Vzhledem k tomu, že dopravní výchova je součástí nejen školního vzdělávacího procesu, ale určitě se o ní zmiňují i rodiče , dalo se předpokládat, že zvládnutí jak teoretické, tak i praktické zkoušky bude pro všechny snadné. Jak se ale kluci a holky přesvědčili, tak jednoduché to zase nebylo.

První potíže nastaly již při vypracování jednoduchých základních testů. Nejenže jim pan Česnek, instruktor, předem osvětlil některé problematické situace, ale také správná odpověď byla zadávána ze tří možných. Tady buď někteří nebyli pozorní, a tak si otázku špatně přečetli a posoudili, nebo situaci špatně vyhodnotili. A proto se stalo, že teoretickou část splnili sice všichni žáci, někteří ovšem „ s odřenýma ušima“ . Sebejistotu chtěly děti předvést i v jízdě na kole v simulovaném dopravním provozu. Výhodou bylo to, že všichni uměli jezdit na kole, avšak nevýhodou byly opět nepozornosti týkající se nedání přednosti v jízdě, nerespektování dopravních značek, chybné mnohdy bylo i označení směru jízdy. Proto ani v této části nepodali všichni stoprocentní výkony.

Možná byly dílčí neúspěchy spojeny i s tím, že většinou děti vyráží s rodiči především na cyklostezky, kde se s těmito dopravními předpisy nesetkávají, nebo jim , jak se zachovat, poradí dospělí, anebo děti jezdí pouze na sídlištích. Přesto však toto dopoledne mělo za cíl hlavně upevnění si cyklistických znalostí a dovedností. Popřejme proto nejen těmto dětem, ale všem účastníkům silničního provozu co nejvíce jízd bez nehod a dopravních přestupků.

autor: Mgr. Světlana Sívková

Fotogalerie

Vydařené sportování s polskými kamarády, a nejen to, prožili vybraní žáci 4. - 7. ročníku ze Základní školy Ohrada v polské Bytomi. Ti se do družební školy Mikoláše Koperníka vydali ve dnech 16. a 17. května. Již po několik let se téměř každoročně toto setkání uskutečňuje jako vzájemný výměnný pobyt, kdy děti z Polska se účastní podzimních mezinárodních atletických závodů pořádaných naší školou a děti od nás zase soutěží u nich.

Letošní návštěvu si všichni opravdu užili, neboť program setkání byl velmi zajímavý. Po příjezdu, obědě a ubytování jsme se vydali do venkovního zábavního parku, jehož součástí byla i přírodní botanická zahrada. Tou nás provázel účastník polské verze „Robinsonova ostrova“, který všechny zaujal především praktickými ukázkami toho, jak lze v případě nouze přežít v přírodě. Byli jsme překvapeni, jaké různé rostliny jsou poživatelné, jak za pomocí vyhloubené jámy a igelitu získat pitnou vodu, jak lze rozdělat oheň i to, jakými signály si můžeme přivolat pomoc. Tato aktivita se dětem opravdu moc líbila. Po večeři jsme si s polskými přáteli zahráli zábavnou společenskou hru MÖLKKY, finskou hru, která si získává příznivce po celé Evropě. Přesto, že to bylo naše první setkání s touto hrou, obstáli jsme na výbornou. Večer jsme zakončili návštěvou aquaparku.

Středeční dopoledne bylo vyhrazeno sportovním soutěžím v tělocvičně i venku. K těm byli přizváni i žáci z jiných bytomských škol. Všichni byli rozděleni do různorodých skupin, čímž ty naše děti získaly nové přátele, měly také příležitost vyzkoušet si komunikaci v polském i anglickém jazyce. A protože i počasí nám přálo, dopoledne bylo velmi zdařilé. Po obědě jsme se s polskými kamarády rozloučili a vyrazili jsme domů.

Cesta nazpět byla provázená velkou spokojeností ze super prožitých dvou dnů. Nejen sportování, ale i vřelé chování polských kolegů a žáků přispělo k těmto bezva stráveným hodinám v polské škole.

autor: Mgr. Světlana Sívková

Fotogalerie

Výsledky a foto z akce naleznete pod odkazem níže...

autor: Pavla Adámková

Fotogalerie + výsledky

Už se na naší škole stalo tradicí, že osmáci vyrážejí prozkoumávat habsburskou Vídeň. Letos k tomu došlo ve čtvrtek 11. května a naštěstí nám přálo počasí. S dobrou náladou, velkou svačinou a plnou peněženkou jsme vyrazili poznávat významná místa metropole Rakouska. Začali jsme v zahradách letního sídla Habsburků Schönbrunnu (což v překladu znamená Krásný pramen) s Neptunovou fontánou a kolonádou Gloriette. Poté jsme se přesunuli do centra, kde jsme si prohlédli památník Marie Terezie, Hofburg, Dóm sv. Štěpána a památník Alžběty Bavorské. Celou dobu jsme poslouchali vynikajícího a vtipného průvodce pana Pavla Kočího, kterému vděčíme za skvělý zážitek. Vrcholem celého dne však byla návštěva zábavního parku Prater, kde mnozí absolvovali jízdu na šílených atrakcích a dokonce to ustáli.

autor: Silvie Šipulová

Fotogalerie

Informace naleznete pod odkazem níže...

