Provoz kanceláře školy o prázdninách

během letních prázdnin platí v kanceláři školy tyto úřední hodiny:
Pracovní dny:
8:00 – 12:00 hod, individuálně dle telefonické domluvy
22. – 23. 7. 2021 – kancelář školy uzavřena
Tel.: 571 437 905, 724 715 096
Email: info@zsohrada.cz

Školní jídelna - konec roku a provoz o prázdninách - vloženo 16. 6. 2021

Informace ZDE

Školní online pokladna (ŠOP)

Číslo účtu: 2501856527/2010, Fio banka Vsetín. U plateb nezapomeňte uvést variabilní symbol, tj. číslo vašeho mobilního telefonu, které jste zadali při registraci. Při jakémkoliv dotazu nás neváhejte kontaktovat.
Dopis pro rodiče | Školní program –návod pro rodiče | Další informace k ŠOP | ODKAZ DO SYSTÉMU |

Projekt je podpořen z Evropského sboru Solidarity, kdy cílem tohoto projektu bylo podpořit zájem o technické obory a výuku řemesel u žáku prvního stupně ZŠ a jejich rodičů.

Hlavním cílem projektu bylo zajímavou formou vzbudit v dětech zájem o rukodělnou tvorbu, rozvíjet jejich zručnost a ukázat jim, jak práce nejen se dřevem může být zábavná a kreativní. Prostřednictvím projektových dnů žáci vyráběli dřevěné výrobky. Lektoři jim dodali dřevěné polotovary, ty děti následně opracovaly, ozdobily a hotový výrobek si ponechaly. Žáci si vyzkoušeli vyrobit například budku pro ptáky, bedýnku nebo letadlo.

Více informací o projektu ZDE.

Se školním rokem jsme se letos rozloučili velkolepě díky MVK, kde pro nás naše paní knihovnice připravily spoustu překvapení. Loni jsme totiž vyhráli čtenářskou soutěž knihovny, ale teprve letos jsme si mohli užít svoji první cenu a tou bylo právě přespání v knihovně.

Po příchodu do hlavní budovy MVK jsme si každý mohli najít svoje místo na spaní. Všem je snad jasné, že Robin a Matěj si vybrali dětský koutek s gaučem. Pak jsme si do mobilu stáhli appku Actionbound a vyrazili do podvečerního města řešit geolokační hru a plnit její úkoly. V knihovně nás pak čekala prima večeře a spoustu další zábavy – hledání indicií a skládání tajenky, zkouška odvahy v setmělém dospěláckém oddělení nebo programování světelných robotů. Pro nespavce se dokonce promítal noční film, ale na ten se dívali už jen ti nejvytrvalejší z nás. No a ráno jsme se po dobré snídani vypravili domů dospat to, co jsme v knihovně nestihli.

Takže naší knihovně patří veliký dík za super program a věřte: číst a soutěžit se vyplatí!

Páťáci

Fotogalerie

Předposlední dny letošního roku jsme prožili pohodově, a i když se těšíme na prázdniny, budeme zároveň vyhlížet školní rok další.

Fotogalerie

Výlet 7. B se uskutečnil 25. června 2021. Navštívili jsme Památník Antonína Strnadla. Jedna expozice je zde věnována dílu A. Strnadela, další je věnována historii salašnictví. Součástí prohlídky doplněné poutavým výkladem byla i možnost vyzkoušení si čechrání, vyčesávání i spřádání ovčí vlny. V další expozici byly vystaveny historické mince. V blízkosti Památníku se také nachází unikátní kolářská dílna Augustina Krystyníka. Pan Krystyník nás vřele uvítal a krátce nás se svou dílnou a řemeslem seznámil. Počasí nám přálo tak akorát, panovala pohodová nálada, točená hrozenkovská zmrzlina byla výborná, a tak výlet považujeme za vydařený. Dana Šipulová + Leona Vaculíková

Fotogalerie

Ve dnech 24. a 25. 6. 2021 jsme v rámci projektu mimo školu navštívili farmu Agrofyto v Horním Lidči, která se specializuje na chov dojnic.

Nejdříve jsme začali s trochou teorie – hledání zvířecích rodin, pojmenovávání různých semen a kvíz. Poznávání rostlin v bylinkové zahrádce jsme také zvládli.

V praktické části jsme pracovali s výrobky z mléka – tvaroh a bílý jogurt. Připravili jsme si tvarohovo-jogurtovou pomazánku s bylinkami, natřeli na kousky rohlíků a ochutnávali. Kukuřičné lupínky a čokoládové kuličky v mléku nám též chutnaly. Voda s bezovým sirupem nás příjemně osvěžila, protože sluníčko pořádně hřálo.

Že dojení krávy není jednoduchá záležitost, jsme si mohli vyzkoušet na umělé krávě.

Následovala samotná exkurze po farmě.

Dozvěděli jsme se, co krávy žerou, jakou směsí je krmí a jak se připravuje senáž.

Zajímavé je i podestýlání, které má svůj postup a smysl. Poté jsme prošli kolem jeslí pro telátka a kolem školky.

Následně jsme nahlédli do prostor, kde se krávy dojí a viděli veliký kontejner, ve kterém se mléko neustále promíchává a chladí. Mléko se odváží cisternou do mlékárny ve Valašském Meziříčí.

Agrofyto je ekologickou farmou, tedy kromě jiného se např. krávy ve stáji vůbec nepřivazují.

Venku jsme obdivovali mohutné stroje, které pracovníkům pomáhají při práci s krávami a na poli.

Byli jsme vděčni za možnost sledovat jedno dopoledne život na farmě. Exkurze se nám líbila, hodně jsme se toho naučili a taktéž prakticky zkusili.

