ZÁPIS - DUBEN 2017 - (upraveno 24. 3. 2017)

Veškeré informace včetně dokumentů ke stažení naleznete pod odkazem "Zápis - informace".

Možnost telefonického objednání termínu zápisu
Vzhledem k tomu, že rodiče projevili velký zájem o rezervaci termínu zápisu, přidali jsme další termíny do tabulky.
Zároveň upozorňujeme rodiče, že tel. objednání zápisu není povinné. K zápisu můžete přijít i bez objednání.
Konkrétní datum a hodinu zápisu si můžete rezervovat telefonicky od 20. 3. 2017 do 31. 3. 2017, vždy od 7:00 do 14:00 hod. na tel. číslech 571 437 905, 724 715 096. V tabulce pod odkazem níže uvidíte volné a obsazené termíny.

Zápis - informace
TABULKA - volné/obsazené termíny

Dne 15. března, ve výroční den, kdy v roce 1939 naši zemi okupovala nacistická armáda, se vydala výprava našich deváťáků za poznáním temné historie období holocaustu. Základní informace získali již v hodinách dějepisu, ovšem návštěva největšího hřbitova světa na ně velice zapůsobila:
„Šokovalo mě, jak s lidmi zacházeli.“
„Měla jsem z toho místa velmi divný a nepříjemný pocit jako asi každý. V průběhu prohlídky jsem byla tak zaražená, že jsem nemohla říct ani slovo, jen poslouchat.“
„Nejvíce mě šokovalo, když jsme se dozvěděli, že po těch mrtvých zbyla jen malá urna s popelem.“
„Velmi nepříjemný a nevstřebatelný zážitek.“
„Děsivé byly 2 tuny lidských vlasů, které Němci využívali. Bylo strašné, když mezi velikánkou hromadou bot ležela malá botička dítěte.“
„Nepochopím, jak někdo v této době může říct, že má těžký život, protože těžký život měli Židé a lidé v táborech. Rodiče přicházeli o své děti a děti o rodiče.“
Silvie Šipulová

Fotogalerie

V říjnu 2016 vyhlásily dětské knihovnice Masarykovy veřejné knihovny Vsetín soutěž pro žáky 2. - 5. tříd vsetínských základních škol. Do konce února 2017 se tak mohly přihlášené třídy utkat ve čtenářských dovednostech. Podmínky byly jednoduché: každý žák ze soutěžící třídy musel přečíst alespoň 2 knihy a alespoň jednou od října do února musela třída navštívit knihovnu při besedě. Každému žáku byl přidělen čtenářský list, do kterého zapisoval údaje a dojmy z přečtené knihy. Nechyběly ani obrázky, které děti namalovaly k vybrané knize.

Bohužel jsme se nemohli zúčastnit slavnostního vyhodnocení soutěže, neboť jsme byli na lyžařském kurzu. Velké překvapení nás ale čekalo hned první den po návratu - do třídy za námi přišly paní knihovnice předat nám diplom a ceny za 1. místo! Mimo drobných cen pro nejlepší čtenáře jsme celá třída vyhráli „Noc s Andersenem“ v knihovně. Už se moc těšíme!

Celý článek o soutěži si můžete přečíst na webu MVK Vsetín: ZDE

Čtenáři 2. B
Čtenářský list
Diplom
Poukaz

Školní klub při ZŠ Vsetín, Ohrada 1876 pořádá

S B Ě R O V O U S O U T Ě Ž

ve středu 5. dubna 2017.

Balíky papíru přineste k bočnímu vchodu do ŠD ráno mezi 7.00 a 8.00 hod.

Je možné přivézt sběr den předem (4. 4. 2017) mezi 11.30 až 16.30 hod. a nechat ho uvnitř za posuvnými dveřmi bočního vchodu do ŠD, a to pod okny a u stojanů na kola. Balíky musí být označeny jménem, třídou a váhou.

Vykupují se noviny, časopisy, letáky, knihy bez vazby, zlaté stránky. Kartony a lepenku prosíme svázat zvlášť. Děkujeme !!!


