Informace pro rodiče budoucích prvňáčků - (vloženo 7. 2. 2018)

Veškeré informace naleznete pod odkazem níže.
Informace - ZDE

CHYSTANÉ KURZY A ZÁJEZD DO LONDÝNA - (vloženo 10. 1. 2018)

Veškeré informace naleznete pod odkazem níže.
CHYSTANÉ KURZY A ZÁJEZD DO LONDÝNA

Ve středu 14. února 2018 se čtyři žáci naší školy zúčastnili okresního kola konverzační soutěže v německém jazyce, které se konalo na Gymnáziu Františka Palackého ve Valašském Meziříčí.

Soutěžili ve dvou kategoriích: I.A (6.-7.ročník ZŠ) a II.A (8.a 9.ročník ZŠ).

Soutěž začala porozuměním slyšenému textu, poté následovala ústní část. V ní se žáci představili, mluvili o vylosovaném tématu, popisovali obrázek a reagovali na zvolenou situaci.

Žáci obstáli v konkurenci ostatních základních škol skvěle!

V nižší kategorii Dennis Muijsenberg (7.B) vyhrál a Lucie Makyčová (7.A) obsadila 2. místo.
Tato kategorie bohužel okresním kolem končí.

Ve vyšší kategorii vyhrála Nikola Bravencová (9.B) a Eliška Vítková (8.A) skončila na 2. místě.

Obě děvčata postupují do krajského kola, které se uskuteční 7. března na Gymnáziu TGM ve Zlíně a tam budou naši školu reprezentovat společně s Patrízií Stuppiello (8.B).

Věřím, že i tam budou stejně úspěšné.



Mgr. Silvie Kašparová

Fotogalerie

Prvňáčci poprvé soutěžili v recitaci. Mohli si vybrat libovolnou básničku, kterou se pak doma naučili s rodiči, kterým patří poděkování za trpělivost a ochotu, protože prvňáček se bez pomoci rodičů při učení básničky neobejde. Vítězům blahopřejeme a těšíme se na recitaci příští rok.

Mgr. Pavla Povýšilová

Fotogalerie

Ve čtvrtek 1. února 2018 se naše škola zapojila do celostátního projektu společnosti dm drogerie markt s. r. o. ,,Veselé zoubky“. Tento preventivní program je určen pro žáky 1. ročníku. Jeho cílem je seznámit žáky zábavnou formou, jak mají o své zoubky co nejlépe pečovat. První částí bylo shlédnutí vtipného příběhu „Jak se dostat Hurvínkovi na zoubek“, druhou částí bylo aktivní zapojení dětí, kdy plnily úkoly na interaktivní tabuli. Na základě znalostí, které zde získaly, pak dle instrukcí učitele vyplnily pracovní list a za odměnu dostaly preventivní balíčky dm drogerie. V balíčku si děti domů odnesly kartáček na zuby, zubní pastu, žvýkačky, přesýpací hodiny na odměření času potřebného k čištění zoubků, ale i samolepky do koupelky s obrázky správného čištění zubů a pracovní listy.

Mgr. Pavla Povýšilová

Fotogalerie

Dne 18.1.2018 navštívil 1. a 2. ročníky pan hajný, tatínek naší spolužačky z 1. C. Nejprve nám vysvětlil rozdíl mezi myslivcem a hajným - hajný je člověk, který hájí, chrání a stará se o les a zvěř. Vyprávěl nám, co se v tomto zimním období v přírodě děje, ale i o tom, co v lese můžeme vidět, koho můžeme potkat a jak to s našimi lesy vypadá. Jeho zajímavé vyprávění bylo obohacené o mnoho obrázků, zvukových efektů, ale i různých příhod. Pomocí vábniček nám ukázal, jak samci různých druhů zvěře lákají své nevěsty na námluvy. Velkou pozornost jsme věnovali naší spárkaté zvěři – zvěři srnčí a jelení. Hovořili jsme o rozdílu rohů a parohů, naučili se, z jakých částí se parohy skládají, jak se počítá stáří podle parohů – šesterák, dvanácterák. Někdy jde o pravidelné či nepravidelné paroží, podle počtu výrůstků. Nechyběli ani vypreparované lebky zvěře. Vysvětlili jsme si, co se všechno dává do krmelců a proč. Zajímavé vyprávění bylo doplněno i poznáváním hlasů ptáků, žijících v lese, poznáváním stop zvěře a ukázkou vypreparovaných živočichů.

Mgr. Pavla Povýšilová



Fotogalerie

Prohlédněte si fotky a prezentaci, jak nám to lyžovalo :-).



