Distanční výuka na 2. stupni / Rozvrh přímých on-line hodin pro 2. stupeň

Krizové opatření o omezení provozu škol a školských zařízení od 14. 10. 2020 do 1. 11. 2020
OŠETŘOVNÉ

Volby do školské rady 24.11.2020

Veškeré informace ZDE

Školní online pokladna (ŠOP)

Platby, které posíláte do FIO banky, převádíme 2x týdně do ŠOP. U plateb nezapomeňte uvést variabilní symbol, tj. číslo vašeho mobilního telefonu, které jste zadali při registraci. Při jakémkoliv dotazu nás neváhejte kontaktovat.
Dopis pro rodiče | Školní program –návod pro rodiče | Další informace k ŠOP

Školní zahrada

VSTUPTE, PROSÍM, NA NAŠI ZAHRADU | MĚSÍC ŠKOLNÍCH ZAHRAD - VIDEO

Dne 9. října v posledních prezenčních hodinách přírodopisu v 6. ročnících jsme stihli procvičit téma Buňka netradiční formou. Ze žáků se stali genetičtí inženýři, kteří konstruovali svůj vlastní jednobuněčných organismus. Dle buněčné výbavy popsali i místo jeho výskytu, životní strategii a také název. Svůj nový organismus pak "genetičtí inženýři" představovali ostatním. Výtvory žáků byly velmi nápadité a při jejich prezentaci jsme se i dost pobavili!

Fotogalerie

AKTUÁLNÍ INFORMACE - vzhledem k malému počtu přihlášených obědů školní jídelna nevaří do 30.10.2020.

V minulém školním roce jsme se v pracovních činnostech začali seznamovat s tím, co dokáže jehla a nit. Nebylo to vůbec jednoduché, trefit se do jehly, udělat uzlík, pak přední steh, no a také zadní. Naši práci narušila doba výuky doma.

Nevadí, nevzdali jsme to a od září pokračovali. Sami jsme nevěřili, že to dokážeme, ale dali jsme to. Na světě jsou krásné, malé a milé sovičky plněné dutým vláknem. Posuďte sami. Práce byla náročná, ale stála za to. Ani kluci se nemají za co stydět.

žáci 5. A třídy

Fotogalerie

Naše třída 5. A zažila letos v září jedno velmi příjemné a nečekané překvapení. Jednoho dne někdo zaklepal na dveře a do naší třídy vstoupila paní ředitelka Masarykovy veřejné knihovny se svými kolegy.

V ten moment jsme si vzpomněli, že jako čtvrťáci jsme se přihlásili do soutěže O nejlepší čtenářskou třídu. Ta byla vyhlášena jako každý rok od října do února. Podmínkou účasti je, aby každý přečetl nejméně 2 knihy a zapsal je do soutěžního čtenářského listu. Cílem ovšem je společně přečíst co nejvíce knih.

Naše paní učitelka z těchto listů seskládala Soutěžní čtenářský deník, který jsme odevzdali v knihovně. Vyhodnocení soutěže mělo proběhnout v březnu 2020, ale to nás všechny uvěznila doma karanténa a my jsme na soutěž pomalu zapomněli.

Když nám teď paní ředitelka z knihovny oznámila, že jsme tuto soutěž vyhráli a dostali jsme ocenění a dárky v podobě různých knih, byla naše radost obrovská.

Možná k této výhře přispělo i to, že jsme si to v rámci soutěže rozdali ještě ve třídě kluci proti holkám, abychom se vzájemně vyhecovali. A jak to dopadlo v rámci třídy? Vyhráli kluci, ale teď už to holky rozhodně nemrzí.

A navíc nás za odměnu ještě čeká nocování v knihovně s naším oblíbeným hrdinou!

Žáci 5.A třídy, ZŠ Vsetín, Ohrada 1876

Fotogalerie

Na základě Usnesení vlády ČR jsou tělocvičny od 9.10.2020 uzavřeny.

O letních prázdninách v termínu 17. 8. - 21. 8. jsme na ZŠ Ohrada nezaháleli a uspořádali jsme pro žáky 4. až 6. ročníků příměstský tábor plný nevšedních výzev, her, angličtiny a nových dobrodružství! Naši nadšení táborníci se po hlavě vrhli do všech aktivit, které jsme si pro ně přichystali: vytvořili si originální potisk na předem připravená trička, zahráli si minigolf, jezdili na koních, navštívili hvězdárnu, procvičili si angličtinu hravou formou, strávili příjemné odpoledne na koupališti a v neposlední řadě si pochutnali na vynikajícím hamburgeru, který si sami připravili.