Originální znění ke stažení

Blíží se jaro a s ním i naše nová divadelní sezóna. Srdečně Vás všechny zveme na novou autorskou hru "Hudebka" - viz pozvánka
Tu hrajeme ve čtvrtek 27.dubna 2017 v 18.00 hod. a v pátek 28.dubna 2017 v 18.00 hod. v Lidovém domě.

V pátek 12.května 2017 v 18.00 hod. se ještě jednou vrátíme k "Retroškole" v Lidovém domě - viz pozvánka

Vstupenky - v družině u K. Kovářové nebo na dsohradak@volny.cz

Délka představení u obou her- něco přes hodinku, bez přestávek. Hry nejsou vhodné pro děti do 4 let. Respektujeme nárok na nerušený zážitek každého diváka.

Předem děkujeme za Vaši přízeň, těšíme se na Vás.

Za DS Ohraďák K.Kovářová

Pozvánka na "Hudebku"
Pozvánka na "Retro školu"

Povinný poplatek za školní družinu ve výši 300,- Kč (za období leden až červen 2017) se platí v týdnu od 13. 3. do 17. 3. 2017 v kanceláři školy u paní Šeré. Platbu můžete uhradit také převodem na účet u ČSOB Vsetín číslo 101156020/0300, variabilní symbol 3. Ve zprávě pro příjemce musí být uvedeno jméno dítěte a třída.

Autor: ZŠ Ohrada

Během měsíce února ve všech oddělení družin probíhaly soutěže "Hledáme talent". Naše družina soutěžila v úterý 28.2., kde děti předvedly zpěv, recitaci, gymnastiku, tance, kluci hlavně kouzlili a bavili nás vtipy.
Autor: K. Kovářová

Fotogalerie

Dne 2. 2. proběhlo školní kolo matematické soutěže Pythagoriáda, která je určená žákům 5. – 8. třídy. Je velká škoda, že v této době byla velká nemocnost a mnozí šikovní a v matematických soutěžích zdatní žáci se nezúčastnili. Žáci během 60 minut měli možnost řešit 15 více či méně složitých úloh. Každý ročník měl své, tematicky založené zadání.
Autor: Mgr. Dana Šipulová

Celý článek + výsledky

V pátek 27. 1. 2017 se děti z družiny vydaly do prodejny "Zdravé výživy", kde se dověděly mimo jiného něco i o špaldě a kvalitě potravin. Během měsíce ledna v odd. družiny proběhly besedy o dentální hygieně, zdravém životním stylu, o zdravých potravinách a po prázdninách si děti již tradičně vyrobí máslo ze smetany. Všechny tyto akce probíhají v rámci tématického programu - Zdravý životní styl.
Autor: K. Kovářová

Fotogalerie

V rámci utužování vztahů v třídním kolektivu jsme vyrazili bobovat na školní zahradu. Fotografie dokládají, jak jsme si to všichni náramně užili, i přes naražené kostrče některých účastníků.
Autor: Silvie Šipulová

Fotogalerie

Žáci naší školy navštěvují již pravidelně lekce informačního vzdělávání pořádané městskou knihovnou. Deváťáci tentokrát absolvovali téma Bludy, mýty, fakta, aféry... o tom, co nám říkají média. Žáci byli paní knihovnicí Janoškovou aktivně do lekce zapojeni. Rozhýbali se, pročetli noviny, sledovali rozdíly mezi jednotlivými tiskovinami, zahráli si aktivity a ve skupinách tvořili novinový článek podle zadání a typu novin (seriózní tisk x bulvár). Se vším se popasovali na výbornou a s dobrou náladou a novými zkušenostmi se spokojeně vrátili do školy.
Autor: Silvie Šipulová

Fotogalerie

Dne 17. ledna se v zámku Kinských ve Valašském Meziříčí uskutečnilo okresní kolo dějepisné olympiády. Letošním tématem byli Habsburkové v 18. století. Ze školního kola do toho okresního postoupily Jana Homolková z 8.B a Markéta Nerodilová z 9.A. Obě naši školu reprezentovaly vzorně, staly se úspěšnými řešitelkami a umístily se v první polovině výsledkové listiny. Blahopřejeme.
Autor: Silvie Šipulová