Fotogalerie
VIDEO&FOTO reportáž

Dne 30. 1. 2018 proběhlo okresní kolo Olympiády ČJ v Rožnově pod Radhoštěm. Naši školu reprezentovala vítězka školního kola OČJ Nikol Neubauerová z 9. B. V okresním kole se umístila na krásném 2. místě a postupuje do krajského kola. Gratulujeme.  

Fotogalerie

Ve čtvrtek dne 1. 2. 2018 se uskutečnilo školní kolo olympiády z anglického jazyka. Olympiáda se skládala z poslechu, porozumění textu a ústní části. Výherce Jakub Fojtík postupuje do okresního kola olympiády na ZŠ Vyhlídka ve Valašském Meziříčí, které se uskuteční ve čtvrtek 8. 2. 2018.

Blahopřejeme všem zúčastněným za skvělý výkon a přejeme výherci mnoho úspěchů v dalším kole!  

Fotogalerie

O poklad strýca Juráša je literární soutěž určená pro děti 1. až 9. třídy ZŠ. Městská knihovna Vsetín ji vypisuje již po několik let, každý rok s novým tématem. Soutěž je součástí národního projektu Klubu dětských knihoven SKIP (Sdružení knihovníků a informačních pracovníků) Kde končí svět. Díla, která uspějí v místním kole, postupují do kola okresního, a na závěr jsou vyhodnoceni nejlepší autoři z celého kraje. Průměrně se účastní městského kola asi 200 dětí. Z naší školy bylo zasláno několik příspěvků žáků 7. a 8. tříd. 1. místo v kategorii Poezie vyhrála Jolana Galdová (8. B) s básní Bělouš. Gratulujeme a přejeme hodně štěstí v okresním kole.  

Fotogalerie

Výsledky:

I. kategorie (6. – 7. třída)
1. místo – Amálie Šipulová
2. místo - Zuzana Juřičková
3. místo – Tereza Zgarbová

II. kategorie (8. - 9. třída)
1. místo - Boris Vaculík
2. místo- Barbora Hodošková
3. místo- Kristýna Šuláková

Výherci, kteří se umístili na prvních a druhých místech, budou postupovat do okresního kola. Gratulujeme a přejeme hodně štěstí!

Ve středu 24. 1. 2018 se uskutečnilo školní kolo konverzační soutěže v německém jazyce. Zúčastnilo se ho 22 žáků ve třech kategoriích.

Konverzační soutěž se skládala z poslechu a z ústní části. V ústní části se žáci představili, mluvili o vylosovaném tématu, popisovali obrázek a řešili situaci.

Kategorii I.A (do 7.ročníku):
1.místo: Dennis Muijsenberg (7.B) 41b.
2.místo: Lucie Makyčová (7.A) 37b.
3.místo: Zuzana Ševčíková (7.B), Vendula Mikulová (7.B) 32b.

Kategorie II.A (8. – 9.ročník):
1.místo: Nikola Bravencová (9.B) 38b.
2.místo: Eliška Vítková (8.A) 37,5b
3.místo: Štěpán Pavlovič (8.B) 33b.

Kategorie II.C (žáci 8.-9.ročníku, kteří měli možnost pobývat delší dobu v německy mluvící zemi):
1.místo: Patrizia Stuppiello (8.B)

Žáci v kategoriích I.A, II.A, kteří obsadili 1. a 2.místo, postupují do okresního kola, které se koná ve středu 14.2.2018 na Gymnáziu Františka Palackého ve Valašském Meziříčí.

Vítězka kategorie II.C postupuje do krajského kola, které se koná na Gymnáziu TGM ve Zlíně.

Vítězům blahopřeji a přeji hodně úspěchů i v dalších kolech soutěže!

Mgr. Silvie Kašparová

Fotogalerie

Dnes 26.1.2018 jsme odeslali žádost o dotaci na Ministerstvo životního prostředí ČR na proměnu naší školní zahrady.
Cílem projektu je umožnit dětem praktické poznávání přírodních zákonitostí v průběhu ročních období a propojit pobyt uvnitř s pobytem venku pod heslem: „Učme se v zahradě“.
Projekt řeší přeměnu – revitalizaci zahrady jižní části stávajících venkovních pozemků areálu základní školy.
Doplněním nové zeleně na zahradě a umístěním EVVO výukových prvků v přírodním stylu vznikne prostor pro výuku a pohyb dětí při venkovním pobytu u budovy.

