V  týdnu od 29. června do 3. července 2020 se děti mohly bavit na různých akcích, které si pro ně připravily paní vychovatelky. Jak si všichni tento týden užili, můžete shlédnout ve fotogalerii.

Fotogalerie

Nabídka SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín - letní příměstský tábor zaměřený na polytechnické vzdělávání, který je včetně stravování pro děti zdarma. Vhodné pro žáky 2. stupně ZŠ

Informace ZDE

Zvládli jsme to na jedničku:

Žáci, kteří navštěvují 1. stupeň základní školy, se tento týden mohli poprvé po více než dvou měsících vrátit znovu do školy. Tuto možnost využilo více než 70 procent dětí prvního stupně. Většina z nich se těšila hlavně na setkání s kamarády a s pedagogy, dlouho se totiž osobně neviděli.

Abychom dodrželi všechny dané hygienické požadavky, tj. maximálně 15 dětí ve skupině, museli jsme vytvořit 14 skupin. Proto v některých třídách pracují děti s jinými pedagogickými pracovníky, než jsou jejich třídní učitelé.

Dopolední blok probíhá také trochu jinak, než bývá zvykem. Děti vypracovávají úkoly, které jsou souběžně zadávány zbytku třídy on line. Zbývá čas nejen na vysvětlování toho, čemu žáci nerozumí, ale také na povídání a herní aktivity.

V odpoledním bloku probíhají zájmové činnosti včetně pobytu na školní zahradě nebo v tělocvičně.

Zážitkem pro některé děti je oběd ve školní jídelně, kde odpadly „nekonečné fronty“, na které byly děti běžně zvyklé. Vzhledem k tomu, že sedí každý sám u stolu, nastal jiný neočekávaný problém – nemohou si společně povídat. Nicméně platí, že „ticho léčí“.

Děkuji všem za to, jak svým přístupem zvládli náročný „restart“ ve škole a přeji i nadále pevné nervy a zdraví.

Helena Slováková

Fotogalerie

Školní jídelna při Základní škole Vsetín, Ohrada 1876 zahajuje znovu svoji činnost od 25. 5. 2020 (pondělí). Vařit bude pouze pro žáky 1. stupně a 9. ročníků, kteří se přihlásili k prezenční školní výuce a dále pro zaměstnance školy.

Pro ostatní strávníky a zaměstnance – důchodce se až do odvolání vařit nebude.

Proto žádáme ostatní strávníky, aby se na obědy přes aplikaci WebKredit nepřihlašovali!

Děkuji.

Křupalová Drahomíra
vedoucí školní jídelny
tel.: 571 437 907, 724 715 217, e-mail: krupalova@zsohrada.cz

Povinný poplatek za školní družinu ve výši 100,- Kč, (za období leden a únor 2020 ) , se platí od úterý 12. 5. do pátku 22. 5. 2020.

Platbu uhraďte převodem na účet u ČSOB Vsetín číslo 101156020/0300, variabilní symbol 3.

Do zprávy pro příjemce musí být uvedeno jméno dítěte a třída.

Poplatek za školní družinu za další období (do konce školního roku) se nehradí.

Kartičky Happysnack: Všem letos platným kartičkám bude prodloužena platnost o jeden školní rok až do 30.11.2021.

Vážení rodiče a milí žáci,

dle rozhodnutí MŠMT můžeme od pondělí 11. 5. 2020 zahájit pro žáky 9. ročníku prezenční přípravu k přijímacímu řízení.

Příprava na přijímací řízení je dobrovolná a vedli by ji vyučující daného předmětu dané třídy. Probíhala by z českého jazyka a matematiky dvakrát týdně dvě vyučovací hodiny, v pondělí a ve středu by byla matematika, v úterý a ve čtvrtek český jazyk vždy (9 – 10:30h). Po skončení společné části budou mít žáci možnost individuálních konzultací.

Příprava na přijímací řízení může probíhat ve skupinách nejvýše 15 žáků. Složení skupiny musí být po dobu celé přípravy neměnné tzn. nebude možné se dodatečně do přípravy na přijímací řízení přihlásit.

