Menu
Základní škola Vsetín, Ohrada 1876
Základní škola Vsetín, Ohrada 1876

Prevence rizikového chování

Školní metodik prevence na ZŠ Ohrada: Mgr. Silvie Konečná
Úřední hodiny: Po 14:00 – 15:00 (jinak po telefonické domluvě - 605 234 430)
Oblasti působení školního metodika prevence rizikového chování:


1. Metodická a koordinační činnost

 • Tvorba, sledování naplňování a potřebné úpravy Minimálního preventivního programu.
 • Realizace aktivit školy v oblastech podporujících prevenci rizikového chování (záškoláctví, násilí, šikana, užívání škodlivých látek….)
 • Koordinace činnosti pedagogických pracovníků v oblasti prevence rizikového chování.
 • Koordinace spolupráce školy s organizacemi podporujícími prevenci rizikového chování (PPP, Policie ČR, OSPOD, …)
 • V případě výskytu rizikového chování okamžité nahlášení vedení školy a následná spolupráce s příslušnými pedagogickými pracovníky i organizacemi.
 • Shromažďování zpráv o žácích s problémy v oblasti rizikového chování.
 • Průběžné sledování a písemná evidence a vyhodnocování vlastní činnosti.


2. Informační činnost

 • Shromažďování a předávání odborných informací (pedagogičtí pracovníci, žáci, rodiče) z oblasti rizikového chování.
 • Prezentace činnosti školy v oblasti prevence rizikového chování.
 • Vedení databáze spolupracujících subjektů s aktuálními kontakty.


3. Poradenská činnost

 • Ve spolupráci s třídními učiteli pravidelné sledování třídních kolektivů, vytipování žáků s možností problémů v oblasti rizikového chování a následná spolupráce s rodiči, popř. s organizacemi v oblasti prevence.
 • Koordinace vlastní činnosti s činností výchovného poradce, popř. s činností dalších pedagogických pracovníků.