Předpokládané způsobilé výdaje jsou plánované v celkové částce 581 652,00 Kč,
z toho:
- dotace (85%): 494 404,00 Kč
- spoluúčast na projektu (15%): 87 248,00 Kč.

Držte nám palce, ať jsme při schvalování úspěšní.

Vedení školy



Žáci druhého stupně dnes 12. ledna cestovali po Austrálii prostřednictvím poutavé prezentace pana Kocůrka. Viděli jsme fotografie a krátká videa z měst Adelaide, Darwin, Sydney a Melbourne, projeli jsme několik národních parků, poznali jsme krásnou přírodu a tamější zvířata. Přejeme panu Kocůrkovi mnoho zážitků z cest, o které se s námi jistě opět podělí.

Veronika Manová

Fotogalerie

V prosinci bylo ve škole opravdu rušno – Vánoční tvoření, Jarmark, Akademie, celostátní finále soutěže Brloh, Vánoční koncert…, a také proběhlo školní kolo Astronomické olympiády. Soutěž probíhá ve dvou kategoriích: GH pro 6. a 7. třídu a EF pro 8. a 9. třídu. Školní kolo má několik částí – přehledový test, křížovku, doplňovačky, poznávání obrázků a astronomické výpočty. Pro postup do dalšího kola bylo potřeba získat alespoň 20 bodů. Soutěže se zúčastnilo 49 žáků druhého stupně, kteří si v tom předvánočním shonu našli hodinu času a statečně bojovali se všemi nástrahami soutěže. V kategorii 6.a 7. tříd postoupilo do krajského kola celkem 25 žáků a v kategorii 8. a 9. tříd postoupilo 5 žáků. Všem zúčastněným děkuji a postupujícím žákům přeji hodně štěstí při řešení úloh krajského kola,

Mgr. Dana Šipulová

Výsledková listina

BRLOH –Brněnská logická hra je zábavná týmová soutěž pro žáky základních škol a nižších gymnázií.

Je podporována Přírodovědeckou fakultou Masarykovy univerzity v Brně a jejím Ústavem matema-tiky a statistiky. Žáci, kteří se soutěže zúčastní a podaří se jim postup do celostátního kola, se dostá-vají do databáze talentu Masarykovy univerzity a mají pak přednost při přijímání ke studiu.

Soutěž má tři internetová kola, kdy týmy řeší postupně celkem 30 logických úloh. Týmy, které v každém kole vyřeší alespoň 6 úloh nebo celkově v semifinále vyřeší alespoň 20 úloh, postoupí do malého finále, které probíhá online. Do celostátního finále postoupí 7 nejlepších týmů ze základních škol a 7 nejlepších týmů z gymnázií. Osmý ročník soutěže prokázal, že se těší velké oblibě, což doka-zuje více 689 registrovaných týmů z České republiky a Slovenska. V ZŠ Ohrada vzniklo celkem 10 týmů, které sváděly boje o umístění.

Nejlépe dopadl NIQES team Ohrada ve složení: Štěpán Pavlovič, Bára Hodošková, Nela Otáhalová, Jakub Fojtík. Žáci obsadili celkově šesté místo a postoupili do celostátního finále.

Finále se uskutečnilo 13. prosince na Gymnáziu Brno, třída Kapitána Jaroše. Ve škole vládla srdečná atmosféra, organizátoři se o nás velmi dobře starali. Měli jsme možnost přijet o den dříve, abychom si před soutěží řádně odpočali. Navštívili jsme Vánoční trhy, prošli večerní Brno, zavzpomínali na loňský ročník. Připomněli jsme si „chybičky“ z loňska, zamysleli jsme se nad taktikou a pak už jsme s mírnou nervozitou a očekáváním, jak to zvládneme, ulehli ke spánku.

Ráno pro nás byla připravena snídaně. Samotná soutěž probíhala v aule školy. Při registraci obdržel tým trička s logem soutěže a drobné občerstvení. Vlastní soutěž trvala 150 minut. Tým neznal všechny úlohy, ale vždy po vyřešení jedné se mohl pustit do další, jejíž bodovou hodnotu si mohl tým určit. Nakonec jsme obsadili páté místo.

Ze soutěže jsme si kromě množství zážitků dovezli trička a tužku s více funkcemi. Soutěž jsme si užili a již nyní se těšíme na další ročník.

Druhý den jsme předali diplom paní ředitelce, která nám poděkovala za vzornou reprezentaci školy.