Fotogalerie

Měsíc prosinec byl bohatý na události – Vánoční tvoření, jarmark, celostátní finále soutěže Br-loh…, přesto proběhlo školní kolo Astronomické olympiády. Soutěž probíhá ve dvou kategoriích- GH pro 6. a 7. třídu a EF pro 8. a 9. třídu. Školní kolo má několik částí – přehledový test, křížovku, dopl-ňovačky, ale také astronomické výpočty. V letošním roce bylo možno získat 50 bodů a pro postup do dalšího kola bylo potřeba získat alespoň 20 bodů.
Soutěže se zúčastnilo 38 žáků druhého stupně. V kategorii 6. a 7. tříd postoupilo do krajského kola celkem 15 žáků a v kategorii 8. a 9. tříd postoupilo 21 žáků...

Autor: Mgr. Dana Šipulová

Celý článek + výsledky

BRLOH -Brněnská logická hra je zábavná týmová soutěž pro žáky základních škol a nižších gymnázií. Je podporována Přírodovědeckou fakultou Masarykovy univerzity v Brně a jejím Ústavem matematiky a statistiky.

Soutěž má tři internetová kola, kdy týmy řeší postupně celkem 30 logických úloh. Týmy, které v každém kole vyřeší alespoň 6 úloh nebo celkově v semifinále vyřeší alespoň 20 úloh, postoupí do malého finále, které probíhá online. Do celostátního finále postoupí 7 nejlepších týmů ze základních škol a 7 nejlepších týmů z gymnázií. Sedmý ročník soutěže prokázal, že se těší velké oblibě, což dokazuje více než 500 registrovaných týmů. V ZŠ Ohrada vzniklo celkem 10 týmů, které sváděly boje o umístění.

Nejlépe dopadl NIQES team Ohrada ve složení: Štěpán Pavlovič, Bára Hodošková, Nela Otáhalová, Jakub Fojtík. Žáci obsadili celkově deváté místo a jen pověstný krůček je dělil od postupu do celostátního finále. Ale vše se nakonec v dobré obrátilo. Jeden z týmů se nemohl zúčastnit a tak jsme byli nakonec do Brna pozváni.

Finále se uskutečnilo 14. prosince na Gymnáziu Brno, třída Kapitána Jaroše. Ve škole vládla velmi srdečná atmosféra, organizátoři se o nás velmi dobře starali. Měli jsme možnost přijet o den dříve, abychom si před soutěží řádně odpočali. Navštívili jsme Vánoční trhy, prošli večerní Brno, pak už jsme s mírnou nervozitou a očekáváním, jak to zvládneme, ulehli ke spánku. Ráno pro nás byla připravena snídaně. Samotná soutěž probíhala v aule školy. Při registraci obdržel tým trička s logem soutěže a drobné občerstvení. Vlastní soutěž trvala 150 minut. Tým neznal všechny úlohy, ale vždy po vyřešení jedné se mohl pustit do další, jejíž bodovou hodnotu si mohl tým určit. Bylo třeba tedy také volit správnou taktiku. Nakonec jsme napoprvé obsadili šesté místo. Příště budeme zase o něco moudřejší, zejména v taktice a dělbě činností v průběhu soutěže. Ze soutěže jsme si kromě množství zážitků dovezli trička a krásné hrnečky, které reagují na teplotu nápoje. Soutěž jsme si užili a již nyní se těšíme na další ročník.

Druhý den jsme předali diplom paní ředitelce, která nám poděkovala za vzornou reprezentaci ško-ly. Spolužákům jsme vyprávěli své zážitky, někteří možná trochu záviděli, ale všichni to mohou za rok zkusit s námi znovu. ...