Pokud máte o přípravu na přijímací řízení zájem, vyplňte prosím „Závaznou přihlášku“ a pošlete ji Vašemu třídnímu učiteli nejpozději do středy 6. 5. 2020!

Přihlášeným žákům poté budou zaslány podrobnější informace! S pozdravem

Vedení školy

Závazná přihláška

5. 5. 2020
V pondělí 4. května jsme naposledy zvážili našeho ježka. Už vážil 748 gramů, takže za týden přibral 93 gramů. Ježek už je dost velký na to, aby se o sebe postaral sám. Pan školník přestěhoval ježkovník pod strom do svahu mezi běžeckou dráhou a budovou školy ve východní části zahrady. Je na něj vidět z učeben č. 40, 41 a 42 v 1. patře. Ježka jsme přenesli, dali zpátky do ježkovníku a zakryli ho senem. Pan školník přikryl ježkovník větvemi a vedle dal misku s vodou. Do starých popraskaných kusů dřeva vyvrtal dírky, do kterých může zalézat hmyz, a dal je taky do blízkosti ježkovníku, aby teď ježek snáze našel potravu. Doufáme, že jsme ježkovi nachystali vhodné podmínky pro to, aby na naší zahradě zůstal.
Fotogalerie


28. 4. 2020
V pondělí 27. dubna jsme opět ježka zvážili. Váha ukazovala 655g, ježek tedy za týden přibral 54 gramů. Stále ho máme v dřevěné ohrádce, kterou na noc přikrýváme záclonou. Až bude vážit kolem 700g, můžeme ho pustit do volné přírody. Hledáme na školní zahradě vhodné místo, kde by mohl ježek zůstat. Přeneseme tam ježkovník, který přikryjeme větvemi. Budeme mu ještě nějaký čas dávat vodu a granule.
Fotogalerie


20. 4. 2020
Ve středu 22. dubna, na Den Země, pan školník přestěhoval ježka i s domečkem ven na zahradu. Udělal mu ohrádku, aby se ježek neztratil, ještě se trochu vykrmil a zvykl si na střídání dne a noci. Do ohrádky jsme mu dali plnou misku granulí, kapsičku pro koťátka a vodu. Jaké bylo naše překvapení, když jsme se ve čtvrtek ráno přišli na ježka podívat. Všechny misky byly úplně prázdné, ale tolik ježek určitě sám nesnědl. V noci mu na jeho krmení chodila jiná zvířátka. Proto jsme navečer ohrádku přikryli starou záclonou.

V pátek hned ráno jsme šli na zahradu a uviděli, že záclona zůstala na svém místě, nikdo se dovnitř nedostal. Pan školník záclonu trochu uvolnil, tak jsme zjistili, že si ježek dal granule i vodu. Necháme mu přes den záclonu pootevřenou a navečer ji zase připevníme.
Fotogalerie


20. 4. 2020
Ježka pečlivě krmíme a sledujeme. Dnes, v pondělí 20. dubna, jsme ho opět zvážili. Ježek za šest dní přibral 121 g, nyní tedy váží 601 g. Za několik dní ho chceme dát i s ježkovníkem ven na zahradu do ohrádky, aby si zvykl na venkovní prostředí a střídání dne a noci.
Fotogalerie


14. 4. 2020
Teplé počasí probudilo ježka, kterého jsme na podzim zazimovali. Nejdříve jsme ježka zvážili. Dne 14. 4. 2020 vážil 480g, takže mu ještě chybí asi 220g do váhy, kterou má mít při vypuštění do přírody. Ježkovi každý den větráme, dáváme mu čerstvou vodu a granule. Ježek si rád pochutná i na kuřecím masíčku.
Fotogalerie

V únoru se konalo školní kolo matematické soutěže Pangea, které se na naší škole zúčastnil již celý druhý stupeň a vybraní žáci prvního stupně.

Letos byla soutěž zaměřená na téma Média a záchranné sbory a studenti řešili 15 matematických úloh s touto tematikou a měli na vyřešení 45 minut. Opět jsme bez problémů zvládli soutěžit online.