Tábor jsme ukončili adrenalinovou jízdou na raftech za krásného slunného počasí. Každý táborník si s sebou kromě pečlivě ukrytého pokladu odnesl nespočet nových zážitků a nepochybně také získal nové kamarády!

Tým ZŠ Ohrada

Fotogalerie
Video

V rámci hodin přírodopisu jsme se v 6. ročníku učili o houbách. Žáci měli za úkol donést do školy houby známé i neznámé.

Učili jsme se je určovat dle determinačních klíčů či atlasů. Každý žák poté vytvořil kartu houby se základním popisem a s obrázkem.

Autor: Leona Vaculíková

Fotogalerie

i znalosti dopravních značek a předpisů si ověřovali žáci 5.B třídy ze Základní školy Ohrada ve čtvrtek 24. září na dopravním hřišti v areálu ZŠ Vsetín, Trávníky. Vzhledem k tomu, že dopravní výchova je součástí nejen školního vzdělávacího procesu, ale určitě se o ní zmiňují i rodiče , dalo se předpokládat, že zvládnutí jak teoretické, tak i praktické zkoušky bude pro všechny snadné. Jak se ale kluci a holky přesvědčili, tak jednoduché to zase nebylo.

První potíže nastaly již při vypracování jednoduchých základních testů. Nejenže jim pan Česnek, instruktor, předem osvětlil některé problematické situace, ale také správná odpověď byla zadávána ze tří možných. Tady buď někteří nebyli pozorní, a tak si otázku špatně přečetli a posoudili, nebo situaci špatně vyhodnotili. A proto se stalo, že teoretickou část splnili sice všichni žáci, někteří ovšem „ s odřenýma ušima“. Sebejistotu chtěly děti předvést i v jízdě na kole v simulovaném dopravním provozu. Výhodou bylo to, že téměř všichni uměli jezdit na kole, avšak nevýhodou byly opět nepozornosti týkající se nedání přednosti v jízdě, nerespektování dopravních značek, chybné mnohdy bylo i označení směru jízdy. Proto ani v této části nepodali všichni stoprocentní výkony.

Možná byly dílčí neúspěchy spojeny i s tím, že většinou děti vyráží s rodiči především na cyklostezky, kde se s těmito dopravními předpisy nesetkávají, nebo jim, jak se zachovat, poradí dospělí, anebo děti jezdí pouze na sídlištích. Přesto však toto dopoledne mělo za cíl hlavně upevnění si cyklistických znalostí a dovedností. Popřejme proto všem účastníkům silničního provozu co nejvíce jízd bez nehod a dopravních přestupků.

Mgr. Světlana Sívková

ZŠ Vsetín, Ohrada

Fotogalerie

Dne 15. 9. 2020 se náš fairtradový tým ve složení A. Hrtáňová a K. Onrášková zúčastnil Besedy se seniory na Rybníkách. I v této nelehké době jsme se pokusili seniorům přiblížit problematiku Fairtrade.

K příjemnému posezení velmi přispěla nezisková organizace Líska, která zorganizovala ukázky lidových řemesel, jako např. výroba panenek, paličkování, vyřezávání ze dřeva a další.... A k příjemnému posezení nesmí chybět jak jinak než fairtradová káva.

Fotogalerie

Do školní družiny chodí děti od první až po třetí třídu a část třídy 4.B . V  tomto školním roce nemají rodiče možnost podívat se, jak to u nás vypadá. Proto jsme se nafotili, jak si hrajeme, sportujeme a tvoříme Vychovatelky ŠD

Fotogalerie

Tak jako každým rokem, tak i letos se naše škola zúčastnila programu na Vsetínském záření. Klárka Zádrapová naší školu reprezentovala písní Someone You Loved. Obecenstvo její vystoupení odměnilo velkým potleskem. Děkujeme. Kovářová K.

Fotogalerie

Výdej obědů do zpoplatněných menu-boxů pro nemocné žáky:
11:30 – 11:45 hod.
nebo 13:45 hod – 14:00 hod.

Prosíme rodiče, aby předem oznámili telefonicky (tel: 571 437 907, 724 715 217) nebo e-mailem krupalova@zsohrada.cz, že si přijdou pro oběd a ve kterém výše uvedeném čase. Obědy se vydávají u vchodu do ŠJ – levý pavilón, vchod do školy u dolní brány do školní zahrady.