Návštěvu Horního Lidče jsme spojili i s prohlídkou dřevěného pohyblivého Betlému, kde jsme měli možnost mimo jiné sledovat zajímavý příběh o cestě poutníka.

Na závěr jsme si ještě v Pekárně U Mlýna – Jan Slovák koupili meruňkové a povidlové koláčky, které nám moc chutnaly.

žáci 4. B, 4. C a 5. A třídy

Fotogalerie

Dne 22.6.2021 se uskutečnil školní výlet 6.A. Špatné počasí nám změnilo plány, a tak jsme ráno navštívili Vsetínský zámek s komentovanou prohlídkou a výstupem na věž, poté jsme autobusem jeli na vodní nádrž Bystřička, kde jsme se projeli na lodičkách, vykoupali a opekli špekáčky. Výlet se i přes ranní vydatný déšť vydařil:)

Pavel Farkaš a žáci 6.A

Fotogalerie

Naše třída absolvovala ke konci školního roku 2 zajímavé projekty.

V prvním hudebním nás provázel pracovník Alceda, hudebník, ale i náš kamarád, Lukáš Kamas. Po teoretické části o hudebních nástrojích, zvlášť bubnech a rytmických cvičeních s Orffovým instrumentářem, jsme se dostali k praktické části. Po hudební rozcvičce jsme začali s malým chrastítkem-vajíčkem. Pak přišel na řadu buben djembe. Nejdřív následovalo jeho představení a poté způsob hry na tento bicí hudební nástroj. Bylo skvělé pro mnohé z nás poprvé bubnovat a společně se zapojit do různých rytmů.

Kromě bubnů jsme se seznámili i s dalšími zajímavými hudebními nástroji jako agago, tibetská mísa, dešťová hůl, kalimba a cahon. Nejvíce nás zaujal moderní kovový nástroj handpan.

Naše hudební setkání jsme uzavřeli hrou na bobotubes.

Náš druhý projekt byl zaměřen na dřevo a tvoření z něj. Řemeslo, dřevo jako surovina, jeho vlastnosti, druhy, nástroje na zpracování dřeva, historie dřeva na Valašsku – o tom všem jsme se dozvěděli zajímavé informace od p. uč. Michala Hurty. Na rozehřátí jsme začali tvořit obrázek z malých barevných dřevěných hranolků. Náš první výrobek, stojan na ubrousky, jsme podle instrukcí p. učitele zvládli. Někteří z nás poprvé pracovali s brusítkem. Druhý výrobek byl náročnější na výrobu. Jednalo se o bedýnku, kterou jsme sestavovali z jednotlivých dílů, pak lepili a nakonec přibili dno. Všem se nakonec bedýnku podařilo vyrobit.

Projekty byly zajímavé a poučné. Zabavili jsme se, ale i zkusili něco vyrobit vlastníma rukama.

žáci 4. C třídy

Fotogalerie

Hodiny přírodopisu jsou ve 2. pololetí 6. ročníku zasvěceny bezobratlým živočichům. A protože nejlépe se člověk učí všemi smysly, zkusili jsme některé se 6. A a 6. J ochutnat. Jednalo se tedy pouze o krevety (tj. korýše) a kalamáry (tj. hlavonožce). Bohužel se nám nepodařilo sehnat předpřipravené hlemýždě (plže) ze šnečí farmy v Olomouci, tak snad se poštěstí příštím šesťákům.

Leona Vaculíková

Fotogalerie

Předposlední červnový čtvrtek jsme se my, průzkumníci z 5. A, vydali na cestu za dobrodružstvím. Vyzbrojeni odvahou a odhodláním jsme vyrazili po stopách prehistorických ještěrů. V areálu Dinoparku Vyškov jich na nás čekala pěkná řádka. Obludy v reálné velikosti někdy budily respekt, jindy lákaly k doteku. Někteří odvážlivci na vlastní kůži okusili dinohurikán v druhohorním trenažéru a krajina geologické éry staré zhruba 100 milionů let nás obklopila a ožila v 4D kině. Naše expedice pokračovala v přilehlé ZOO, která nabízí pestrou paletu domácích i divokých živočichů z různých kontinentů. Mnohé z nich jsme mohli pozorovat zblízka, pohladit je i nakrmit. V zahradě nechybí akvária a terária, vodní kanály nebo hanácký statek, který připomíná, jak žili a hospodařili naši předkové. Domů jsme dorazili vyčerpaní, ale plní dojmů a vzpomínek. Autor: žáci 5. A

Vážení rodiče, rádi bychom Vás pozvali na sérii webinářů z oblasti kyberbezpečnosti „kyberDĚTI v sítích“, která je pořádána v rámci projektu Krajský akční plán rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje. Podrobnosti ZDE.

V tomto projektovém dnu, který se konal 4. 6. 2021, bylo za cíl osvojit si základních dovednosti při poskytnutí první pomoci pro žáky 6. A. V Teoretické části si žáci nejprve osvojili za dohledu zaměstnanců Českého červeného kříže Vsetínské pobočky základní pravidla první pomoci. V druhé části si vše vyzkoušeli v praxi při možných kritických situací. Žáci budou po tomto dnu schopni správně podat druhé osobě první pomoc. Projektový den se uskutečnil na školním hřišti ZŠ Ohrada.

Děkuji Lence Vítkové a dalším kolegům z Českého červeného kříže. Pavel Farkaš, ZŠ Ohrada.