Velmi netrpělivě jsme tedy očekávali výsledky. Úspěch je více než obrovský.

V kategorii 4. tříd se METOD FIL’O ze 4.A probojoval do celostátního kola. Ve Zlínském kraji skončil 1. z 350 účastníků a v celkovém pořadí pak 66. z 9 175 účastníků.

V kategorii 8. tříd pak VIKTOR GOLA z 8. A svůj postup do celostátního kola korunoval ještě nevídaným výsledkem. Získal PLNÝ POČET BODŮ a postupuje tak jako absolutně první v celkovém pořadí z 8 737 soutěžících.

Oba chlapci navázali na svůj podzimní úspěch, kdy naši školu reprezentovali v celostátním kole Logické olympiády. Ani zde si tenkrát nevedli špatně. Metod skončil 8. a Viktor 16.

Viktor ještě do své sbírka z letošního roku může přidat 4. místo v celostátním kole soutěže Brloh, která proběhla v prosinci v Brně. S úspěchem vyřešil všechny úlohy Matematické olympiády a získal plný počet bodů v Pythagoriádě. Jen díky opatřením v době pandemie nemohl absolvovat další kola těchto soutěží.

Metod ještě zvítězil v okresním kole Matematické olympiády.

Je vidět, že péče o talentované žáky v naší škole přináší ovoce. Oběma chlapcům děkuji za vynikající reprezentaci naší školy. A přeji mnoho úspěchů v kole celostátním (pravděpodobně proběhne až na podzim).

Také děkuji za spolupráci při konání soutěže panu učiteli Juchelkovi, bez něhož by online řešení neproběhlo bez problémů. A paní učitelce Jindřichové za práci s žáky 7. tříd a 9.B.

Mgr. Dana Šipulová

Diplomy

Přestože se ve škole neučí, pořád se tu něco děje. S teplým a slunečným počasím začaly jarní práce v jižní části školní zahrady. Nejprve proběhlo prořezání ovocných stromů, pak následovala výsadba trvalek na záhonku u venkovní učebny a maliníků u vyvýšených záhonů. Protože během jara málo prší, pravidelně zaléváme nové sazeničky i na podzim vysazené stromy a keře.

Fotogalerie

Dne 24. 2. 2020 – 28. 2. 2020 se uskutečnil lyžařský pobytový výcvik 7. ročníku ve Velkých Karlovicích. V tomto týdnu se lyžovalo dle dovedností na svahu Razula a Kyčerka, všichni žáci dosáhli výrazného zlepšení na lyžích. Ve středu odpoledne jsme pro odpočinutí vyměnili lyže za bowling na hotelu Horal. Celý týden se povedl a přejeme spoustu dalších ujetých kilometrů bez zranění. ZŠ Ohrada

Fotogalerie
Video-prezentace

Naše třída se zapojila do soutěže, kterou vyhlásil dodavatel ovoce a zeleniny v rámci projektu Ovoce a zelenina do škol. Naším úkolem bylo po dobu jednoho týdne /5 dnů/ přinést do školy zdravou svačinu a pití. Vše také zdokumentovat a vyfotit. Ve třídě jsme pěstovali i řeřichu a pak jsme si na ní pochutnali.

Jak se nám dařilo? Posuďte sami, vše je na našich fotkách.

Soutěž ještě nebyla vyhodnocena, tak jsme zvědaví, jestli se nám podařilo v soutěži uspět.

žáci 3.C třídy

Fotogalerie

III. kategorie: 6. - 7. ročník
1. místo: Šimon Hlaváč
2. místo: Anna Preislerová
3. místo: Markéta Juřičková

IV. kategorie: 8. - 9. ročník
1. místo: Amálie Šipulová, 9.A
2. místo Valentýna Zadrobílková., 9. B

Vítězům gratulujeme a přejeme hodně štěstí v okrskovém kole!

V pátek 13.2.2020 se na Gymnáziu ve Valašském Meziříčí uskutečnilo okresní kolo konverzační soutěže v Nj.