Mgr. Dana Šipulová

Fotogalerie

V pátek 15. prosince 2017 proběhlo v SOŠ Luhačovice vyhlášení už 5. ročníku tradiční literární soutěže, která je určena žákům 8. a 9. tříd. Letos se nesla v duchu tématu Spěchej pomalu! Porota v čele s básníkem Jiřím Žáčkem a spisovatelem Janem Cimickým vyhodnotila přes 175 žánrově velice pestrých prací ze základních škol. Z naší školy byla na vyhlášení pozvána Kristýna Šuláková z 8. B se svou prací Pouto s Fénixem, za kterou získala Zvláštní ocenění. Blahopřejeme!

Fotogalerie

V úterý 19.12. 2017 podnikly děti z 1. a 3. oddělení školní družiny cestu do Betléma v Horní Lidči. Naše pouť je zdokumentována na následujících fotografiích, ze kterých je zřetelné, že jsme si to všichni opravdu krásně užili...

Fotogalerie

V pátek 15.12. připravila ZŠ Ohrada pro žáky 1. i 2.stupně předvánoční výchovný koncert. V důstojném prostředí vsetínského zámku se představila trojice sympatických mladých mužů – Husak quartet (čtrvtým členem se stává publikum) a vystoupili s hudebně-zábavným programem, ve kterém byly zakomponovány humorné inscenace na dílo Leoše Janáčka, ale i aktuální rádiové hity všech žánrů a též nechyběly vánoční koledy.

Fotogalerie

Základní škola Vsetín, Ohrada 1876 získala i v letošním roce dotaci v rámci rozvojového programu MŠMT „Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích ve školním roce 2016/2017 – Excelence základních a středních škol 2017“.

Základním cílem tohoto programu je především podpora, zvyšování kvality a rozšiřování péče o nadané žáky na základních a středních školách, kteří jsou schopni dosahovat vynikajících výsledků. Mezi další cíle tohoto programu patří zvýšení zájmu a motivace žáků, pedagogických pracovníků a škol o účast v soutěžích a přehlídkách, a tedy o zvyšování vědomostní úrovně žáků nad rámec školních vzdělávacích programů. Základní a střední školy získají v závislosti na úspěšnosti svých žáků na krajských, ústředních a mezinárodních kolech vybraných soutěží body.

Základní škola Vsetín, Ohrada 1876 tuto dotaci získala v jazykových soutěžích. Konkrétně se jednalo o konverzační soutěž v německém jazyce a o olympiádu v českém jazyce.

Mgr. Silvie Kašparová, zástupce ŘŠ

Ředitelka školy vyhlašuje dle § 24, odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), ředitelské volno na pátek 22. 12. 2017 z organizačně technických důvodů. V případě potřeby nás v tento den kontaktujte na tel. čísle 724 715 096 nebo e-mailem na info@zsohrada.cz.

V úterý 5.12. 2017 i naši školu navštívil Mikuláš na 1.stupni. Děti mu zazpívaly písničky, někde i zatancovaly, čerti dělali čertoviny a anděl rozdal pamlsek i zlobidlům. Zlobidla slíbila, že už budou hodná, takže se na Ohradě můžeme těšit jen ze slušných, pozorných a zdvořilých dětí.

Autor: Kovářová K.

Fotogalerie

Veškeré informace naleznete pod odkazem níže.

Navýšení stravného

Chtěla bych poděkovat vám všem, kteří jste vyjádřili zájem o výlet do Londýna. Váš počet nás přímo zaskočil. Nejen, že nedošlo na zmiňované doplnění autobusu žáky sedmého ročníku, dokonce i někteří žáci osmých tříd byli odmítnuti. Místo smutnění pilujte angličtinu a spořte do prasátka na příští školní rok. Veronika Manová

Termín 22. – 27.4. 2018 (neděle – pátek)

Změna v programu - 4. den Legoland, Windsor a Eton je nahrazen návštěvou Natural History Museum (obsahuje neuvěřitelných 70 miliónů předmětů, které jsou rozděleny do pěti hlavních kolekcí – botanika, entomologie, mineralogie, paleontologie a zoologie) následně procházka v Hyde Parku, fontána princezny Diany, Speakers’ Corner – místo tradičních nedělních projevů, možnost nákupů na světoznámé Oxford Street, procházka přes Soho, China Town, Covent Garden (centrum zábavy a pouličního umění)

5. den přímořský Hastings vyměněn za Brighton, procházka po přímořské promenádě, návštěva Brighton Pier – molo plné různých atrakcí, zasahující 512m do moře, možnost návštěvy Sea Life Centre (podmořského centra), piknik v královských zahradách, historické centrum, možnost návštěvy British Airways i360 – 162m vysoké otáčivé rozhledny (nejvyšší svého druhu na světě)

1. zálohu ve výši 2000Kč je potřeba uhradit do 30.11. (týká se prozatím jen žáků 8. a 9. ročníku) Přednostně budou vybráni žáci 9. a 8. tříd, pro doplnění kapacity autobusu i žáci 7. třídy.