Fotogalerie

Prožitkové dopoledne s knihou zažili naši páťáci v minulém týdnu, když v rámci projektového dne nejdříve naslouchali odbornému výkladu pracovnic Masarykovy veřejné knihovny ve Vsetíně a pak taky samostatně tvořili komiks na téma Naše dnešní ráno, náš školní den.

Vše začalo připomenutím současných komiksových postav a jejich srovnání s antickými hrdiny. Kluci a holky se dozvěděli, že všichni současní filmoví hrdinové mají své kořeny již v dávné minulosti, porovnávali jak jejich vzhled, tak jejich charakterové vlastnosti i schopnosti.

Při čtených ukázkách z knih pak mohli se zavřenýma očima v uvolněné poloze naslouchat příběhům a následně vyjadřovat své pocity, nálady, představy.

Hodně legrace bylo při vyhledávání klíčových slov a vět z knih rozmanitých žánrů. Pokyny například zněly:„ Najdi slova, větu, která by odpovídala na zdůvodnění pozdního příchodu do školy nebo co by mohl říct Arnold Schwarzenegger,… „. Bylo nesmírně zajímavé, že v každé knize žáci nalezli zadaná slova či věty, navíc odpovědi byly mnohdy velmi vtipné.

Na závěr se kluci a holky rozdělili do pracovních skupin a vytvářeli společný komiks.

Celé dopoledne provázela velmi vstřícná atmosféra podpořená vzájemnou spoluprací. Za ocenění stojí i fakt, že při střídání různých činností se žáci navzájem respektovali a tím tedy strávili příjemné školní dopoledne.

Fotogalerie

Orgánové soustavy z toho, co nabízí školní zahrada. Leona Vaculíková + 5. B

Fotogalerie

Dnes ráno naši žáci našli před školou na zemi zmáčeného rorýse. Starostlivě se jej ujali a přinesli učitelům. Umístili jsme jej do klícky ve škole a počkali, než oschne. Po vyučování jsme rorýse se šesťáky Tomem Hučíkem a Danem Neuerem vypustili. Při vypouštění rorýsů je nutné je ze dlaní vyhodit do vzduchu. Jedná se totiž o ptáky perfektně přizpůsobené na život v letu, avšak na zemi jsou nemotorní a neumí z ní dokonce ani vzlétnout. Na videu se můžete podívat, jak se nám naše záchranná akce podařila.

Leona Vaculíková

Fotogalerie

11. května se uskutečnil projektový den se 4. C s názvem „Mezi stromy“. První část dne jsme s žáky strávili v lesíku nedaleko školy. Zde děti absolvovaly stezku pobytových znamení lesních zvířat, na mýtině pak počítaly s letokruhy a přišly i na to, jak změřit obvod stromu, když zrovna nemají po ruce metr. Ve druhém bloku jsme s odborníkem panem Manou zasázeli společnými silami 9 stromků na školní zahradě. Ty byly pořízeny díky Nadaci ČEZ. Ve třetím bloku se pak žáci naučili např. pracovat s klíčem na určování stromů podle listů či jehličí. Celý den nám přálo pěkné počasí, panovala dobrá nálada a radost z výuky venku.

Kromě ohlodaných šišek, třísek od strakapoudů či zaječího trusu jsme v lesíku však objevili i pobytová znamení od živočišného druhu, který po sobě zanechává poházené plastové lahve, sáčky, na střepy rozbité skleněné lahve a další nepořádek. Zvažovali jsme s žáky, co s takovým smetištěm. Ačkoli žáci ochotně nabízeli, že půjdou odpadky sami posbírat, nejprve jsme se rozhodli naše návrhy na řešení zaslat na Odbor životního prostředí města Vsetín. Jsme zvědaví na reakci a těšíme se, až bude lesík u naší školy čistý a bezpečný.

Leona Vaculíková a 4. C

PŘÍPRAVA NAŠÍ ŠKOLY NA VSETÍNSKÉ DNY PRO FAIR TRADE

I v letošním roce se naše škola rozhodla zapojit do 11. ročníku osvětové kampaně „Poctivě vyrobené, spravedlivě zaplacené“ v rámci Vsetínských dnů pro FT a začala s jejími přípravami.

Tentokrát jsme se zaměřili na superpotravinu kakao.

Od neziskové organizace NaZemi jsme získali materiály na výstavu s názvem „Cena kakaa“, které budou zdobit naši „Galerii na schodech“.

Na doporučení Standy Komínka - vedoucího kampaní a dokumentaristy neziskové organizace Fairtrade Česko a Slovensko z.s „poběží“ ve vestibulu školy nadabovaný film Ochránci pralesa, který ukazuje, jak se dá uživit pěstováním kakaa a zároveň chránit deštný prales.

V průběhu celého května připravuje školní jídelna faitradové pátky, tzn., že vždy v pátek bude zařazena do jídelníčku FT potravina – koření, kakao, rýže atd.

V květnových dnech se máme určitě na co těšit - podívejte se ZDE

Žáci ZŠ Ohrada na Den Země uklízeli

22. 4. je Den Země, my jsme ale v ten den měli online vyučování, tak jsme si tento den přesunuli na 28. 4. Rozhodli jsme se vysbírat odpadky po obou březích řeky Bečvy od železničního mostu po splav na Ohradě.

Pravý břeh je pravidelněji čištěný, a tak se nám podařilo nasbírat pouze 1 pytel. Levý břeh nám ale nabídl množství odpadků různého druhu. Nejvíc jsme plnili pytle láhvemi - skleněnými a plastovými. I pytle, které jsme označili jako „mix“, se rychle plnily. Veškeré odpadky jsme vytřídili, pytle zavázali a označili jmenovkou s druhem odpadu. Nasbíraný odpad po domluvě odvezly Technické služby našeho města.