Žáci základních škol okresu Vsetín si své znalosti německého jazyka poměřili v poslechu a ústní části, kde se představili, popisovali obrázek a konverzovali na vylosované téma.

Žáci naší školy byli velmi úspěšní.

V kategorii I.A (6.-7.ročník ZŠ) vyhrála Pavlína Ficková (7.A), Veronika Bravencová (7.B) obsadila 2.místo a Aneta Hrtáňová se umístila na 4.místě.

V kategorii II.A (8.-9.ročník ZŠ) vyhrála Gabriela Šutová (8.A), Viktor Gola (8.A) obsadil 2.místo a Jakub Zádrapa (8.A) byl čtvrtý.

Pro žáky nižší kategorie I.A okresním kolem konverzační soutěž bohužel končí.

Gabriela Šutová a Viktor Gola postupují do krajského kola konverzační soutěže Nj a budou ve čtvrtek 12.3.2020 na Gymnáziu a Jazykové škole s právem SJZ Zlín reprezentovat naši školu.

Mgr. Silvie Kašparová

Fotogalerie

1. kategorie: 2.-3. ročník
1, místo: Jan Křiva, 2.A
2, místo: Michaela Korabíková, 3.C
3, místo: Sára Diatková, 3.B

2. kategorie: 4 .- 5. ročník
1, místo: Julie Hlaváčová, 4.B
2, místo: Eliška Novosadová, 4.B
3, místo: Radim Křiva, 5.A

Ve Vsetíně, 4. 2. 2020

Fotogalerie

Krásné 2. místo získal v okresním kole Fyzikální olympiády Viktor Gola ve Valašském Meziříčí dne 24. 1. 2020.

Blahopřejeme.

Fotogalerie

V úterý 28. ledna 2020 se uskutečnilo školní kolo konverzační soutěže v německém jazyce.

Přihlášení žáci 6. a 7.ročníku soutěžili v kategorii I.A, žáci 8. a 9.ročníku v kategorii II.A. Obě kategorie zahájily soutěž poslechovou částí, poté následovala část ústní. V ní se žáci krátce představili a poté mluvili na vylosované téma. Žáci starší kategorie ještě popisovali obrázek a řešili problémovou situaci.

Výsledky kategorie I.A:
1.místo: Veronika Bravencová (7.B)
2.místo: Pavlína Ficková (7.A)
3.místo: Aneta Hrtáňová (7.A)

Výsledky kategorie II.A:
1.místo: Gabriela Šutová (8.A)
2.místo: Jakub Zádrapa (8.A)
3.místo: Viktor Gola (8.A)

Nejlepší soutěžící obou kategorií budou naši školu reprezentovat v okresním kole konverzační soutěže, které se bude konat v pátek 14.2.2020 na Gymnáziu Františka Palackého ve Valašském Meziříčí.

Mgr. Silvie Kašparová

Fotogalerie

Dne 22. 1. 2020 proběhlo okresní kolo Olympiády ČJ ve Valašském Meziříčí. Naši školu reprezentoval vítěz školního kola OČJ Viktor Gola z 8. A. V okresním kole se umístil na krásném 1. místě a postupuje do krajského kola.
Gratulujeme.

Fotogalerie

V hodině dějepisu jsme si zkusili vytvořit mumii. Poznáte, kdo se skrývá pod „obvazy“?

Silvie Konečná

Fotogalerie

Vánoční vystoupení devátých tříd s Olgou Lounovou

Video

Dne 17. 12. se účastnili žáci 7. a 9. ročníku bruslení v rámci tělesné výchovy na venkovním kluzišti na náměstí Svobody. Děkujeme za možnost využití kluziště Vsetínské sportovní. ZŠ Ohrada

Fotogalerie

11. prosince jsme vyměnili výuku ve škole za lektorský program v zámku ve Vsetíně. Paní průvodkyně Zuzka nás seznámila s našimi nejznámějšími vánočními zvyky a tradicemi. Její slovo doprovázely zajímavé obrázky.

Pak přišly na řadu naše šikovné ruce. V tvořivé dílně jsme si vyrobili papírový domeček = krabičku, a pak nazdobili jemnou skleněnou baňku z Irisy.