Informace o sběru

Nikola Bravencová z 8.B získala ocenění ve výtvarné soutěži nadace Masarykova gymnázia „Příběhy světla“. Soutěž byla pořádaná v rámci VIII. ročníku Literárního jara ve Vsetíně 2017 pod záštitou hejtmana Zlínského kraje pana Jiřího Čunka.

Pamětní list
Výsledková listina

DS Ohraďák odehrál novou hru Hudebka pro ZŠ Hovězí a ZŠ Jablůnku , v Lidovém domě pro naši školu a pro veřejnost. V úterý 16. května 2017 se s touto hrou zúčastní divadelní přehlídky Hvozdenský měšec.

Fotogalerie

V pondělí 24. dubna 2017 proběhla v družině již tradiční beseda s policistou, kde se děti dověděly něco o bezpečnosti nejen na silnici a zopakovaly si vědomosti z loňského roku. Znalosti dětí byly výborné, proto se šly za odměnu zrelaxovat do zábavního centra - Dětské džungle.

Fotogalerie

Naše družstvo dívek 4. a 5. ročníku vyhrálo okrskové kolo ve vybíjené žákyň 1. stupně a postoupilo do okresního kola, které se konalo 25. 4. 2017 na ZŠ Šafaříkova ve Valašském Meziříčí. Tam dívky vybojovaly 3. místo. Blahopřejeme!

Diplom

Žáci 1. – 2. ročníků oslavili tento den věnovaný planetě Zemi ve věži vsetínského zámku, kde byly nachystány tvořivé aktivity, hry a také výstava výtvarných prací účastníků přírodovědné soutěže Jaloveček pro ZŠ.

Mgr. Pavla Povýšilová

Foto

Zakoupili jsme 5 sad plastových boxů na tříděný odpad. Třídíme papír, plasty, sklo a kovy. Dále je v přízemí školy umístěna sběrná nádoba na použité baterie. Chceme tímto všichni (žáci i zaměstnanci) přispět ke zlepšení životního prostředí.

Foto

Dovolte mi, abych se s Vámi podělila o radostnou zprávu. Dne 5. 4. 2017 převzala naše Renata Babovcová, učitelka výtvarné výchovy a ruského jazyka, z rukou starosty města Jiřího Čunka ocenění za osobní přínos při výchově a vzdělávání mladé generace.

Tato cena je vyhlašována každý rok a město tím dává najevo, že si pedagogické práce – někdy nelehké – váží.

Jsem pyšná, že i letos toto ocenění získala členka našeho učitelského sboru.

Láska a profesní zaujetí k výtvarné tvorbě a umění je u ní patrná při každé činnosti, které se věnuje – ať v rámci výuky či mimo ni. Její kreativita a nápaditost je mimořádně vysoká. Pod jejím vedením se hodiny výtvarné výchovy mění ve výtvarné dílny, kde si každý žák najde své místo.

Stejně tak bych mohla uvést dlouhý seznam mimoškolních aktivit –od přípravy dětí na soutěže, výzdobu školy, přes pořádání vernisáží, po proslavené dílničky pro mateřské školy a veřejnost.

Proto bych jí ráda touto cestou za všechny zaměstnance školy chtěla poděkovat a popřát hodně sil a elánu do další práce.

Helena Slováková, ředitelka školy

Podrobná zpráva a fotografie

Nikol Neubauerová z 8.B získala 3. místo v krajském kole Olympiády v českém jazyce

Diplom
Pamětní list

ZŠ OHRADA se stala jako již tradičně pořadatelem tohoto sportovního klání. Dne 21.2.2017 se konala soutěž děvčat. Na turnaj se přihlásily tři družstva. Své reprezentanty poslaly ZŠ OHRADA, ZŠ SYCHROV, ZŠ ROKYTNICE. Třetí místo si vybojoval team ze Sychrova. Vítěz, který bude Vsetín reprezentovat 22.3.2017 na okresním přeboru vzešel z utkání mezi ZŠ OHRADA A ZŠ ROKYTNICE Zpočátku získala hladce převahu děvčata z Rokytnice a vedla 8:0. Pak se ohraďácké baskeťačky rozkoukaly a začaly dotahovat. Po urputném boji uhájila vítězství ZŠ ROKYTNICE výsledkem 12: 10. Všem zúčastněným děkujeme za bojovnost a hlavně za chuť se v dnešní době hýbat a obohacovat se tak o spoustu super zážitků.

