Aktuální informace k placeným kurzům - (upraveno 21. 9. 2017)

Z důvodu naplněnosti předplaveckého kurzu již nepřijímáme další platby.
Ve školním roce 2017/2018 se neotevřou kurzy:
- francouzský jazyk
- pěvecký sbor pro 2.stupeň
- úvodní kurz německého jazyka pro začátečníky (3. až 5. ročník) - platí se 900 Kč

Školní projekty Ovoce a zelenina do škol a Mléko do škol – 2017/2018 - (vloženo 15. 9. 2017)

Vážení rodiče, i v letošním školním roce jsme se v rámci podpory zdravé výživy dětí přihlásili do obou projektů, které jsou podporovány Evropskou unií i Českou republikou. Co to pro nás znamená? Všichni žáci školy mají nárok dostat zdarma dvakrát za měsíc ...celý článek
Termíny závozů

Povinný poplatek za školní družinu - (vloženo 13. 9. 2017)

Povinný poplatek za školní družinu ve výši 200,- Kč (za období září až prosinec 2017) se platí v týdnu od 18. 9. do 22. 9. 2017 v kanceláři školy u paní Šeré. Platbu můžete uhradit také převodem na účet u ČSOB Vsetín číslo 101156020/0300, variabilní symbol 3. Do zprávy pro příjemce musí být uvedeno jméno dítěte a třída. Povinný poplatek za ŠK není, ale můžete přispět dobrovolnou částkou do Spolku ZŠ Ohrada u pí Chmelařové v kanceláři školy.

Vyhlášení ředitelského volna - (vloženo 13. 9. 2017)

Ředitelka školy vyhlašuje dle § 24, odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. (Školský zákon) ředitelské volno pro žáky školy na den 29. 9. 2017 z organizačně technických důvodů.

PaedDr. Helena Slováková, ředitelka školy

Nabídka kurzů a přihlášky na kurz - (vloženo 6. 9. 2017)

Veškeré informace naleznete pod odkazy níže.
Nabídka kurzů 2017/18
Veselá věda
Přihláška

Spolek pro ZŠ Ohrada má od 2. 8. 2017 nový bankovní účet - (vloženo 3. 8. 2017)

2001264699/2010, Fio banka Vsetín

Vážení rodiče, i v letošním roce jsme pro Vaše děti zajistili přístup na portál www.proskoly.cz, který poskytuje ucelenou nabídku zajímavých on-line testů.

Portál je výborným pomocníkem pro žáky, rodiče i učitele. Testy jsou dostupné z jakéhokoliv počítače připojeného k internetu. Využívat ho mohou děti kdykoliv ve škole i doma. Výhodou je jejich okamžité vyhodnocení.

Rozvoj rozumových schopností
Portál umožňuje dětem procvičovat a ověřovat základní rozumové schopnosti – logiku, paměť, prostorovou představivost, vnímání, koncentraci apod. Slouží pro rozvoj šesti typů inteligence.

Procvičování znalostí do školy
Tyto testy jsou zaměřené na procvičování českého pravopisu a základní slovní zásoby z angličtiny a němčiny a procvičování matematiky (pro žáky prvního stupně). Tím je umožněna žákům každodenní příprava do školy dle vlastního zájmu a potřeby.

Volba povolání
Žáci závěrečných ročníků mohou využít jedinečný dotazník volby povolání, který jim může pomoci při rozhodování o volbě střední školy. Rodičům zároveň nabízí unikátní variantu Testu volby povolání, ve kterém mohou zhodnotit své dítě z pohledu budoucího uplatnění. Výsledky rodičovského testu lze porovnat s výsledky dítěte a společně lépe zhodnotit předpoklady a očekávání vzhledem k volbě profesní dráhy.

Další testy
Součástí jsou testy finanční gramotnosti, které jsou zaměřeny na porozumění financím a jejich praktické využití v různých životních situacích. Stejně tak testy z dopravní výchovy nabízí žákům prvního stupně ověřování a zdokonalování znalosti dopravních značek, pravidel silničního provozu i řešení dopravních situací. Problematika čtenářské gramotnosti je na školách stále aktuální. Portál umožňuje jak jednorázový diagnostický test, zaměřený na porozumění kratších testů a získávání informací z nich, tak i sadu procvičovacích testů, zjišťujících obsah a formu textu.

Přístupové údaje
Přístupové údaje – tj. jméno a heslo - žáci obdrží od svých třídních učitelů.