Měli jsme možnost nahlédnout i do expozice perníků. Viděli jsme staré formy, ale i kopii velkého perníku, který dostala Kate z Velké Británie při narození dcery Charlotty. Na závěr naší návštěvy jsme ještě stihli projít výstavu starých, ale i nových vánočních ozdob vyráběných v Irise.

Každý z nás si ze zámku odnášel svoji vlastnoručně vyzdobenou baňku. Bude ozdobou na vánočním stromečku u nás doma.

žáci 3. C třídy

Fotogalerie

V letošním školním roce se našim žákům daří v soutěžích i na úrovni celostátních kol. Po listopado-vém úspěchu v Logické olympiádě si dva týmy vybojovaly postup do celostátního kola soutěže Brloh (Brněnská Logická Hra).

Letos se konal jubilejní 10. ročník a zároveň Masarykova univerzita, která je partnerem této soutě-že, slavila 100. výročí. Finále bylo velmi slavnostní, konalo se na půdě Masarykovy univerzity, v jednom z nejmodernějších výukových center CEITEC.

CEITEC je výzkumné centrum zaměřené na oblast živých věd, pokročilých materiálů a technolo-gií. Vznikl v roce 2011 na základech šesti významných brněnských univerzit a výzkumných institucí. Od doby jeho nedávného vzniku se daří budovat významné vědecké centrum, a již nyní se řadí mezi špičkové evropské instituce.

Stalo se již tradicí, že díky Spolku pro ZŠ Ohrada a našim rodičů, kteří poskytují dary do Spolku, si mohou děti soutěž na takové úrovni náležitě užít. Do Brna jsme vyjeli již v úterý odpoledne, pro-hlédli jsme si předvánoční Brno, adventní trhy a výzdobu, zašli si na večeři (sponzorský dar od Spol-ku).

Spali jsme ve škole a ráno po snídani jsme se vydali do Ceitecu, kde se soutěž konala. Děti čekal bezmála tříhodinový maraton přemýšlení. Bojovaly statečně. V závěru sice docházely síly, nicméně vůbec postup do celostátního kola je velkým úspěchem, protože celé soutěže se zúčastnilo 752 týmu a do Brna postoupila dvacítka nejlepších ze ZŠ a z gymnázií.

Náš ELFIAteam – Viktor Gola, Martin Nerodil, Gabriela Šutová a Jakub Zádrapa ve své premiéře vybojoval nádherné 4. místo. Blahopřejeme.

Druhý tým Sovy z Athén - Natálie Sawicki, Veronika Žárská, Markéta Křivová a Anna Rýznarová, se dlouho držel na 16. místě, nakonec jen rozdílem jediného bodu klesl na 19. místo.

Oběma týmům děkuji za jejich píli, trpělivost a vytrvalost při řešení úloh. Soutěž začala již 7. října a žáci se během dvou měsíců museli vypořádat s řadou nelehkých úkolů.

Fotogalerie

Ve čtvrtek 27. 11. 2019 navštívili žáci druhých tříd zámek Lešná u Valašského Meziříčí. Zámek nás přivítal vůní jehličí a perníčků. Čekal nás dvouhodinový program o vánočních tradicích, výroba ozdob na stromeček a pečení čertů. Samozřejmě nesměla chybět prohlídka zámku, který zdobilo na 3 400 ručně malovaných baněk. Pro děti bylo překvapením i účast paní učitelky Marušky Hanzové. Program se nám moc líbil a příjemně nás naladil na předvánoční dny.

Fotogalerie

Ve středu 27. 11. 2019 proběhlo ve Valašském národním divadle v Karolince okresní kolo Přeboru škol v šachu. Hrálo se na 7 kol. Naše družstvo v kategorii "B" (II. stupeň ZŠ), ve které soutěžilo 13 celků, získalo druhé místo s počtem 20 bodů.

Stříbrné medaile vybojovali: Jakub Zádrapa (8. A), Amálie Zádrapová (5. B), Jakub Šafarik (7. B), Viktor Gola (8. A).