Fotogalerie
Volejbal na Ohradě - článek

Ve čtvrtek 6. dubna 2017 se naše děti z družiny setkaly s dětmi se zdravotním postižením na ZŠ Turkmenské. Společně vyráběly výrobky z papíru ve tvořivých dílnách. Jako každým rokem se našim dětem nejvíce líbila smyslová místnost a přejí si ji mít i na naší škole. Už nyní se těšíme na další společnou akci a paní učitelkám ze ZŠ Turkmenské děkujeme za příjemné odpoledne.

Fotogalerie

V úterý 4. dubna 2017 získala naše děvčata z 5. B Viktória Patvarošová a Diana Homolová 3. místo na Tančírně ve Vsetíně s tancem WE DANCE. Oběma holkám gratulujeme.

Fotogalerie
Diplom

Dne 29. března 2017 se žáci naší školy zúčastnili programu Tonda Obal na cestách, který se zabývá tématem třídění a recyklace odpadů. Žáci se dozvěděli, jak, kam a proč se odpad třídí, co se z něj dále vyrábí. Cílem byla podpora vědomí odpovědnosti za životní prostředí.

Fotogalerie

Děti z 1.odd. ŠD navštívily výstavu velikonočních kraslic s lektorským programem.

Interaktivní formou proběhla přednáška o vítání jara, oslavách velikonočních svátků v Čechách i na Moravě a tradici zdobení kraslic. Po prohlídce výstavy různě zdobených velikonočních vajíček, si každé z dětí, mělo možnost vyrobit vajíčko dle vlastní fantazie.

Fotogalerie

V rámci Dne vody jsme se zúčastnili terénního výukového programu na Hájence v Semetíně zaměřeného na praktické pozorování přírody. Dozvěděli jsme se hodně nového o životě žab, o jejich vývojovém cyklu, o druzích aj. Zahráli jsme si spoustu her zaměřených na život živočichů žijících u vody nebo ve vodě. Prohlédli jsme si zblízka i vajíčka žab, která jsou obalena rosolovitou hmotou, která chrání vajíčka před vyschnutím. Měli jsme velké štěstí – viděli jsme i ledňáčka říčního. Nejvíce nás ale zaujalo praktické pozorování vodních živočichů, které jsme si sami vylovili, určili jejich název podle obrázků a pak je mohli pozorovat ve speciálních nádobách s lupou.

Autor: Mgr. Pavla Povýšilová

Fotogalerie

Počátky této soutěže jsou spojeny se jménem australského matematika Petera O'Hallorana. Jeho záměrem nebylo vytvořit novou soutěž pro nejlepší, nejtalentovanější matematiky, ale získávat pro matematiku všechny žáky. Chtěl jim poskytnout radost ze soutěžení při řešení netradičních úloh a dopřát jim možnost porovnání vlastních schopností se stejně starými kamarády ve třídě, škole, ale i v širším okresním, regionálním či celostátním měřítku.

V České republice byl Matematický klokan uspořádán poprvé v roce 1995, soutěží se v šesti kategori-ích. Počet účastníků se rok za rokem zvyšuje. V prvním ročníku řešilo úlohy 25 tisíc žáků a studentů, ve čtrnáctém ročníku soutěže překročil počet účastníků z celé ČR 300 000.

Letošní ročník se uskutečnil 17. března a v naší škole se zúčastnili všichni žáci od 2. do 9. třídy. Navíc byla dána možnost zasoutěžit si i našim talentovaným prvňáčkům, kteří ve srovnání s druháky a třeťá-ky dopadli velmi dobře. V kategorii Cvrček (2. a 3. třída) bylo maximum 90 bodů. V dalších kategoriích pak 120 bodů.Celý článek včetně výsledků
Diplom - Viktor Gola

Dne 17. ledna 2017 se ve Valašském Meziříčí konalo okresní kolo Dějepisné olympiády, kterého se zúčastnily Jana Homolková z 8. B a Markéta Nerodilová z 9. A. Markéta Nerodilová postoupila do krajského kola, které proběhlo v Kroměříži 20. března 2017, a umístila se jako úspěšná řešitelka. Blahopřejeme!

Důležitost vody na naší planetě jsme si připomněli třídenním projektem „Den vody“. U příležitosti Světového dne vody (22. 3.) se žáci dověděli o koloběhu vody, o naší denní spotřebě vody, o nedostatku pitné vody v některých částí naší planety a na straně druhé o plýtvání vodou a o jejím znečišťování.