Originální znění ke stažení ZDE

Veškeré informace naleznete pod odkazem níže.

Otevřené kurzy 2017/18

Listopad je na druhém stupni naší školy ve znamení logické soutěže týmů BRLOH. Letos se do řešení pustilo celkem osm týmů. Zapojili se i žáci šestých tříd a vůbec si poprvé nevedli špatně. Do celé soutěže se zapojilo 691 týmů z celé republiky a Slovenska, z toho bylo 378 týmů ze základních škol. Naši žáci se opravdu snažili a tak po třech kolech, kdy řešili stále obtížnější úlohy (celkem 30 úloh), se po-dařilo celé polovině – tedy čtyřem týmům, postoupit do Malého finále a probojovali se tak mezi 70 nejlep-ších týmů. Byli to tito žáci: více...


V průběhu měsíce října probíhala na naší škole Logická olympiáda. Kromě žáků druhého stupně se díky velké pomoci paní učitelek stále aktivněji zapojují i třídy z prvního stupně. Letos se také prvostupňovým dětem dařilo mnohem více, než jejich starším spolužákům.

Do krajského kola nakonec postoupili dva žáci:

Žofie Fiľová z 5. třídy a také její mladší bráška Metod Fiľo z 2. třídy.

Oba nás velmi pěkně reprezentovali v krajském kole, kde Žofie obsadila 11. místo a Metod 23. místo. Krajského kola se zúčastnilo 42 žáků základních škol ze Zlínského kraje.

Oběma děkujeme za vzornou reprezentaci školy a blahopřejeme k úspěchu.

Dana Šipulová

Diplom - Metod Fiľo
Diplom - Žofie Fiľová

V pátek 24.11.2017 se děti z naší družiny vydaly na tvořivé dílny na ZŠ Turkmenskou, kde spolu s dětmi se zdravotním postižením vyráběly vánoční dárečky a přáníčka. Jako vždy paní učitelky ze ZŠ Turkmenské měly pro nás připravené nové nápady a tímto jim děkujeme za přípravu i pomoc. Děti byly nadšené a pozvaly své nové kamarády na naši akademii i jarmark. Autor: K.Kovářová

Fotogalerie

Prvňáčci se zúčastnili lekce informačního vzdělávání „Za pohádkou do knihovny“ v knihovně Luh. Pracovali ve skupinkách, hádali kouzelné předměty z pohádek, přiřazovali pohádkové dvojice, předvídali příběh, luštili tajenku, skládali puzzle aj. Už se těší, jak si budou chodit do knihovny půjčovat knížky, které si sami přečtou. text a foto: Mgr. Povýšilová Pavla, třídní učitelka 1. B

Fotogalerie

Lekce informačního vzdělávání pro prvňáčky s názvem „Za pohádkou do knihovny“ Prvňáčci se zúčastnili lekce informačního vzdělávání „Za pohádkou do knihovny“ v knihovně Luh. Pracovali ve skupinkách, hádali kouzelné předměty z pohádek, přiřazovali pohádkové dvojice, předvídali příběh, luštili tajenku, skládali puzzle aj. Už se těší, jak si budou chodit do knihovny půjčovat knížky, které si sami přečtou. text a foto: Mgr. Povýšilová Pavla, třídní učitelka 1. B

Fotogalerie

V úterý 7. 11. 2017 se uskutečnilo na ZŠ Zašová okresní kolo v HALOVÉ KOPANÉ žáků 6. a 7. roč. ZŠ. Výběr naší školy nejdříve vyhrál základní skupinu, v semifinále porazil ZŠ Valašská Polanka 2:0 a v napínavém finále zdolal ZŠ R. p. R, Pod Skalkou na penalty 3:2. Fotbalisté nejlepší v okrese mezi ZŠ. (Autor: Mgr. Tomáš Pařízek)

Fotogalerie

Někteří žáci naší školy se zapojili do fotografické soutěže Šumný Vsetín, kterou pořádá místní Diakonie. Potěšením pro nás je, že Martin Nerodil z šestého ročníku získal první místo ve své věkové kategorii. Ve stejné kategorii získaly ještě čestné uznání Matyáš Kohout a Jiří Dančák. Na vítězné fotografie se můžete jít podívat do vestibulu kina Vatra.