Celý článek + foto (autor: Mgr. Dana Šipulová)
Videoprezentace (autor: Mgr. Dana Šipulová)

Brloh - logická soutěž týmů - upraveno 3. 1. 2017

Začátkem listopadu jsme se pustili do další soutěže rozvíjející nejen logické myšlení, ale také týmovou spolupráci. Brněnská logická hra je podporována a zaštítěna Přírodovědeckou fakul-tou Masarykovy univerzity v Brně a jejím Ústavem matematiky a statistiky a je určena pro žáky druhého stupně a žáky odpovídajících ročníků nižších gymnázií.
Soutěž má tři internetová kola, kdy týmy řeší postupně celkem 30 logických úloh. Následuje malé finále – online kolo, kdy během 2 hodin musí tým vyřešit co nejvíce z 20 zadaných úloh.7 nejlepších týmů pak postoupí do velkého finále, které se každoročně koná v Brně.
Po loňských zkušenostech, že soutěž je vcelku zábavná a týmy se při řešení úloh docela poba-ví, se v letošním školním roce přihlásilo celkem 10 týmů. Během přestávek ve vyučování jsme během listopadu mohli pozorovat, jak hloučky žáků řeší úlohy, ale zároveň bedlivě střeží, aby nikdo neslyšel, na co zrovna přišli. Jsem velmi ráda, že žáci řeší úlohy s nadšením...

Celý článek (autor: Mgr. Dana Šipulová)

Fotogalerii z akce naleznete pod odkazem níže... ...

Fotogalerie

7. 12. 2016 proběhlo školní kolo Olympiády v ČJ. Výsledky školního kola OČJ jsou ke stažení níže.

Výsledky (autor: Mgr. Ivana Jiříčková)

O adventu a Mikulášské tradici nám povídala paní knihovnice, v pondělí 5.12. 2016 jsme si zahráli čertovské kuželky v kuželně na Ohradě, Mikuláš nám v družině nechal nadílku a vyhlásily se výsledky výtvarné soutěže "U všech čertů" - viz foto z akcí
děti z družiny K.Kovářové

Fotogalerie

Článek 1
Dne 22.11.2016 se uskutečnil turnaj žáků 2.ročníků v miniházené. Mezi sebou se utkalo 8 týmů žáků 2.ročníků naší školy a žáků některých dalších ZŠ ze Vsetína a okolí. Turnaj se odehrál ve sportovní hale ve Vsetíně na Lapači.Naše dva týmy (třída 2.A a 2.B) si vedly statečně a do hry dali všichni zúčastnění maximum svých sil a schopností. Přestože trénink našich žáků neprobíhal zcela intenzivně,umístily se jejich týmy vcelku na slušných místech :

2.A chlapci 4.místo, dívky 3. místo
2.B chlapci 8.místo, dívky 2.místo

I miniházená je však především hra a i zde platí,že není důležité zvítězit,ale zúčastnit se.Proto si všichni naši hráči zaslouží pochvalu.V tomto náročném sportovním zápolení získali, kromě jiného, také cenné zkušenosti. Monika Ludvová

Článek 2
Ve sportovní hale Na Lapači se 22. 11. 2016 konal turnaj Vsetínské školní ligy miniházené 4+1 pro žáky 2. ročníků, a to za účasti týmů z pěti základních škol. Děvčata z 2. B bojovala s plným nasazením a jejich družstvo skončilo na krásném druhém místě. Chlapci měli velmi silné soupeře, a i když také bojovali ze všech sil, skončili na 8. místě. Všichni jsme ale odcházeli spokojení a nadšeni z proběhnutých zápasů. Všichni se do hry zapojili, během zápasů se střídali v hraní a fandění a všem patří velká pochvala! Dětem byl předán diplom a sladká odměna. Gratulujeme všem hráčům a hráčkám a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.
Mgr. Pavla Povýšilová

Fotogalerie
Video (autor: Petra Machačová)

Vážení rodiče,
je tu nový školní rok 2016/17 a my vás vždy upozorníme, jaké novinky jsme pro vaše děti zařadili do jídelního lístku.

Září 2016 - ajvarová omáčka s kuřecím masem doplněná celozrnným knedlíkem /dětem velmi chutnalo/

Říjen 2016 – den německé kuchyně - zavářka – tyrolské knedlíčky a příloha k masu – bavorské zelí Příloha: kuskus s červenou čočkou

Listopad 2016 – dušené zelí z červené řepy /velmi dobré/ Příloha: Bulgur s quinoou a pohankou

Vybrali jsme pro děti spoustu nových nápojů (horkou čokoládu, nové druhy Tropica, nápoje slazené stévií).
Od prosince znovu zavedeme možnost výběru jednoho jídla v daném měsíci, které si děti zvolí prostřednictvím školního parlamentu, a toto jídlo bude označeno i na jídelním lístku.