Fotogalerie

Dne 15. března, ve výroční den, kdy v roce 1939 naši zemi okupovala nacistická armáda, se vydala výprava našich deváťáků za poznáním temné historie období holocaustu. Základní informace získali již v hodinách dějepisu, ovšem návštěva největšího hřbitova světa na ně velice zapůsobila:
„Šokovalo mě, jak s lidmi zacházeli.“
„Měla jsem z toho místa velmi divný a nepříjemný pocit jako asi každý. V průběhu prohlídky jsem byla tak zaražená, že jsem nemohla říct ani slovo, jen poslouchat.“
„Nejvíce mě šokovalo, když jsme se dozvěděli, že po těch mrtvých zbyla jen malá urna s popelem.“
„Velmi nepříjemný a nevstřebatelný zážitek.“
„Děsivé byly 2 tuny lidských vlasů, které Němci využívali. Bylo strašné, když mezi velikánkou hromadou bot ležela malá botička dítěte.“
„Nepochopím, jak někdo v této době může říct, že má těžký život, protože těžký život měli Židé a lidé v táborech. Rodiče přicházeli o své děti a děti o rodiče.“
Silvie Šipulová

Fotogalerie

V říjnu 2016 vyhlásily dětské knihovnice Masarykovy veřejné knihovny Vsetín soutěž pro žáky 2. - 5. tříd vsetínských základních škol. Do konce února 2017 se tak mohly přihlášené třídy utkat ve čtenářských dovednostech. Podmínky byly jednoduché: každý žák ze soutěžící třídy musel přečíst alespoň 2 knihy a alespoň jednou od října do února musela třída navštívit knihovnu při besedě. Každému žáku byl přidělen čtenářský list, do kterého zapisoval údaje a dojmy z přečtené knihy. Nechyběly ani obrázky, které děti namalovaly k vybrané knize.

Bohužel jsme se nemohli zúčastnit slavnostního vyhodnocení soutěže, neboť jsme byli na lyžařském kurzu. Velké překvapení nás ale čekalo hned první den po návratu - do třídy za námi přišly paní knihovnice předat nám diplom a ceny za 1. místo! Mimo drobných cen pro nejlepší čtenáře jsme celá třída vyhráli „Noc s Andersenem“ v knihovně. Už se moc těšíme!

Celý článek o soutěži si můžete přečíst na webu MVK Vsetín: ZDE

Čtenáři 2. B
Čtenářský list
Diplom
Poukaz

Školní klub při ZŠ Vsetín, Ohrada 1876 pořádá

S B Ě R O V O U S O U T Ě Ž

ve středu 5. dubna 2017.

Balíky papíru přineste k bočnímu vchodu do ŠD ráno mezi 7.00 a 8.00 hod.

Je možné přivézt sběr den předem (4. 4. 2017) mezi 11.30 až 16.30 hod. a nechat ho uvnitř za posuvnými dveřmi bočního vchodu do ŠD, a to pod okny a u stojanů na kola. Balíky musí být označeny jménem, třídou a váhou.

Vykupují se noviny, časopisy, letáky, knihy bez vazby, zlaté stránky. Kartony a lepenku prosíme svázat zvlášť. Děkujeme !!!


Originální znění ke stažení

Blíží se jaro a s ním i naše nová divadelní sezóna. Srdečně Vás všechny zveme na novou autorskou hru "Hudebka" - viz pozvánka
Tu hrajeme ve čtvrtek 27.dubna 2017 v 18.00 hod. a v pátek 28.dubna 2017 v 18.00 hod. v Lidovém domě.

V pátek 12.května 2017 v 18.00 hod. se ještě jednou vrátíme k "Retroškole" v Lidovém domě - viz pozvánka

Vstupenky - v družině u K. Kovářové nebo na dsohradak@volny.cz

Délka představení u obou her- něco přes hodinku, bez přestávek. Hry nejsou vhodné pro děti do 4 let. Respektujeme nárok na nerušený zážitek každého diváka.

Předem děkujeme za Vaši přízeň, těšíme se na Vás.

Za DS Ohraďák K.Kovářová

Pozvánka na "Hudebku"
Pozvánka na "Retro školu"

Povinný poplatek za školní družinu ve výši 300,- Kč (za období leden až červen 2017) se platí v týdnu od 13. 3. do 17. 3. 2017 v kanceláři školy u paní Šeré. Platbu můžete uhradit také převodem na účet u ČSOB Vsetín číslo 101156020/0300, variabilní symbol 3. Ve zprávě pro příjemce musí být uvedeno jméno dítěte a třída.