Fotogalerie

Vážení rodiče, začal nový školní rok a my vás budeme opět informovat o novinkách ve ŠJ. v měsíci říjnu jsme zařadili:
- kachní stehno, červené zelí a bramborový knedlík /myslím, že si všichni pochutnali/
- smažený kuřecí řízek v cornflakes, lehký bramborový salát
- a největší úspěch mělo "Vaření s kuchařem z Podravky". Připravili jsme pro děti
Lasagně s mletým masem, bešamelovou omáčkou, sypané sýrem. Hodně mne potěšilo, když mi jedna dívenka řekla: Paní Hurtová - to byl nejlepší oběd ve školní jídelně. A TO MLUVÍ ZA VŠE. Některé děti si byly přidat i 3x.

Věra Hurtová, vedoucí ŠJ

Vážení rodiče, chtěli bychom do školního klubu zakoupit stavebnice a stolní fotbal ze Spolku pro ZŠ Ohrada. Pokud byste chtěli přispět, informace jsou ZDE.

Dne 24. 10. 2017 navštívili žáci sedmého ročníku místa spojená s historií velkomoravské říše. V Památníku Velké Moravy ve Starém Městě si prohlédli archeologické nálezy a vyslechli odborný výklad paní průvodkyně. V archeoskanzenu Modrá zkoumali, jak vypadal život starých Slovanů. Mohli si také pohladit některá z domácích zvířat, které zde chovají. Přírodovědnou část obstarala prohlídka objektu Živá voda, kde žáky nadchl zejména podvodní tunel, odkud si prohlédli zde chované kapry, jesetery, vyzy a další ryby. Konec exkurze strávili žáci projížďkou vláčkem ve firmě REC Group, která se zabývá recyklací odpadu, a návštěvou kovozoo. Doufám, že získané informace dokáží zužitkovat i při dalším vzdělávání.

Silvie Šipulová

Fotogalerie

Ve dnech 9. – 11. října 2017 vyrazili šesťáci se svými učiteli na turistický kurz do Velkých Karlovic, kde se ubytovali na již tradičním místě v hotelu Pod Javorem. Během pobytu zvládli zdolat výstup na rozhlednu Miloňová, cestou nasbírat dvě tašky hřibů, v dešti a blátě dojít k chatě Sůkenická, obejít si Kulíškovu stezku v okolí hotelu Horal, řešit přírodopisné a zeměpisné úkoly v pracovních listech, vytvořit sádrové odlitky kůry stromů, hrát zábavné hry pod vedením pana učitele Hurty, vykoupit sladkosti v bufetu hotelu Pod Javorem a hlavně družit se navzájem.

Všechno proběhlo v příjemné atmosféře plné smíchu a pohody, umocněné výbornou kuchyní.

Silvie Šipulová

Fotogalerie

Dne 17.10.2017 jsme v rámci projektu „Ptačí ráj na školní zahradě“ navštívili Envicentrum PRO KRAJINU Vysoké Pole. Zúčastnili jsme se výukového programu Letem, ptačím světem. Dozvěděli jsem se, jak by měla vypadat ptačí budka, jak vyrobit tukové krmítko pro ptáky na zimu, čím ptáčky přikrmovat můžeme a co do krmítek dávat nemáme. V dřevěném úkrytu, který připomínal hradní hlásku, jsme pozorovali ptáky v okolí. Díky pracovnímu listu si získané poznatky můžeme připomenout i později ve škole. Prohlédli jsme si také stáje s hospodářskými zvířaty, krmili jsme ovce i koně. Zblízka jsme si prohlédli křepelku, husy, krocany a další drůbež na dvorku. Vyšlo nám krásné podzimní počasí, a tak se nám výlet velice vydařil.

text a foto: Mgr. Povýšilová Pavla

Fotogalerie

V pondělí 18. 9. 2017 jsme si přinesli vlastní zubní kartáčky a ve třídě jsme přivítali studentky Zubního lékařství Lékařské fakulty Olomouc, které nás seznámily nejen se správnou technikou čištění a péče o naše zoubky, ale také s důvody správného starání se o zuby a s nehezkými následky špatného čištění. Povídaly si s námi o správné péči o zuby, co nám je kazí, čemu bychom se měli vyvarovat a co nám naopak neublíží. Nakonec nám názorně ukázaly, jak si zoubky správně čistit a opravily, co jsme doposud dělali špatně. Těšíme se na další návštěvu!

text a foto: Mgr. Povýšilová Pavla, třídní učitelka 1. B

Fotogalerie

Vážení rodiče, i v letošním školním roce jsme se v rámci podpory zdravé výživy dětí přihlásili do obou projektů, které jsou podporovány Evropskou unií i Českou republikou. Co to pro nás znamená? Všichni žáci školy mají nárok dostat zdarma dvakrát za měsíc ...celý článek