Věra Hurtová, vedoucí ŠJ

Ve čtvrtek 24.11.2016 se 2 oddělení školní družiny vydala do divadla Zlín na pohádku " Šípková Růženka"
ŠD - Janků, Kovářová

Fotogalerie

Ve středu 16. listopadu se 56 žáků zúčastnilo školního kola pěvecké soutěže. Vítězové ze dvou kategorií postoupí na jaře do oblastního kola.
(Kovářová K.)

Fotogalerie
Výsledky pěvecké soutěže – školní kolo 2016/2017

V pátek 11. 11. 2016 se 2.odd. družiny vydalo na zámek na lektorský program "Za dlouhých zimních večerů" s tvořivou dílnou.
(Kovářová K.)

Fotogalerie

Stejně jako v loňském školním roce jsme se zapojili Logické olympiády. Soutěž je podporována společností Mensa České republiky a je založená na logických úlohách, jejichž řešení vyžaduje samostatný a kreativní přístup. Nerozhodují zde naučené znalosti, ale schopnost samostatného uvažování a pohotového rozhodování. Logická olympiáda je svým pojetím unikátní soutěží, protože se nejedná o znalostní soutěž, ale o soutěž rozvíjející především schopnost samostatného logického uvažování.

Do soutěže se zaregistrovalo rekordních 61 451 soutěžících z 2 902 škol z celé České republiky...

Celý článek

Fotogalerii z akce naleznete pod odkazem níže...
Davidová Š. .

Fotogalerie

Našemu družstvu se v prvním turnaji regionální ligy nedařilo střelecky. Ze tří utkání jsme získali jen jeden bod - díky remíze s družstvem ZŠ Jablůnka. SOUPISKA: brankář: OSTRUŽKA T., hráči: PŮČEK J., HAVRAN. M., HRBÁČEK O., PONČÍK O., ŠEVCŮ K., KOSTKA J., FOJTŮ M.
(Pařízek T.)

Fotogalerie (autor: J. Ficek)
Výsledky

Pro děti sedmých tříd připravila paní učitelka Šipulová úžasný den plný poznávání a zábavy.
Nejdříve navštívili žáci zajímavou expozici Památníku Velké Moravy, kde se seznámili se způsobem života i pohřbívání v 9. století.
Poté zamířili do Archeoskanzenu Modrá. Tam ve skupinkách plnili nejrůznější úkoly, prohlédly si opevnění, sruby, zemnici, pekárnu, školu i strážní věž. Při svých toulkách po Velkomoravském sídlišti děti potkávali i živá zvířátka a tak se pomazlili s koťátkem, pohladili si kozu, přiblížili se k prasátkům, pozorovali oslíka a slepice.
Pak se žáci přesunuli do nedaleké botanické a sladkovodní expozice Živá voda Modrá. V podvodním tunelu poznávali mladí přírodovědci zástupce našich sladkovodních ryb. Nejvíce však všechny zaujala dvoumetrová vyza velká – největší sladkovodní ryba světa.
Dále se celá výprava přesunula do Kovozoo ve Starém Městě. Nejdříve se všichni projeli vláčkem po areálu recyklačního ekologického centra. Nejednalo se jen o zábavu, ale děti se dověděli spoustu věcí o likvidaci ledniček či televizorů, automobilů nebo počítačů a dalších vysloužilých věcí. Pak už je čekala opravdu zábava v podobě kovových zvířátek, pirátské lodi, letadla či majáku.

(autor Adámková P.)

Videoprezentace
Fotogalerie

V pátek 21.10.2016 se dvě oddělení družiny šla podívat na výstavu "Jak šel čas na škole na Ohradě".

(autor: Kovářová K. )

Fotogalerie

Seznam otevřených kurzů a zájmových kroužků ve školním roce 2016/2017.