Autor: ZŠ Ohrada

Během měsíce února ve všech oddělení družin probíhaly soutěže "Hledáme talent". Naše družina soutěžila v úterý 28.2., kde děti předvedly zpěv, recitaci, gymnastiku, tance, kluci hlavně kouzlili a bavili nás vtipy.
Autor: K. Kovářová

Fotogalerie

Dne 2. 2. proběhlo školní kolo matematické soutěže Pythagoriáda, která je určená žákům 5. – 8. třídy. Je velká škoda, že v této době byla velká nemocnost a mnozí šikovní a v matematických soutěžích zdatní žáci se nezúčastnili. Žáci během 60 minut měli možnost řešit 15 více či méně složitých úloh. Každý ročník měl své, tematicky založené zadání.
Autor: Mgr. Dana Šipulová

Celý článek + výsledky

V pátek 27. 1. 2017 se děti z družiny vydaly do prodejny "Zdravé výživy", kde se dověděly mimo jiného něco i o špaldě a kvalitě potravin. Během měsíce ledna v odd. družiny proběhly besedy o dentální hygieně, zdravém životním stylu, o zdravých potravinách a po prázdninách si děti již tradičně vyrobí máslo ze smetany. Všechny tyto akce probíhají v rámci tématického programu - Zdravý životní styl.
Autor: K. Kovářová

Fotogalerie

V rámci utužování vztahů v třídním kolektivu jsme vyrazili bobovat na školní zahradu. Fotografie dokládají, jak jsme si to všichni náramně užili, i přes naražené kostrče některých účastníků.
Autor: Silvie Šipulová

Fotogalerie

Žáci naší školy navštěvují již pravidelně lekce informačního vzdělávání pořádané městskou knihovnou. Deváťáci tentokrát absolvovali téma Bludy, mýty, fakta, aféry... o tom, co nám říkají média. Žáci byli paní knihovnicí Janoškovou aktivně do lekce zapojeni. Rozhýbali se, pročetli noviny, sledovali rozdíly mezi jednotlivými tiskovinami, zahráli si aktivity a ve skupinách tvořili novinový článek podle zadání a typu novin (seriózní tisk x bulvár). Se vším se popasovali na výbornou a s dobrou náladou a novými zkušenostmi se spokojeně vrátili do školy.
Autor: Silvie Šipulová

Fotogalerie

Dne 17. ledna se v zámku Kinských ve Valašském Meziříčí uskutečnilo okresní kolo dějepisné olympiády. Letošním tématem byli Habsburkové v 18. století. Ze školního kola do toho okresního postoupily Jana Homolková z 8.B a Markéta Nerodilová z 9.A. Obě naši školu reprezentovaly vzorně, staly se úspěšnými řešitelkami a umístily se v první polovině výsledkové listiny. Blahopřejeme.
Autor: Silvie Šipulová

Fotogalerie

Měsíc prosinec byl bohatý na události – Vánoční tvoření, jarmark, celostátní finále soutěže Br-loh…, přesto proběhlo školní kolo Astronomické olympiády. Soutěž probíhá ve dvou kategoriích- GH pro 6. a 7. třídu a EF pro 8. a 9. třídu. Školní kolo má několik částí – přehledový test, křížovku, dopl-ňovačky, ale také astronomické výpočty. V letošním roce bylo možno získat 50 bodů a pro postup do dalšího kola bylo potřeba získat alespoň 20 bodů.
Soutěže se zúčastnilo 38 žáků druhého stupně. V kategorii 6. a 7. tříd postoupilo do krajského kola celkem 15 žáků a v kategorii 8. a 9. tříd postoupilo 21 žáků...

Autor: Mgr. Dana Šipulová

Celý článek + výsledky

BRLOH -Brněnská logická hra je zábavná týmová soutěž pro žáky základních škol a nižších gymnázií. Je podporována Přírodovědeckou fakultou Masarykovy univerzity v Brně a jejím Ústavem matematiky a statistiky.

Soutěž má tři internetová kola, kdy týmy řeší postupně celkem 30 logických úloh. Týmy, které v každém kole vyřeší alespoň 6 úloh nebo celkově v semifinále vyřeší alespoň 20 úloh, postoupí do malého finále, které probíhá online. Do celostátního finále postoupí 7 nejlepších týmů ze základních škol a 7 nejlepších týmů z gymnázií. Sedmý ročník soutěže prokázal, že se těší velké oblibě, což dokazuje více než 500 registrovaných týmů. V ZŠ Ohrada vzniklo celkem 10 týmů, které sváděly boje o umístění.

Nejlépe dopadl NIQES team Ohrada ve složení: Štěpán Pavlovič, Bára Hodošková, Nela Otáhalová, Jakub Fojtík. Žáci obsadili celkově deváté místo a jen pověstný krůček je dělil od postupu do celostátního finále. Ale vše se nakonec v dobré obrátilo. Jeden z týmů se nemohl zúčastnit a tak jsme byli nakonec do Brna pozváni.