Kromě odpadků jsme ale měli možnost vidět i vodní ptáky a obojživelníky, zahlédli jsme i černého čápa.

Počasí nám přálo, byli jsme na čerstvém vzduchu, prošli se a udělali něco užitečného. Věříme, že se nám podařilo odstranit alespoň z tohoto úseku břehů řeky Bečvy to, co by tam být nemělo. Část našeho města tak bude snad na nějakou dobu vzhlednější.

žáci 4. C třídy, ZŠ Ohrada

Fotogalerie

Na výzvu Českého svazu ochránců přírody se žáci 7.A zapojili do úklidu svého bydliště, lesa, okolí cyklostezky nebo řeky Bečvy.

Ukliďme svět, je dobrovolnická úklidová akce, která probíhá na území celé České republiky. V České republice kampaň „Ukliďme svět“ od počátku r. 1993 zaštiťuje Český svaz ochránců přírody. Do kampaně se každoročně zapojuje téměř dvacet tisíc dobrovolníků. Děti a studenti přitom tvoří většinu.

Po dlouhé zimě se všude kolem nás objevila spousta odpadků. A ruku na srdce – nevypadá to hezky! A tak jsme se rozhodli, že přírodě trochu pomůžeme. Vzali jsme roušky, rukavice a pytle a vyrazili ven. Pro svoji aktivitu jsme vybrali týden, kdy se slaví Den země. Vzhledem k současné situaci jsme museli pracovat samostatně nebo ve dvojicích. Myslíme, že oslavit Den země prací a pomocí naší přírodě i planetě je to nejlepší, co jsme mohli udělat.

Doufáme, že jsme malým dílem podpořili velkou věc!

Pavla Adámková a žáci 7. A

Fotogalerie

Počasí nám přeje, tak jsme v hodině přírodovědy se 4. C konečně vyrazili na školní zahradu. Probíráme ekosystém rybník a dnes jsme se zabývali rybami. Žáci ve skupinkách procházeli stanoviště, na kterých plnili různé "rybí" úkoly. Po dnešní hodině žáci například dokáží poznat a pojmenovat ploutve ryb, naučili se pracovat s určovacím klíčem a také už ví, podle čeho lze u konkrétních druhů ryb určit, jakým způsobem získávají potravu.

Fotogalerie

I v době uzavřených škol soutěží žáci ZŠ Vsetín, Ohrada 1876 v němčině!

V pátek 5. 3. 2021 proběhlo na naší škole školní kolo konverzační soutěže v německém jazyce. Soutěž sice proběhla online přes školní systém MS Teams, to však nic neubralo na její kvalitě. Do školního kola se přihlásilo 12 žákyň 7. – 9. ročníku, které soutěžily ve dvou kategoriích – v kategorii I. A (pro žáky do 7. ročníku ZŠ) a v kategorii II. A (pro žáky 8. – 9. ročníku ZŠ). Obě kategorie se skládaly z písemné poslechové části a z ústní části. V té se každá soutěžící na začátku představila, poté na vylosované téma mluvila nejprve samostatně, a pak reagovala na dotazy porotců. Soutěž byla velice vyrovnaná, o tom svědčí dvě první místa v obou kategoriích!

Kategorie I.A:
1. místo: Klára Zádrapová (7.A), Vendula Machalcová (7.A)
2. místo: Jitka Vaculková (7.A)
3. místo: Berenika Chvátalová (7.A)

Kategorie II.A:
1. místo: Veronika Bravencová (8.B), Gabriela Šutová (9.A)
2. místo: Aneta Hrtáňová (8.A)
3. místo: Pavlína Ficková (8.A)

Vítězky z obou kategorií postoupily do okresního kola, které zorganizovalo Gymnázium Františka Palackého ve Valašském Meziříčí a konalo se ve čtvrtek 25. 3. 2021 taktéž online. Děvčata soutěžila s dalšími žáky základních škol z okresu Vsetín. Po poslechové části následovala část ústní, v ní soutěžící po představení s porotci konverzovali na vylosované téma a popisovali obrázky.

I v okresním kole byly naše žákyně velmi úspěšné.

V kategorii I. A Klára Zádrapová (7.A) zvítězila a Vendula Machalcová (7.A) obsadila 3.místo. Soutěž pro tuto kategorii bohužel končí okresním kolem.

Kategorii II. A také plně ovládla naše děvčata. Veronika Bravencová (8.B) vyhrála a Gabriela Šutová (9.A) byla druhá. Obě postupují do krajského kola, které se uskuteční v pondělí 26. 4. 2021 (Gymnázium TGM Zlín).

Do krajského kola jim přejeme hodně štěstí!

Mgr. Silvie Kašparová

Fotogalerie

Naše škola se zúčastnila akce Alceda – VIDEOVERŠOVÁNÍ . K této nepostupové soutěži, která byla vyhlášena místo tradiční okrskové recitační přehlídky, se přihlásilo více dětí. Zde je jedna ukázka prózy z 2. stupně.


Žáci druhého stupně od vysvědčení po Velikonoce pomocí krokoměrů, hodinek nebo mobilních aplikací sčítali své kroky v jednotlivých týdnech a posílali ofocené, kroky se postupně zaznamenávali v tabulce.

Gratulujeme paní učitelce Konečné, která za měřené období nachodila úctyhodných 785 213 kroků a obsadila první místo, na druhém místě v těsném závěsu se umístil Tomáš Hučík z 6.A a na třetím místě jeho sestra Markéta Hučíková z 8.A.

V tabulce se můžete podívat na další výkony ostatních žáků.

