Menu
Základní škola Vsetín, Ohrada 1876
Základní škola Vsetín, Ohrada 1876

Člen klubu LÍSKA

Od ledna letošního roku jsme se stali členem Klubu LÍSKA. Klub Lísky je pro všechny, kterým se líbí programy a činnosti Lísky, mají rádi přírodu, tradice a kulturu (nejen) Zlínského kraje. A protože nám není lhostejné, v jakém prostředí žijeme, chceme se aktivně podílet na zajímavých akcích na podporu EVVO (Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta, vychází z anglického termínu environmental education, kde environment znamená životní prostředí a education se chápe široce jako vzdělávání, výchova či osvěta. Zjednodušeně by se dalo říct, že je to výchova, vzdělávání a osvěta týkající se životního prostředí. Dříve se používal spíše pojem ekologická výchova).

 

GRATULACE

Včera jsme se připojili k zástupu gratulantů a pro Lísku, která slaví desáté narozeniny, jsme vysadili na naši školní zahradu Lísku obecnou.

Líska - narozeniny | Líska - certifikát