Finále se uskutečnilo 14. prosince na Gymnáziu Brno, třída Kapitána Jaroše. Ve škole vládla velmi srdečná atmosféra, organizátoři se o nás velmi dobře starali. Měli jsme možnost přijet o den dříve, abychom si před soutěží řádně odpočali. Navštívili jsme Vánoční trhy, prošli večerní Brno, pak už jsme s mírnou nervozitou a očekáváním, jak to zvládneme, ulehli ke spánku. Ráno pro nás byla připravena snídaně. Samotná soutěž probíhala v aule školy. Při registraci obdržel tým trička s logem soutěže a drobné občerstvení. Vlastní soutěž trvala 150 minut. Tým neznal všechny úlohy, ale vždy po vyřešení jedné se mohl pustit do další, jejíž bodovou hodnotu si mohl tým určit. Bylo třeba tedy také volit správnou taktiku. Nakonec jsme napoprvé obsadili šesté místo. Příště budeme zase o něco moudřejší, zejména v taktice a dělbě činností v průběhu soutěže. Ze soutěže jsme si kromě množství zážitků dovezli trička a krásné hrnečky, které reagují na teplotu nápoje. Soutěž jsme si užili a již nyní se těšíme na další ročník.

Druhý den jsme předali diplom paní ředitelce, která nám poděkovala za vzornou reprezentaci ško-ly. Spolužákům jsme vyprávěli své zážitky, někteří možná trochu záviděli, ale všichni to mohou za rok zkusit s námi znovu. ...

Celý článek + foto (autor: Mgr. Dana Šipulová)
Videoprezentace (autor: Mgr. Dana Šipulová)

Brloh - logická soutěž týmů - upraveno 3. 1. 2017

Začátkem listopadu jsme se pustili do další soutěže rozvíjející nejen logické myšlení, ale také týmovou spolupráci. Brněnská logická hra je podporována a zaštítěna Přírodovědeckou fakul-tou Masarykovy univerzity v Brně a jejím Ústavem matematiky a statistiky a je určena pro žáky druhého stupně a žáky odpovídajících ročníků nižších gymnázií.
Soutěž má tři internetová kola, kdy týmy řeší postupně celkem 30 logických úloh. Následuje malé finále – online kolo, kdy během 2 hodin musí tým vyřešit co nejvíce z 20 zadaných úloh.7 nejlepších týmů pak postoupí do velkého finále, které se každoročně koná v Brně.
Po loňských zkušenostech, že soutěž je vcelku zábavná a týmy se při řešení úloh docela poba-ví, se v letošním školním roce přihlásilo celkem 10 týmů. Během přestávek ve vyučování jsme během listopadu mohli pozorovat, jak hloučky žáků řeší úlohy, ale zároveň bedlivě střeží, aby nikdo neslyšel, na co zrovna přišli. Jsem velmi ráda, že žáci řeší úlohy s nadšením...

Celý článek (autor: Mgr. Dana Šipulová)

Fotogalerii z akce naleznete pod odkazem níže... ...

Fotogalerie

7. 12. 2016 proběhlo školní kolo Olympiády v ČJ. Výsledky školního kola OČJ jsou ke stažení níže.

Výsledky (autor: Mgr. Ivana Jiříčková)

O adventu a Mikulášské tradici nám povídala paní knihovnice, v pondělí 5.12. 2016 jsme si zahráli čertovské kuželky v kuželně na Ohradě, Mikuláš nám v družině nechal nadílku a vyhlásily se výsledky výtvarné soutěže "U všech čertů" - viz foto z akcí
děti z družiny K.Kovářové

Fotogalerie

Článek 1
Dne 22.11.2016 se uskutečnil turnaj žáků 2.ročníků v miniházené. Mezi sebou se utkalo 8 týmů žáků 2.ročníků naší školy a žáků některých dalších ZŠ ze Vsetína a okolí. Turnaj se odehrál ve sportovní hale ve Vsetíně na Lapači.Naše dva týmy (třída 2.A a 2.B) si vedly statečně a do hry dali všichni zúčastnění maximum svých sil a schopností. Přestože trénink našich žáků neprobíhal zcela intenzivně,umístily se jejich týmy vcelku na slušných místech :

2.A chlapci 4.místo, dívky 3. místo
2.B chlapci 8.místo, dívky 2.místo

I miniházená je však především hra a i zde platí,že není důležité zvítězit,ale zúčastnit se.Proto si všichni naši hráči zaslouží pochvalu.V tomto náročném sportovním zápolení získali, kromě jiného, také cenné zkušenosti. Monika Ludvová