Tabulka ke stažení ZDE

Děkujeme všem, kteří nám pomohli nasbírat body na náš projekt. Za neuvěřitelných 5 dní bylo dosaženo potřebného počtu bodů, a tak můžeme uskutečnit nás projekt "Les na školní zahradě" (vytvoření další části výukové zahrady, spočívající ve výsadbě dřevin v blízkosti venkovní učebny, umístění edukačního panelu a krmelce).

Úkol pro naše páťáky zněl jasně: pokuste se znázornit trávicí soustavu, použít můžete cokoli. Každý se úkolu zhostil podle své fantazie. Výsledky jsou skvělé! Který z nich vás nejvíce zaujal?

Fotogalerie

Parky máme v dnešní době asi všichni dobře nakoukané a projité. Představte si ale, že byste se mohli projít v parku, který navrhli naši čtvrťáci v rámci výuky přírodovědy. Do kterého z nich byste rádi zavítali?

Fotogalerie

Dne 3. 3. 2021 se uskutečnilo online školní kolo Olympiády z anglického jazyka pro žáky 8. a 9. ročníků s následujícími výsledky: 3. místo Matyáš Kohout, 2. místo Gabriela Šutová a 1. místo Klára Šimková, která úspěšně reprezentovala ZŠ Ohrada v krajském kole dne 24. 3. 2021. Z 16 účastníků se probojovala přes „reading“ & „listening“ do užšího výběru k části „speaking“. Umístila se na krásném čtvrtém místě. Congratulations Klara and special thanks go to all the participants.
Autor: vyučující Aj

Diplomy

Ačkoli doba je těžká a zvláštní a jistě zanechá ve všech z nás spoustu pocitů, zejména těch negativních, přesto jsou stále důvody k úsměvu a radosti.

Mnoho pravidelných soutěží, bylo odsunuto nebo dokonce zrušeno. Ty, které zůstaly, jsou přesunuty do online formy. Podpora ze strany pedagogů je v této formě mnohem těžší než v běžné situaci, a proto si ceníme všech žáků, kteří se do těchto soutěží i přes tyto překážky zapojují.

Na podzim proběhla Logická olympiáda - nominační kolo probíhá běžně online formou, takže pro děti to nebylo nijak složité, protože tento průběh znají. V posledních letech se nám v této soutěži daří i na celostátní úrovni a nejinak tomu bylo i letos.

Do celostátního kola v kategorii A postoupil Metod Fil’o z 5. A a obsadil krásné osmé místo. Ze žáků druhého stupně postoupil do celostátního kola Viktor Gola, který nakonec obsadil 4. místo. Viktor tak pokračuje ve výčtu svých až neskutečných úspěchů v různých soutěžích – v loňském školním roce se dostal třikrát do celostátního kola, letos zatím dvakrát a vždy obsadil 4. místo. Ještě ho čeká odložené celostátní kolo v soutěži Pangea z loňského školního roku.

To ovšem zdaleka není výčet všech jeho úspěchů, Viktor se zúčastňuje mnoha dalších olympiád. Tou poslední byla matematická olympiáda, kde s přehledem vyhrál okresní kolo a se ziskem 23 bodů z 24 možných postoupil do kola krajského, které se uskuteční 16.3.2021 opět formou online.

Děkujeme všem za úspěšnou reprezentaci školy a přejeme hodně úspěchů při řešení dalších matematických oříšků.

Mgr. Dana Šipulová, ZŠ Vsetín, Ohrada 1876

Diplomy

Žáci naší školy se v uplynulém ročníku aktivně zapojili do celoroční cyklistické akce Vrchařská koruna Valašska. Z naší školy se účastnilo napříč ročníky celkem 27 žáků a společně získali krásných 497 bodů (tj. zdolaných vrcholů). Díky tomu jsme v kategorii škol obsadili úžasné 2. místo. Konkurence byla veliká, zapojeno bylo 111 škol.

Děkujeme všem zúčastněným žákům za reprezentaci školy a budeme rádi, když se zapojí do dalšího ročníku!

Vedení školy

Seznam žáků
Certifikát VKV

Neustále se staráme o vaše zvířátka. Gogovi se daří a velmi mu chutná. Šnek nám nakladl spoustu vajíček. O snůšku příkladně pečuje paní Ing. Šárka Chmelařová, které za to velmi děkujeme. Z malých bílých kuliček vyrostlo spoustu šnečích mláďat. Už se těší, že najdou nový domov u některých z vás!!!

Pavla Adámková

Video

Prvňáčci ze ZŠ Ohrada se v úterý 16. února velmi těšili do školy. Tento den totiž neměl být jen tak obyčejný, žáčky čekalo přímo masopustní veselí. A právě proto celé vyučování probíhalo v karnevalových maskách a kostýmech.

Projektový den začal povídáním o masopustním období, to je období od svátku Tří králů až do začátku postní doby, která začíná popeleční středou a trvá 40 dní až do Velikonoc. Na Valašsku známe masopust také pod názvem fašanky.

Masopust vlastně znamená zábavu, a proto také úterní učení bylo mnohem zábavnější než obvykle. Prvňáčci si sami vyráběli karnevalové masky, plnili různé úkoly z matematiky, českého jazyka a prvouky. Za splnění úkolu získali do svých pracovních listů razítka písmen, ze kterých potom poskládali tajenku. A představte si, že slovo z tajenky nejen opsali do textu, nakreslili, ale dokonce to slovo ochutnali! Tím hledaným slovem byly totiž KOBLIHY. Výborné koblížky nám vyrobily paní kuchařky ze školní kuchyně. A kromě toho, že si děti pochutnaly, tak si domů odnesly ještě malý dáreček.