Termíny závozů

Ve čtvrtek 21. září 2017 proběhl na ZŠ Ohrada již 13. ročník Mezinárodních atletických závodů pro žáky 3. až 5. tříd. Letošní ročník se konal pod záštitou sportovkyně Šárky Kašpárkové - basketbalistky, bývalé atletky, skokanky do výšky a trojskokanky. Závodů se zúčastnila dvanáctičlenná družstva z pěti vsetínských základních škol a z partnerské 4. základní školy Bytom z Polska.

Letos poprvé nám nepřálo počasí, a tak jsme závody zorganizovali v tělocvičnách. Soutěžilo se v šesti disciplínách: člunkový běh, hod medicinbalem, sedy-lehy, překážkový běh, obratnost a skok z místa. Slavnostního zahájení závodů i předávání medailí se spolu s Šárkou Kašpárkovou ujal starosta města Mgr. Ing. Jiří Růžička. Výkony jednotlivých sportovců a výsledky jsou uvedeny v tabulkách. Škola získala na tuto akci finanční dotaci města Vsetína.

Fotogalerie
Výsledková listina - umístění
Výsledková listina - výkony

V úterý 19. 9. jsme se s žáky 3. A vypravili na malý výlet do ČSOP v Hošťálkové. Zde nás čekalo mnoho zvířecích kamarádů, o kterých jsme se dozvěděli spoustu nového a zajímavého. Pěkné zážitky nepokazilo ani chladné počasí.

Helena Sláčíková, tř. uč. 3. A

Fotogalerie

Vážení rodiče, i v letošním roce jsme pro Vaše děti zajistili přístup na portál www.proskoly.cz, který poskytuje ucelenou nabídku zajímavých on-line testů.

Portál je výborným pomocníkem pro žáky, rodiče i učitele. Testy jsou dostupné z jakéhokoliv počítače připojeného k internetu. Využívat ho mohou děti kdykoliv ve škole i doma. Výhodou je jejich okamžité vyhodnocení.

Rozvoj rozumových schopností
Portál umožňuje dětem procvičovat a ověřovat základní rozumové schopnosti – logiku, paměť, prostorovou představivost, vnímání, koncentraci apod. Slouží pro rozvoj šesti typů inteligence.

Procvičování znalostí do školy
Tyto testy jsou zaměřené na procvičování českého pravopisu a základní slovní zásoby z angličtiny a němčiny a procvičování matematiky (pro žáky prvního stupně). Tím je umožněna žákům každodenní příprava do školy dle vlastního zájmu a potřeby.

Volba povolání
Žáci závěrečných ročníků mohou využít jedinečný dotazník volby povolání, který jim může pomoci při rozhodování o volbě střední školy. Rodičům zároveň nabízí unikátní variantu Testu volby povolání, ve kterém mohou zhodnotit své dítě z pohledu budoucího uplatnění. Výsledky rodičovského testu lze porovnat s výsledky dítěte a společně lépe zhodnotit předpoklady a očekávání vzhledem k volbě profesní dráhy.

Další testy
Součástí jsou testy finanční gramotnosti, které jsou zaměřeny na porozumění financím a jejich praktické využití v různých životních situacích. Stejně tak testy z dopravní výchovy nabízí žákům prvního stupně ověřování a zdokonalování znalosti dopravních značek, pravidel silničního provozu i řešení dopravních situací. Problematika čtenářské gramotnosti je na školách stále aktuální. Portál umožňuje jak jednorázový diagnostický test, zaměřený na porozumění kratších testů a získávání informací z nich, tak i sadu procvičovacích testů, zjišťujících obsah a formu textu.

Přístupové údaje
Přístupové údaje – tj. jméno a heslo - žáci obdrží od svých třídních učitelů.

Přeji Vám i Vašim dětem, aby portál všem dobře sloužil – jak pro přípravu do školy, tak pro zábavu.

V pátek 8.září 2017 se naše žákyně zúčastnily dopoledního programu vsetínských škol. Holky ze šestých tříd zatančily a Veronika Tomečková z 5.B zazpívala píseň "Chci jen to, co chci". Diváci je odmněnili velkým potleskem a i my holkám děkujeme. K.Kovářová



Fotogalerie

V pondělí 4. září začal nový školní rok 2017/18 pro 60 nových žáčků našich prvních tříd. Slavnostně oblečení a s očekáváním v očích jsme se shromáždili v osm hodin v pěkně vyzdobené tělocvičně školy. Úvodní slovo si vzala paní ředitelka Helena Slováková, která všechny přivítala a popřála všem – dětem, rodičům i pracovníkům školy - mnoho trpělivosti a zdaru během celého roku. Zároveň představila vedení školy, třídní učitelky, vychovatelky školní družiny a klubu.