Všem hráčům gratulujeme za výborný výkon a přejeme jim hodně úspěchů v krajském kole, které se bude konat na přelomu ledna/února 2020 v Kroměříži.

Monika Janků

Fotogalerie

Všem, kteří se zapojili do akce Krabice od bot, moc děkujeme. Sešlo se nám mnoho dárků, a tak jsme část věnovali do dětského domova v Liptále, s kterým bychom chtěli spolupracovat i do budoucna.

Přejeme Všem šťastné a veselé Vánoce.

Foto

Současný školní rok je již v plném proudu, zanedlouho začnou žáci i učitelé finišovat do ukončení prvního pololetí, přesto si kolektivy našich čtvrtých tříd našly chvilku na odpočinek, který však vyplnili svými znalostmi, dovednostmi, a navíc jistě obohatily i své dosavadní zkušenosti z nejrůznějších oblastí světa dětí.

Nejprve navštívili legiovlak, který byl přistavený na Vsetíně v posledním zářijovém týdnu. I když o 1. světové válce ještě nemají tolik patřičných informací, i tak se jim prohlídka velmi líbila.

Pro nezapomenutelné zážitky žáci vyjeli také do Zoo Lešná, kde absolvovali večerní komentovanou prohlídku doprovázenou lampiónovými světýlky.

Aby protáhli svá těla, zúčastnili se vybraní sportovci turnaje v miniházené.

Protože je ve druhém pololetí čekají nejstarší dějiny českého státu, zaskočili si do vsetínského zámku na“ Skok do pravěku“, aby se již nyní něco důležitého, a zároveň zajímavého, dozvěděli o době dávno minulé.

A že i samotné vyučování může být někdy zábavné, se přesvědčili, když si v rámci slohové a komunikační výchovy připravili pro své spolužáky módní přehlídku.

Lze jen doufat, že populárně zábavných vzdělávacích akcí bude co nejvíce.

Mgr. Světlana Sívková

Fotogalerie

Dne 14. listopadu 2019 byli žáci 5. B na exkurzi v Olomouci. První zastávka byla v rodinném zábavním parku Krokodýlek. Skrývá se zde velké množství atrakcí pro děti i dospělé. Zde se nejen dětem moc líbilo. Hodně si užili střílení z kanonu, lodičky, trampolíny a další atrakce.

Plni zážitků jsme se přesunuli do historické části Olomouce. Horní náměstí je nejvýznamnější náměstí v Olomouci. Nachází se přímo v centru historického jádra města a je tak součástí olomoucké městské památkové rezervace. Nachází se na něm mimo jiné sloup Nejsvětější Trojice, radnice s orlojem, Edelmannův palác, Petrášův palác, Salmův palác, Moravské divadlo, Krajinská lékárna, tři kašny a Dům U Černého psa.

Prošli jsme také Dolní náměstí, které je jedním z nejstarších olomouckých náměstí. Prokazatelně existovalo už ve 13. století.. Většina z těchto domů však má pozdně renesanční či barokní fasády. Navštívili jsme zde také kapucínský kostel.

Vše jsme zakončili prohlídkou Šantovky. Galerie Šantovka se nachází v srdci Olomouce, v bezprostřední blízkosti historického centra města. Galerie Šantovka je největší obchodní centrum v celém Olomouckém kraji a řadí se mezi deset největších center v České republice.. Děti zde viděly spoustu atrakcí, obchodů s dětským zbožím a hračkami. Moc se nám na exkurzi líbilo.

5. B

Fotogalerie

Ve dnech 25. a 26. října se konala - Víkendovka Klubu ambasadorů fair trade i s přespáním na Hájence v Semetíně, kterou připravila paní Iva Koutná z neziskové organizace Líska. Akce se zúčastnil také Stanislav Komínek, který nám udělal přednášku o jeho cestě do Pobřeží Slonoviny a také o pěstování kakaa. Druhý den jsme se zaobírali plýtváním potravinami. Diskutovali jsme také o akci, která se uskuteční v pátek 1. 11. 2019 – Vsetín proti chudobě. Dozvěděli jsme se spousty zajímavých věcí a určitě se přidáme i příště.