(autor: ZŠ Ohrada )

Ke stažení ZDE

Akademie - 40. výročí ZŠ Ohrada

(autor: David J.)

VIDEO

Vážení uživatelé systému BAKALÁŘI (žákovská online), z důvodu vyšší bezpečnosti se změnila adresa na https://zsohrada.bakalari.cz/bakaweb - děkujeme za pochopení. Toto upozornění se týká zejména těch, kteří využívají aplikaci v mobilních telefonech a tabletech. Jestliže přistupujete k systému přes webové stránky školy, zůstává vše při starém.

(autor: Juchelka M.)

V úterý 4.10.2016 si děti ze všech oddělení družiny i školního klubu a děti ze tří pozvaných MŠ vyzkoušely různé atrakce v obou tělocvičnách naší školy. Na závěr viděly vystoupení skupiny historického šermu Valmont.

(autor: Kovářová K.)

Fotogalerie

Ve čtvrtek 22. září 2016 proběhly na naší škole již dvanácté Mezinárodní atletické závody pro 3. až 5. třídy, tentokrát pod záštitou lyžaře Martina Vráblíka. Foto a výsledky z akce naleznete níže.

(autor: Palacká M.)

VIDEO&FOTO reportáž
Fotogalerie - atletické závody
Fotogalerie - beseda s Martinem Vráblíkem
Celkové výsledky

V pondělí 12.9. se všechna oddělení školní družiny a část školního klubu zúčastnila divadelního představení " Revue z kufru".

(autor: Kovářová K.)

Fotogalerie

V pátek se i naše škola zúčastnila dopoledního programu Valašského záření. Děkujeme "Skřítkům" z 2.A, ze 3.A a ze 4.B, dále děvčatům Terezce Slavíkové a Nicolettě Fabbri ze 7.B za baletní vystoupení "Dvě dámy" a Valentýně Zadrobílkové z 6.B za píseň "Mně se líbí Bob".

(autor: Kovářová K.)

Fotogalerie

Školní klub při ZŠ Vsetín, Ohrada 1876 pořádá SBĚROVOU SOUTĚŽ ve středu 14. září 2016. Balíky papíru přineste k bočnímu vchodu do ŠD ráno mezi 7.00 a 8.00 hod. Je možné přivézt sběr den předem (13. 9. 2016) mezi 11.30 až 16.30 hod. a nechat ho uvnitř za posuvnými dveřmi bočního vchodu do ŠD, a to pod okny a u stojanů na kola. Balíky musí být označeny jménem, třídou a váhou. Vykupují se noviny, časopisy, letáky, knihy bez vazby, zlaté stránky. Kartony a lepenku prosíme svázat zvlášť. Děkujeme !!!
Leták ke stažení

Videoprezentace z minulého školního roku - podívejte se na naše aktivity.

(autor: Palacká M.)

Videoprezentace (ANGLIE)
Videoprezentace (proběhlé akce)

Školní rok 2016/2017 začal a my s ním jsme přivítali naše nové prvňáčky.

(autor: Juchelka M.)

Fotogalerie
Videoprezentace - 1
Videoprezentace - 2

další odkazy

thumb2 Ovoce a zelenina do škol
thumb3 Jsme ekologická škola
thumb4 SCIO ocenění
thumb4 DUMy
thumb4 Aktivní škola - proskoly.cz
thumb4 Hodina pohybu navíc
thumb4 Líska


Vítejte na stránkách školy

Vítejte na oficiálních stránkách ZŠ Vsetín, Ohrada 1876.

Zde se dozvíte nejaktuálnější informace, které se týkají naší školy. Věděli jste, že si nás můžete najít i na facebooku? Stačí kliknout vpravo nahoře na navigačním menu. Nenašli jste to, co jste hledali? Přejděte na stránku kontakty a napište nám.

Kontakt

Telefon:724 715 096
Email: info@zsohrada.cz
Website: www.zsohrada.cz

Základní škola Vsetín, Ohrada 1876
Nad Školou 1876, 755 01 Vsetín
Vsetín
Česká republika