Přeji Vám i Vašim dětem, aby portál všem dobře sloužil – jak pro přípravu do školy, tak pro zábavu.

V pátek 8.září 2017 se naše žákyně zúčastnily dopoledního programu vsetínských škol. Holky ze šestých tříd zatančily a Veronika Tomečková z 5.B zazpívala píseň "Chci jen to, co chci". Diváci je odmněnili velkým potleskem a i my holkám děkujeme. K.KovářováFotogalerie

V pondělí 4. září začal nový školní rok 2017/18 pro 60 nových žáčků našich prvních tříd. Slavnostně oblečení a s očekáváním v očích jsme se shromáždili v osm hodin v pěkně vyzdobené tělocvičně školy. Úvodní slovo si vzala paní ředitelka Helena Slováková, která všechny přivítala a popřála všem – dětem, rodičům i pracovníkům školy - mnoho trpělivosti a zdaru během celého roku. Zároveň představila vedení školy, třídní učitelky, vychovatelky školní družiny a klubu.

Po oficiálním zahájení si nové žáčky převzali žáci devátých tříd a provedli je po celé škole, aby děti seznámili s prostředím, kde budou trávit velkou část svého dětství.

V devět hodin jsme se opět sešli v tělocvičně a přivítali jsme mezi sebou vzácnou návštěvu - pana starostu Jiřího Růžičku. Ten také všechny přivítal a popřál hodně sil od začátku do konce roku. Následně předal dětem tašku se školními potřebami a drobnostmi od zřizovatele – města Vsetín.

Spolu s třídními učitelkami se poté všichni přesunuli do tříd, kde konečně děti zasedly do lavic a vyzkoušely si, jaké to bude. Zároveň přebraly pamětní list a drobné školní potřeby, které byly připraveny v jednotlivých třídách.

(autor: Juchelka M. - foto / vedení školy - článek)

Fotogalerie

Tento kroužek je určen pro děvčátka 1. – 5. tříd a funguje na naší škole již 14. rokem. Letošní rok bude probíhat opět ve středu a ve čtvrtek od 13.30 – 15 hodin ve dvouhodinových blocích - většinou si lze vybrat, který den vám lépe vyhovuje. Cvičíme na mnoha druzích gymnastického nářadí: na kladině, koberci, hrazdě, skáčeme přes kozu či švédskou bednu, často využíváme skákání z malé trampolinky či houpání na kruzích. Tato cvičení jsou propojena s taneční a baletní průpravou. Do jednotlivých hodin jsou také zařazovány prvky dětské jógy, power jógy, dechová a strečinková cvičení. Veškeré aktivity jsou zde zaměřeny na harmonický pohybový rozvoj dítěte. Nejsou zde zařazována žádná nepřiměřeně zátěžová či nebezpečná cvičení. Poslední dobou je stále více oblíbeno cvičení s gymnastickým náčiním – barevnými stuhami a obručemi. Pro tento školní rok jsme nakoupili krásné různobarevné barevné míče a rozšíříme tak cvičení o další část moderní gymnastiky. Gymnastické náčiní využíváme při cvičení s hudbou, kdy většinou děvčátka dle vlastní fantazie ztvárňují hudbu pohybem. Kromě cvičení si ale také hrajeme, dovádíme a soutěžíme. Srdečně mezi nás zveme všechny malé a neposedné šikulky.

(autor: vedoucí kroužku Mgr. Zdenka Pavlínková)

další odkazy

thumb2 Bakaláři
thumb2 Projekt šablony
thumb2 Ovoce a zelenina do škol
thumb2 Mléko do škol
thumb3 Jsme ekologická škola
thumb4 SCIO ocenění
thumb4 DUMy
thumb4 Aktivní škola - proskoly.cz
thumb4 Hodina pohybu navíc
thumb4 Líska


Vítejte na stránkách školy

Vítejte na oficiálních stránkách ZŠ Vsetín, Ohrada 1876.

Zde se dozvíte nejaktuálnější informace, které se týkají naší školy. Věděli jste, že si nás můžete najít i na facebooku? Stačí kliknout vpravo nahoře na navigačním menu. Nenašli jste to, co jste hledali? Přejděte na stránku kontakty a napište nám.

Kontakt

Telefon:724 715 096
Email: info@zsohrada.cz
Website: www.zsohrada.cz

Základní škola Vsetín, Ohrada 1876
Nad Školou 1876, 755 01 Vsetín
Vsetín
Česká republika