Aneta Hrtáňová, FT tým ZŠ Ohrada

Fotogalerie

Dne 1. 11. jsme se zúčastnili akce Vsetín proti chudobě, která byla připravena Ambasadory fair trade z neziskové organizace Líska. Zaobírali jsme se velmi důležitým tématem - cíli udržitelného rozvoje - plýtvání potravinami. Konaly se zde nejrůznější aktivity, do kterých se zapojovaly všechny zúčastněné školy. Společně jsme se také rozhodovali, na co dáme částku ve výši 6000 Kč. Naší škole se nejvíce líbilo očkování pro děti. Ještě však není rozhodnuto. Akce byla velmi naučná. Líbila se nám.

Aneta Hrtáňová, FT tým ZŠ Ohrada

Fotogalerie

Stalo se již tradicí, že se v naší škole začátkem října žáci 2. stupně účastní nominačních kol Logické olympiády, postupně zapojujeme i žáky z nižších ročníků, zatím jen zájemce, ale do budoucna bychom chtěli i zde mít větší účast.

Letošní ročník, byl pro naši školu mimořádně úspěšný.

V kategorii A (3. – 5. třída) se do krajského kola probojoval žák 4. A Metod Fil’o a obsadil krásné druhé místo, což mimo jiné, znamená postup do celostátního finále, které se uskuteční 25. listopadu 2019 v Míčovně Pražského hradu. Ze Zlínského kraje postupují pouze 3 žáci.

Mezi staršími si výborně vedl žák 8. A Viktor Gola, který při své premiéře v této soutěži porazil všechny ostatní účastníky ze základních škol, ale i gymnázií. I on zaslouženě postoupil do celostátního kola spolu se třemi dalšími žáky.

Oběma chlapcům děkujeme za vzornou reprezentaci školy a budeme jim držet palce, aby se jim dařilo i v Praze.

Rodičům obou chlapců patří velký dík za doprovod na obě akce a pořízení fotografií.

Mgr. Dana Šipulová

Fotogalerie

Dne 24. -25. října 2019 se stali žáci 2. B nočními průzkumníky naší školy. Na pomoc si přizvali své rodiče, aby si společně vyrobili dýňové lampičky. Po dobře odvedené práci se děti rozloučily s rodiči a s chutí se pustily do večeře. Pizza všem náramně chutnala a s plnými bříšky se děti jednotlivě vydaly na noční výpravu temnou školou. Na cestu jim svítila vlastnoručně vyrobená světýlka. Plni zážitků zalehly děti do svých spacáků a během pár minut se školou neslo spokojené oddychování. Ráno se všichni těšili na buchty a dobrůtky od maminek a babiček.

Mgr. Iva Slováčková, Mgr. Šárka Hromadová

Fotogalerie

Dne 18. října 2019 se druháci naší školy zúčastnili akce Den stromů v Panské zahradě. Děkujeme Alcedu za pěkně připravený program a množství stanovišť, na kterých si děti upevnily učivo prvouky a prakticky vyzkoušely řadu zajímavých činností.

Mgr. Iva Slováčková, Mgr. Monika Ludvová

Fotogalerie

Dne 24. 10. 2019 se vydali žáci sedmého ročníku prozkoumat místa spojená s historií velkomoravské říše.

V Památníku Velké Moravy ve Starém Městě si prohlédli archeologické nálezy a vyslechli odborný výklad paní průvodkyně. V archeoskanzenu Modrá bádali v terénu, jak vypadal život starých Slovanů, když plnili ve skupinách zadané úkoly. Prošli si celý areál, kde pro mnohé bylo největším zážitkem, když si mohli pohladit kozu.

Přírodovědnou část dne obstarala prohlídka objektu Živá voda, kde žáky nadchl zejména podvodní tunel, odkud si prohlédli zde chované kapry, jesetery, vyzy a další ryby. Mnozí také příjemně překvapili svými znalostmi o rybách a vysloužili si pochvalu paní průvodkyně.