Iva Slováčková a Monika Ludvová, ZŠ Ohrada

Fotogalerie

V nabídce "Klasifikace" vyberte položku "Pololetní klasifikace" a zobrazí se Vám hodnocení za příslušné pololetí. Podrobný návod zde. Výpis vysvědčení bude žákům 3. - 9. ročníků předán nejpozději třetí vyučovací den, kdy bude možná jejich osobní přítomnost ve škole.

Každý rok na podzim se žáci ZŠ Ohrada účastní logické týmové soutěže Brloh (BRněnská LOgická Hra). Soutěž je pro žáky druhého stupně a odpovídající ročníky gymnázií.

Ani v této nelehké době se nezalekli složitých úloh a pustili se do řešení. Soutěž má tři internetová kola, jejichž zadaní žáci získají vždy v pondělí ráno a do dalšího kola mohou řešit 10 úloh. Mohou využívat internet, ale tam odpovědi nenajdou. Musí přemýšlet, tvořit a spolupracovat. Právě tato spolupráce byla mnohdy to nejtěžší. Děti se nemohly sejít, spojovaly se přes Teams, skype, messenger a další.

I přes tyto obtíže ve škole vznikly čtyři týmy. Žáci se snažili a podařilo se dokonce třem týmům postoupit do tzv. malého finále. To je kolo, kam se dostanou pouze týmy, které vyřeší určité množství úloh v každém ze tří internetových kol. Z letos přihlášených více než 400 týmů se to podařilo zhruba 240 z nich. Toto kolo probíhá online každoročně a žáci během dvou hodin (celostátně vždy od 16:00 do 18:00hodin) řeší 20 úloh. Naštěstí právě toto kolo probíhalo v době, kdy žáci chodili do školy, a tak se mohli sejít a pracovat v týmu „naživo“. Ani zde si týmy nevedly vůbec špatně a obsadily místa v první třicítce.

Do celostátního kola postupuje pouze sedm nejlepších týmů. Naší škole se podařilo již popáté v řadě do celostátního kola se probojovat. Stejně jako v loňském školním roce se o to zasloužil tým z 9. A s názvem ELFIAteam ve složení Gabriela Šutová, Viktor Gola, Martin Nerodil a Jakub Zádrapa. Tým postupoval z první pozice, ale ve finále se body vymažou a všichni začínají od nuly.

Finálové kolo oproti předchozím ročníkům se muselo letos uskutečnit také online. Naštěstí se děti stále mohly sejít ve škole a pracovat opět společně. ELFIAteam obhájil své loňské čtvrté místo!

Týmy v malém finále:
ELFIAteam Gabriela Šutová, Viktor Gola, Martin Nerodil a Jakub Zádrapa (všichni 9.A)
Bystré sovy Adéla Sawicki, Metod Fil’o, Kryštof Sívek (všichni 5. A)
Pastelkářky Tereza Halašová, Natálie Korabíková, Klára Zádrapová (všechny 7. A)

Děkujeme za reprezentaci školy všem týmům a přejeme hodně úspěchů v dalších soutěžích.

Mgr. Dana Šipulová, ZŠ Vsetín, Ohrada 1876

Foto & výsledky

Začátkem prosince to vypadalo, že letošní Vánoce a všechno, co k nim patří, bude takové smutnější. Ale přes to všechno jsme byli rádi, že jsme zase společně ve škole. Postupně jsme se dostávali do vánoční nálady. V Prvouce, a také v jiných předmětech, se učivo vztahovalo k adventnímu času, a tak nás nějak napadlo, že bychom mohli i jako třída napsat dopis Ježíškovi. Dozvěděli jsme se totiž, že má na Božím Daru svoji poštu. Jako třída jsme si všichni hlavně přáli zdraví a štěstí, ale také jsme moc chtěli stejná trička s nápisem školy. A co se nestalo? Týden před Štědrým dnem jsme do školy ...více zde.

Zdravím všechny učitele a žáky naší školy. Objevil se nápad, že bychom mohli společně vytvořit - distanční Vánoční akademii. Je pravděpodobné, že se v prosinci na naší tradici nesetkáme v tělocvičně, proto bychom to mohli všichni zkusit přes obrazovku ...čtěte více.

Landart je umělecký směr, ve kterém umělci využívají přírodní prvky k tvorbě svých děl. Ve výuce lze landart využít jako pojítko mezi přírodovědou, výtvarnou výchovou či pracovními činnostmi. Žáci 5. ročníků si skrze landart měli zopakovat především listnaté stromy a jejich listy a plody. Výsledky jsou nádherné, posuďte sami...

Fotogalerie

Dne 9. října v posledních prezenčních hodinách přírodopisu v 6. ročnících jsme stihli procvičit téma Buňka netradiční formou. Ze žáků se stali genetičtí inženýři, kteří konstruovali svůj vlastní jednobuněčných organismus. Dle buněčné výbavy popsali i místo jeho výskytu, životní strategii a také název. Svůj nový organismus pak "genetičtí inženýři" představovali ostatním. Výtvory žáků byly velmi nápadité a při jejich prezentaci jsme se i dost pobavili!

Fotogalerie

AKTUÁLNÍ INFORMACE - vzhledem k malému počtu přihlášených obědů školní jídelna nevaří do 30.10.2020.

V minulém školním roce jsme se v pracovních činnostech začali seznamovat s tím, co dokáže jehla a nit. Nebylo to vůbec jednoduché, trefit se do jehly, udělat uzlík, pak přední steh, no a také zadní. Naši práci narušila doba výuky doma.

