Menu
Základní škola Vsetín, Ohrada 1876
Základní škola Vsetín, Ohrada 1876

Den dětí ve školní družině

Den dětí ve školní družině

Den dětí ve školní družině

Turistický výlet

Tři oddělení školních družin se vypravily na turistický výlet vlakem.

Po vystoupení v Leskovci jsme vyšlapali přes Juřičkův mlýn na vrchol Jahodný. Naše cesta pokračovala do Valašské Polanky, kde jsme si udělali zastaveníčko v cukrárně a dopřáli si sladkou odměnu. Děti tímto úspěšně zvládly 8 km.

Celý den nám krásně svítilo sluníčko a děti si výlet báječně užily a s nimi i paní vychovatelky Jurečková, Bačinská, Tomečková a paní asistentka Vrlíčková.

Den dětí na zahradě

Na začátku června si děti paní vychovatelky Bačinské a Jurečkové užily Den dětí na školní zahradě. Po malých skupinkách děti absolvovaly pět stanovišť, zaměřených na rozvoj různých dovedností a schopností. Důležitá byla i spolupráce týmu. Děti byly při plnění úkolů zapálené a plné nadšení. Každý účastník si odnesl z tohoto dne medaili, diplom a sladkou odměnu.

 

Vychovatelky ŠD