Článek 2
Ve sportovní hale Na Lapači se 22. 11. 2016 konal turnaj Vsetínské školní ligy miniházené 4+1 pro žáky 2. ročníků, a to za účasti týmů z pěti základních škol. Děvčata z 2. B bojovala s plným nasazením a jejich družstvo skončilo na krásném druhém místě. Chlapci měli velmi silné soupeře, a i když také bojovali ze všech sil, skončili na 8. místě. Všichni jsme ale odcházeli spokojení a nadšeni z proběhnutých zápasů. Všichni se do hry zapojili, během zápasů se střídali v hraní a fandění a všem patří velká pochvala! Dětem byl předán diplom a sladká odměna. Gratulujeme všem hráčům a hráčkám a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.
Mgr. Pavla Povýšilová

Fotogalerie
Video (autor: Petra Machačová)

Vážení rodiče,
je tu nový školní rok 2016/17 a my vás vždy upozorníme, jaké novinky jsme pro vaše děti zařadili do jídelního lístku.

Září 2016 - ajvarová omáčka s kuřecím masem doplněná celozrnným knedlíkem /dětem velmi chutnalo/

Říjen 2016 – den německé kuchyně - zavářka – tyrolské knedlíčky a příloha k masu – bavorské zelí Příloha: kuskus s červenou čočkou

Listopad 2016 – dušené zelí z červené řepy /velmi dobré/ Příloha: Bulgur s quinoou a pohankou

Vybrali jsme pro děti spoustu nových nápojů (horkou čokoládu, nové druhy Tropica, nápoje slazené stévií).
Od prosince znovu zavedeme možnost výběru jednoho jídla v daném měsíci, které si děti zvolí prostřednictvím školního parlamentu, a toto jídlo bude označeno i na jídelním lístku.

Věra Hurtová, vedoucí ŠJ

Ve čtvrtek 24.11.2016 se 2 oddělení školní družiny vydala do divadla Zlín na pohádku " Šípková Růženka"
ŠD - Janků, Kovářová

Fotogalerie

Ve středu 16. listopadu se 56 žáků zúčastnilo školního kola pěvecké soutěže. Vítězové ze dvou kategorií postoupí na jaře do oblastního kola.
(Kovářová K.)

Fotogalerie
Výsledky pěvecké soutěže – školní kolo 2016/2017

V pátek 11. 11. 2016 se 2.odd. družiny vydalo na zámek na lektorský program "Za dlouhých zimních večerů" s tvořivou dílnou.
(Kovářová K.)

Fotogalerie

Stejně jako v loňském školním roce jsme se zapojili Logické olympiády. Soutěž je podporována společností Mensa České republiky a je založená na logických úlohách, jejichž řešení vyžaduje samostatný a kreativní přístup. Nerozhodují zde naučené znalosti, ale schopnost samostatného uvažování a pohotového rozhodování. Logická olympiáda je svým pojetím unikátní soutěží, protože se nejedná o znalostní soutěž, ale o soutěž rozvíjející především schopnost samostatného logického uvažování.

Do soutěže se zaregistrovalo rekordních 61 451 soutěžících z 2 902 škol z celé České republiky...

Celý článek

Fotogalerii z akce naleznete pod odkazem níže...
Davidová Š. .

Fotogalerie

Našemu družstvu se v prvním turnaji regionální ligy nedařilo střelecky. Ze tří utkání jsme získali jen jeden bod - díky remíze s družstvem ZŠ Jablůnka. SOUPISKA: brankář: OSTRUŽKA T., hráči: PŮČEK J., HAVRAN. M., HRBÁČEK O., PONČÍK O., ŠEVCŮ K., KOSTKA J., FOJTŮ M.
(Pařízek T.)

Fotogalerie (autor: J. Ficek)
Výsledky

Pro děti sedmých tříd připravila paní učitelka Šipulová úžasný den plný poznávání a zábavy.
Nejdříve navštívili žáci zajímavou expozici Památníku Velké Moravy, kde se seznámili se způsobem života i pohřbívání v 9. století.
Poté zamířili do Archeoskanzenu Modrá. Tam ve skupinkách plnili nejrůznější úkoly, prohlédly si opevnění, sruby, zemnici, pekárnu, školu i strážní věž. Při svých toulkách po Velkomoravském sídlišti děti potkávali i živá zvířátka a tak se pomazlili s koťátkem, pohladili si kozu, přiblížili se k prasátkům, pozorovali oslíka a slepice.
Pak se žáci přesunuli do nedaleké botanické a sladkovodní expozice Živá voda Modrá. V podvodním tunelu poznávali mladí přírodovědci zástupce našich sladkovodních ryb. Nejvíce však všechny zaujala dvoumetrová vyza velká – největší sladkovodní ryba světa.
Dále se celá výprava přesunula do Kovozoo ve Starém Městě. Nejdříve se všichni projeli vláčkem po areálu recyklačního ekologického centra. Nejednalo se jen o zábavu, ale děti se dověděli spoustu věcí o likvidaci ledniček či televizorů, automobilů nebo počítačů a dalších vysloužilých věcí. Pak už je čekala opravdu zábava v podobě kovových zvířátek, pirátské lodi, letadla či majáku.