Zvonek: Kuchyň

Upozornění! Vstup do jídelny není pro veřejnost povolen a obědy nelze vydávat do jídlonosičů!

Křupalová Drahomíra vedoucí školní jídelna

Školní rok 2020/21 začal a my s ním jsme přivítali naše nové prvňáčky.

Fotogalerie

O hlavních prázdninách probíhají zpravidla ve školách různé rekonstrukce, běžné údržby, generální úklidy. Letošní rok je však tak trochu jiný než ty předchozí. Provádějí se jen ty nejnutnější práce, a také proto mohla zůstat ZŠ Vsetín, Ohrada otevřená dětem i o prázdninách.

Již v prvním prázdninovém týdnu byl připraven program pro děti v rámci školní družiny a školního klubu.

Vzhledem ke stávající situaci nemohli letos školu navštívit předškoláci, a hlavně se nemohli účastnit samotného zápisu. A aby noví prvňáčci nemuseli jít 1. září do neznámého prostředí, rozhodly jsme se s kolegyněmi pro ně uspořádat kemp přímo ve škole. V týdnu od 3. do 7. srpna každý den od 8 do 16 hodin navštěvovalo školu 22 dětí. Cílem této aktivity bylo seznámení s prostředím školy, novými kamarády, a tak trochu i navození školního režimu, ale hlavně zábava. Hráli jsme různé hry v tělocvičně či na školní zahradě, vyráběli kšiltovky, malovali plátěné baťůžky, ale prováděli jsme i různé grafomotorické cviky (třeba s vodními balónky), během týdne jsme se také naučili obědvat ve školní jídelně. V úterý jsme si užili indiánský den a domů si odnesli krásné Lapače snů. Ve čtvrtek jsme cestovali vlakem na celodenní výlet do Velkých Karlovic. A páteční den? Ten byl asi nejlepší z celého týdne. Program se protáhl do pozdního odpoledne, společně s rodiči jsme si opékali (i přes velké horko) buřtíky, děti dostaly drobné dárky, ale hlavně obdržely vstupenky do 1.třídy!
V dalším týdnu proběhl kemp pro druháky, kterého se účastnilo 16 dětí. Program byl neméně bohatý stejně jako v předchozím týdnu. Hráli jsme opět různé hry v tělocvičně i venku, sportovali, navštívili jsme minigolf, koupaliště, vyráběli žonglovací míčky, malovali na batikované baťůžky, zvládli taktéž celodenní výlet do Velkých Karlovic a v pátek hledali poklad na školní zahradě. Byli jsme dobrá parta a shodli jsme se, že se už všichni do školy těšíme.

Poděkování patří paní kuchařkám, které se o nás vzorně staraly, kolegyním Monice Ludvové a Lucce Jindřichové, které s námi tyto aktivity připravovaly a účastnily se jich, a v neposlední řadě obecně prospěšné společnosti Elim Vsetín, která nám vypomohla při organizaci kempu pro budoucí prvňáčky.

Šárka Hromadová a Iva Slováčková, ZŠ Ohrada

Fotogalerie

V  týdnu od 29. června do 3. července 2020 se děti mohly bavit na různých akcích, které si pro ně připravily paní vychovatelky. Jak si všichni tento týden užili, můžete shlédnout ve fotogalerii.

Fotogalerie
další odkazy

thumb2 Bakaláři
thumb2 Office 365
thumb2 Projekt šablony
thumb2 Spolupráce s Mensou
thumb2 Ovoce a zelenina do škol
thumb3 Jsme ekologická škola
thumb4 SCIO ocenění
thumb4 DUMy
thumb4 Aktivní škola - proskoly.cz
thumb4 Líska

Vítejte na stránkách školy

Vítejte na oficiálních stránkách ZŠ Vsetín, Ohrada 1876.

Zde se dozvíte nejaktuálnější informace, které se týkají naší školy. Věděli jste, že si nás můžete najít i na facebooku? Stačí kliknout vpravo nahoře na navigačním menu. Nenašli jste to, co jste hledali? Přejděte na stránku kontakty a napište nám.

Kontakt

Telefon:724 715 096
Email: info@zsohrada.cz
Website: www.zsohrada.cz

Základní škola Vsetín, Ohrada 1876
Nad Školou 1876, 755 01 Vsetín
Vsetín
Česká republika