Po oficiálním zahájení si nové žáčky převzali žáci devátých tříd a provedli je po celé škole, aby děti seznámili s prostředím, kde budou trávit velkou část svého dětství.

V devět hodin jsme se opět sešli v tělocvičně a přivítali jsme mezi sebou vzácnou návštěvu - pana starostu Jiřího Růžičku. Ten také všechny přivítal a popřál hodně sil od začátku do konce roku. Následně předal dětem tašku se školními potřebami a drobnostmi od zřizovatele – města Vsetín.

Spolu s třídními učitelkami se poté všichni přesunuli do tříd, kde konečně děti zasedly do lavic a vyzkoušely si, jaké to bude. Zároveň přebraly pamětní list a drobné školní potřeby, které byly připraveny v jednotlivých třídách.

(autor: Juchelka M. - foto / vedení školy - článek)

Fotogalerie

I v letošním školním roce 2016/2017 byli žáci naší školy velmi úspěšní v soutěžích vyhlašovaných a spoluvyhlašovaných MŠMT.

Největších úspěchů jsme dosáhli:

• v konverzační soutěži v německém jazyku

Sofie Stříteská (9.B) – 2. místo v krajském kole

Agáta Filgasová (9.A) – 3. místo v krajském kole

• v olympiádě v českém jazyce

Nicol Neubauerová – 3. místo v krajském kole

A tak si naše škola může zažádat o dotaci v rámci rozvojového programu MŠMT „Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích ve školním roce 2016/2017 – Excelence základních a středních škol 2017“.

Mgr. Silvie Kašparová, zástupce ŘŠ

Tento kroužek je určen pro děvčátka 1. – 5. tříd a funguje na naší škole již 14. rokem. Letošní rok bude probíhat opět ve středu a ve čtvrtek od 13.30 – 15 hodin ve dvouhodinových blocích - většinou si lze vybrat, který den vám lépe vyhovuje. Cvičíme na mnoha druzích gymnastického nářadí: na kladině, koberci, hrazdě, skáčeme přes kozu či švédskou bednu, často využíváme skákání z malé trampolinky či houpání na kruzích. Tato cvičení jsou propojena s taneční a baletní průpravou. Do jednotlivých hodin jsou také zařazovány prvky dětské jógy, power jógy, dechová a strečinková cvičení. Veškeré aktivity jsou zde zaměřeny na harmonický pohybový rozvoj dítěte. Nejsou zde zařazována žádná nepřiměřeně zátěžová či nebezpečná cvičení. Poslední dobou je stále více oblíbeno cvičení s gymnastickým náčiním – barevnými stuhami a obručemi. Pro tento školní rok jsme nakoupili krásné různobarevné barevné míče a rozšíříme tak cvičení o další část moderní gymnastiky. Gymnastické náčiní využíváme při cvičení s hudbou, kdy většinou děvčátka dle vlastní fantazie ztvárňují hudbu pohybem. Kromě cvičení si ale také hrajeme, dovádíme a soutěžíme. Srdečně mezi nás zveme všechny malé a neposedné šikulky.

(autor: vedoucí kroužku Mgr. Zdenka Pavlínková)

další odkazy

thumb2 Bakaláři
thumb2 Office 365
thumb2 Projekt šablony
thumb2 Ovoce a zelenina do škol
thumb2 Mléko do škol
thumb3 Jsme ekologická škola
thumb4 SCIO ocenění
thumb4 DUMy
thumb4 Aktivní škola - proskoly.cz
thumb4 Nová šance
thumb4 Líska

Vítejte na stránkách školy

Vítejte na oficiálních stránkách ZŠ Vsetín, Ohrada 1876.

Zde se dozvíte nejaktuálnější informace, které se týkají naší školy. Věděli jste, že si nás můžete najít i na facebooku? Stačí kliknout vpravo nahoře na navigačním menu. Nenašli jste to, co jste hledali? Přejděte na stránku kontakty a napište nám.

Kontakt

Telefon:724 715 096
Email: info@zsohrada.cz
Website: www.zsohrada.cz

Základní škola Vsetín, Ohrada 1876
Nad Školou 1876, 755 01 Vsetín
Vsetín
Česká republika