(autor Adámková P.)

Videoprezentace
Fotogalerie

V pátek 21.10.2016 se dvě oddělení družiny šla podívat na výstavu "Jak šel čas na škole na Ohradě".

(autor: Kovářová K. )

Fotogalerie

Seznam otevřených kurzů a zájmových kroužků ve školním roce 2016/2017.

(autor: ZŠ Ohrada )

Ke stažení ZDE

Akademie - 40. výročí ZŠ Ohrada

(autor: David J.)

VIDEO

Vážení uživatelé systému BAKALÁŘI (žákovská online), z důvodu vyšší bezpečnosti se změnila adresa na https://zsohrada.bakalari.cz/bakaweb - děkujeme za pochopení. Toto upozornění se týká zejména těch, kteří využívají aplikaci v mobilních telefonech a tabletech. Jestliže přistupujete k systému přes webové stránky školy, zůstává vše při starém.

(autor: Juchelka M.)

V úterý 4.10.2016 si děti ze všech oddělení družiny i školního klubu a děti ze tří pozvaných MŠ vyzkoušely různé atrakce v obou tělocvičnách naší školy. Na závěr viděly vystoupení skupiny historického šermu Valmont.

(autor: Kovářová K.)

Fotogalerie

Ve čtvrtek 22. září 2016 proběhly na naší škole již dvanácté Mezinárodní atletické závody pro 3. až 5. třídy, tentokrát pod záštitou lyžaře Martina Vráblíka. Foto a výsledky z akce naleznete níže.

(autor: Palacká M.)

VIDEO&FOTO reportáž
Fotogalerie - atletické závody
Fotogalerie - beseda s Martinem Vráblíkem
Celkové výsledky

V pondělí 12.9. se všechna oddělení školní družiny a část školního klubu zúčastnila divadelního představení " Revue z kufru".

(autor: Kovářová K.)

Fotogalerie

V pátek se i naše škola zúčastnila dopoledního programu Valašského záření. Děkujeme "Skřítkům" z 2.A, ze 3.A a ze 4.B, dále děvčatům Terezce Slavíkové a Nicolettě Fabbri ze 7.B za baletní vystoupení "Dvě dámy" a Valentýně Zadrobílkové z 6.B za píseň "Mně se líbí Bob".

(autor: Kovářová K.)

Fotogalerie

Školní klub při ZŠ Vsetín, Ohrada 1876 pořádá SBĚROVOU SOUTĚŽ ve středu 14. září 2016. Balíky papíru přineste k bočnímu vchodu do ŠD ráno mezi 7.00 a 8.00 hod. Je možné přivézt sběr den předem (13. 9. 2016) mezi 11.30 až 16.30 hod. a nechat ho uvnitř za posuvnými dveřmi bočního vchodu do ŠD, a to pod okny a u stojanů na kola. Balíky musí být označeny jménem, třídou a váhou. Vykupují se noviny, časopisy, letáky, knihy bez vazby, zlaté stránky. Kartony a lepenku prosíme svázat zvlášť. Děkujeme !!!
Leták ke stažení

Videoprezentace z minulého školního roku - podívejte se na naše aktivity.

(autor: Palacká M.)

Videoprezentace (ANGLIE)
Videoprezentace (proběhlé akce)

Školní rok 2016/2017 začal a my s ním jsme přivítali naše nové prvňáčky.

(autor: Juchelka M.)

Fotogalerie
Videoprezentace - 1
Videoprezentace - 2

další odkazy

thumb2 Ovoce a zelenina do škol
thumb3 Jsme ekologická škola
thumb4 SCIO ocenění
thumb4 DUMy
thumb4 Aktivní škola - proskoly.cz
thumb4 Hodina pohybu navíc
thumb4 Líska


Vítejte na stránkách školy

Vítejte na oficiálních stránkách ZŠ Vsetín, Ohrada 1876.

Zde se dozvíte nejaktuálnější informace, které se týkají naší školy. Věděli jste, že si nás můžete najít i na facebooku? Stačí kliknout vpravo nahoře na navigačním menu. Nenašli jste to, co jste hledali? Přejděte na stránku kontakty a napište nám.

Kontakt

Telefon:724 715 096
Email: info@zsohrada.cz
Website: www.zsohrada.cz

Základní škola Vsetín, Ohrada 1876
Nad Školou 1876, 755 01 Vsetín
Vsetín
Česká republika