Nevadí, nevzdali jsme to a od září pokračovali. Sami jsme nevěřili, že to dokážeme, ale dali jsme to. Na světě jsou krásné, malé a milé sovičky plněné dutým vláknem. Posuďte sami. Práce byla náročná, ale stála za to. Ani kluci se nemají za co stydět.

žáci 5. A třídy

Fotogalerie

Naše třída 5. A zažila letos v září jedno velmi příjemné a nečekané překvapení. Jednoho dne někdo zaklepal na dveře a do naší třídy vstoupila paní ředitelka Masarykovy veřejné knihovny se svými kolegy.

V ten moment jsme si vzpomněli, že jako čtvrťáci jsme se přihlásili do soutěže O nejlepší čtenářskou třídu. Ta byla vyhlášena jako každý rok od října do února. Podmínkou účasti je, aby každý přečetl nejméně 2 knihy a zapsal je do soutěžního čtenářského listu. Cílem ovšem je společně přečíst co nejvíce knih.

Naše paní učitelka z těchto listů seskládala Soutěžní čtenářský deník, který jsme odevzdali v knihovně. Vyhodnocení soutěže mělo proběhnout v březnu 2020, ale to nás všechny uvěznila doma karanténa a my jsme na soutěž pomalu zapomněli.

Když nám teď paní ředitelka z knihovny oznámila, že jsme tuto soutěž vyhráli a dostali jsme ocenění a dárky v podobě různých knih, byla naše radost obrovská.

Možná k této výhře přispělo i to, že jsme si to v rámci soutěže rozdali ještě ve třídě kluci proti holkám, abychom se vzájemně vyhecovali. A jak to dopadlo v rámci třídy? Vyhráli kluci, ale teď už to holky rozhodně nemrzí.

A navíc nás za odměnu ještě čeká nocování v knihovně s naším oblíbeným hrdinou!

Žáci 5.A třídy, ZŠ Vsetín, Ohrada 1876

Fotogalerie

Na základě Usnesení vlády ČR jsou tělocvičny od 9.10.2020 uzavřeny.

O letních prázdninách v termínu 17. 8. - 21. 8. jsme na ZŠ Ohrada nezaháleli a uspořádali jsme pro žáky 4. až 6. ročníků příměstský tábor plný nevšedních výzev, her, angličtiny a nových dobrodružství! Naši nadšení táborníci se po hlavě vrhli do všech aktivit, které jsme si pro ně přichystali: vytvořili si originální potisk na předem připravená trička, zahráli si minigolf, jezdili na koních, navštívili hvězdárnu, procvičili si angličtinu hravou formou, strávili příjemné odpoledne na koupališti a v neposlední řadě si pochutnali na vynikajícím hamburgeru, který si sami připravili.

Tábor jsme ukončili adrenalinovou jízdou na raftech za krásného slunného počasí. Každý táborník si s sebou kromě pečlivě ukrytého pokladu odnesl nespočet nových zážitků a nepochybně také získal nové kamarády!

Tým ZŠ Ohrada

Fotogalerie
Video

V rámci hodin přírodopisu jsme se v 6. ročníku učili o houbách. Žáci měli za úkol donést do školy houby známé i neznámé.

Učili jsme se je určovat dle determinačních klíčů či atlasů. Každý žák poté vytvořil kartu houby se základním popisem a s obrázkem.

Autor: Leona Vaculíková

Fotogalerie

i znalosti dopravních značek a předpisů si ověřovali žáci 5.B třídy ze Základní školy Ohrada ve čtvrtek 24. září na dopravním hřišti v areálu ZŠ Vsetín, Trávníky. Vzhledem k tomu, že dopravní výchova je součástí nejen školního vzdělávacího procesu, ale určitě se o ní zmiňují i rodiče , dalo se předpokládat, že zvládnutí jak teoretické, tak i praktické zkoušky bude pro všechny snadné. Jak se ale kluci a holky přesvědčili, tak jednoduché to zase nebylo.

První potíže nastaly již při vypracování jednoduchých základních testů. Nejenže jim pan Česnek, instruktor, předem osvětlil některé problematické situace, ale také správná odpověď byla zadávána ze tří možných. Tady buď někteří nebyli pozorní, a tak si otázku špatně přečetli a posoudili, nebo situaci špatně vyhodnotili. A proto se stalo, že teoretickou část splnili sice všichni žáci, někteří ovšem „ s odřenýma ušima“. Sebejistotu chtěly děti předvést i v jízdě na kole v simulovaném dopravním provozu. Výhodou bylo to, že téměř všichni uměli jezdit na kole, avšak nevýhodou byly opět nepozornosti týkající se nedání přednosti v jízdě, nerespektování dopravních značek, chybné mnohdy bylo i označení směru jízdy. Proto ani v této části nepodali všichni stoprocentní výkony.

Možná byly dílčí neúspěchy spojeny i s tím, že většinou děti vyráží s rodiči především na cyklostezky, kde se s těmito dopravními předpisy nesetkávají, nebo jim, jak se zachovat, poradí dospělí, anebo děti jezdí pouze na sídlištích. Přesto však toto dopoledne mělo za cíl hlavně upevnění si cyklistických znalostí a dovedností. Popřejme proto všem účastníkům silničního provozu co nejvíce jízd bez nehod a dopravních přestupků.

Mgr. Světlana Sívková

ZŠ Vsetín, Ohrada

Fotogalerie

Dne 15. 9. 2020 se náš fairtradový tým ve složení A. Hrtáňová a K. Onrášková zúčastnil Besedy se seniory na Rybníkách. I v této nelehké době jsme se pokusili seniorům přiblížit problematiku Fairtrade.