Konec exkurze strávili žáci projížďkou vláčkem ve firmě REC Group, která se zabývá recyklací odpadu, a návštěvou kovozoo. Zde se také prošli ve výškách a „proletěli“ letadlem.

Celý den nám přálo krásné počasí, takže si všichni den užili.

Silvie Konečná

Fotogalerie

Minulý týden jsme se s naší paní učitelkou třídní vydali na výstavu Na skok do pravěku. Měli jsme možnost prohlédnout si nástroje, které lidé v pravěku používali a které si také sami vyráběli. Na všechno jsme si mohli sáhnout, potěžkat kamennou sekeru, zkusili jsme složit původní kámen, z kterého se odštípnutím získal materiál na výrobu hrotů do oštěpů.

Po této zajímavé úvodní přednášce jsme si prohlédli další exponáty výstavy a v závěru jsme si zahráli na archeology (moc nám to nešlo) a zkusili jsme, jak se v dávných dobách připravovala mouka. Výstava se nám líbila a určitě se nám bude i dějepis lépe učit.

Žáci 6.B

Fotogalerie

Dne 10.10.2019 nás autobus odvezl do Semetína. Vítalo nás chladné ráno, ale těšili jsme se na společně strávený den s pracovníky Alceda.

Po společném představení v klubovně, jsme ověřovali naši pozornost při míčových hrách. S lístkem v ruce jsme plnili úkoly v aktivitě Najdi kamaráda, který… Hru Člověče, nezlob se, zná asi každý, ale ta naše se hrála bez kostky, při získávání bodů jsme se i zahřáli. Abychom body získali, museli jsme plnit různé úkoly. Oběd byl výborný, řízek a hranolky, co víc jsme mohli chtít.

Odpoledne jsme se těšili na nízké lanové aktivity. Těm předcházela přípravná cvičení s lanem. Rozdělili jsme se do dvou skupin a lanové aktivity mohly pod vedením Lukáše a Adély začít. Některé překážky byly lehčí, jiné opravdu ověřily naše schopnosti a sílu. Vzájemně jsme si pomáhali a jistili se.

S naším odchodem přišel i déšť, ale to jsme už seděli v autobuse směr Vsetín.

Na hájence se nám moc líbilo, užili jsme si to a rádi se tam opět někdy vrátíme.

žáci 3.C

Fotogalerie

Ve dnech 24. – 27. září 2019 navštívily 3 třídy 1. stupně a 6 tříd 2. stupně putovní výstavu – Legiovlak. Akci pořádá Československá obec legionářská, která se stará o odkaz našich legionářů, kteří za 1. světové války vybojovali samostatnost Československa.

Žáci si mohli prohlédnout repliky vagónů, v jakých žili a bojovali naši legionáři na Transsibiřské magistrále v Rusku. K tomu si vyslechli odborný a hlavně zajímavý výklad průvodců z řad členů Československé obce legionářské.

Jsme rádi, že jsme měli možnost tuto prohlídku absolvovat a dozvědět se více o hrdinství těchto mužů.

Fotogalerie

další odkazy

thumb2 Bakaláři
thumb2 Office 365
thumb2 Projekt šablony
thumb2 Spolupráce s Mensou
thumb2 Ovoce a zelenina do škol
thumb3 Jsme ekologická škola
thumb4 SCIO ocenění
thumb4 DUMy
thumb4 Aktivní škola - proskoly.cz
thumb4 Líska

Vítejte na stránkách školy

Vítejte na oficiálních stránkách ZŠ Vsetín, Ohrada 1876.

Zde se dozvíte nejaktuálnější informace, které se týkají naší školy. Věděli jste, že si nás můžete najít i na facebooku? Stačí kliknout vpravo nahoře na navigačním menu. Nenašli jste to, co jste hledali? Přejděte na stránku kontakty a napište nám.

Kontakt

Telefon:724 715 096
Email: info@zsohrada.cz
Website: www.zsohrada.cz

Základní škola Vsetín, Ohrada 1876
Nad Školou 1876, 755 01 Vsetín
Vsetín
Česká republika