K příjemnému posezení velmi přispěla nezisková organizace Líska, která zorganizovala ukázky lidových řemesel, jako např. výroba panenek, paličkování, vyřezávání ze dřeva a další.... A k příjemnému posezení nesmí chybět jak jinak než fairtradová káva.

Fotogalerie

Do školní družiny chodí děti od první až po třetí třídu a část třídy 4.B . V  tomto školním roce nemají rodiče možnost podívat se, jak to u nás vypadá. Proto jsme se nafotili, jak si hrajeme, sportujeme a tvoříme Vychovatelky ŠD

Fotogalerie

Tak jako každým rokem, tak i letos se naše škola zúčastnila programu na Vsetínském záření. Klárka Zádrapová naší školu reprezentovala písní Someone You Loved. Obecenstvo její vystoupení odměnilo velkým potleskem. Děkujeme. Kovářová K.

Fotogalerie

Výdej obědů do zpoplatněných menu-boxů pro nemocné žáky:
11:30 – 11:45 hod.
nebo 13:45 hod – 14:00 hod.

Prosíme rodiče, aby předem oznámili telefonicky (tel: 571 437 907, 724 715 217) nebo e-mailem krupalova@zsohrada.cz, že si přijdou pro oběd a ve kterém výše uvedeném čase. Obědy se vydávají u vchodu do ŠJ – levý pavilón, vchod do školy u dolní brány do školní zahrady.

Zvonek: Kuchyň

Upozornění! Vstup do jídelny není pro veřejnost povolen a obědy nelze vydávat do jídlonosičů!

Křupalová Drahomíra vedoucí školní jídelna

Školní rok 2020/21 začal a my s ním jsme přivítali naše nové prvňáčky.

Fotogalerie

O hlavních prázdninách probíhají zpravidla ve školách různé rekonstrukce, běžné údržby, generální úklidy. Letošní rok je však tak trochu jiný než ty předchozí. Provádějí se jen ty nejnutnější práce, a také proto mohla zůstat ZŠ Vsetín, Ohrada otevřená dětem i o prázdninách.

Již v prvním prázdninovém týdnu byl připraven program pro děti v rámci školní družiny a školního klubu.

Vzhledem ke stávající situaci nemohli letos školu navštívit předškoláci, a hlavně se nemohli účastnit samotného zápisu. A aby noví prvňáčci nemuseli jít 1. září do neznámého prostředí, rozhodly jsme se s kolegyněmi pro ně uspořádat kemp přímo ve škole. V týdnu od 3. do 7. srpna každý den od 8 do 16 hodin navštěvovalo školu 22 dětí. Cílem této aktivity bylo seznámení s prostředím školy, novými kamarády, a tak trochu i navození školního režimu, ale hlavně zábava. Hráli jsme různé hry v tělocvičně či na školní zahradě, vyráběli kšiltovky, malovali plátěné baťůžky, ale prováděli jsme i různé grafomotorické cviky (třeba s vodními balónky), během týdne jsme se také naučili obědvat ve školní jídelně. V úterý jsme si užili indiánský den a domů si odnesli krásné Lapače snů. Ve čtvrtek jsme cestovali vlakem na celodenní výlet do Velkých Karlovic. A páteční den? Ten byl asi nejlepší z celého týdne. Program se protáhl do pozdního odpoledne, společně s rodiči jsme si opékali (i přes velké horko) buřtíky, děti dostaly drobné dárky, ale hlavně obdržely vstupenky do 1.třídy!
V dalším týdnu proběhl kemp pro druháky, kterého se účastnilo 16 dětí. Program byl neméně bohatý stejně jako v předchozím týdnu. Hráli jsme opět různé hry v tělocvičně i venku, sportovali, navštívili jsme minigolf, koupaliště, vyráběli žonglovací míčky, malovali na batikované baťůžky, zvládli taktéž celodenní výlet do Velkých Karlovic a v pátek hledali poklad na školní zahradě. Byli jsme dobrá parta a shodli jsme se, že se už všichni do školy těšíme.

Poděkování patří paní kuchařkám, které se o nás vzorně staraly, kolegyním Monice Ludvové a Lucce Jindřichové, které s námi tyto aktivity připravovaly a účastnily se jich, a v neposlední řadě obecně prospěšné společnosti Elim Vsetín, která nám vypomohla při organizaci kempu pro budoucí prvňáčky.

Šárka Hromadová a Iva Slováčková, ZŠ Ohrada

Fotogalerie

V  týdnu od 29. června do 3. července 2020 se děti mohly bavit na různých akcích, které si pro ně připravily paní vychovatelky. Jak si všichni tento týden užili, můžete shlédnout ve fotogalerii.

Fotogalerie
další odkazy

thumb2 Bakaláři
thumb2 Office 365
thumb2 Projekt šablony
thumb2 Spolupráce s Mensou
thumb2 Ovoce a zelenina do škol
thumb3 Jsme ekologická škola
thumb4 SCIO ocenění
thumb4 DUMy
thumb4 Aktivní škola - proskoly.cz
thumb4 Líska

Vítejte na stránkách školy

Vítejte na oficiálních stránkách ZŠ Vsetín, Ohrada 1876.

Zde se dozvíte nejaktuálnější informace, které se týkají naší školy. Věděli jste, že si nás můžete najít i na facebooku? Stačí kliknout vpravo nahoře na navigačním menu. Nenašli jste to, co jste hledali? Přejděte na stránku kontakty a napište nám.

Kontakt

Telefon:724 715 096
Email: info@zsohrada.cz
Website: www.zsohrada.cz

Základní škola Vsetín, Ohrada 1876
Nad Školou 1876, 755 01 Vsetín
Vsetín
Česká republika