Menu
Základní škola Vsetín, Ohrada 1876
Základní škola Vsetín, Ohrada 1876

Projekty

JAK pro ZŠ Ohrada

DIGITALIZUJEME ŠKOLU REALIZACE INVESTICE NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY - KOMPONENTA 3.1

Jezírko – místo k bádání i setkávání

Šablony pro ZŠ Ohrada

Projekt „Šablony pro ZŠ Ohrada“, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání, výzva 02_16_022 Projekt je zaměřen na následující témata: osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní školy, podpora extrakurikulárních aktivit, spolupráce s rodiči dětí a žáků.

Šablony II pro ZŠ Ohrada

Šablony III pro ZŠ Ohrada

Doučování žáků škol

Zkvalitnění výuky cizích jazyků ve vsetínských základních školách

Realizátor: Město Vsetín Vybavení učeben pro výuku cizích jazyků moderními technologiemi výuky (interaktivní tabule, datové projektory, počítače, videoprojektor) více zde

Vzájemné porozumění

Naše škola se stala partnerem v projektu ZŠ Halenkov "Vzájemné porozumění", OPVVV, Šablony pro ZŠ, registrační číslo projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0004011. Obsahem spolupráce je sdílení zkušeností výchovných poradců škol prostřednictvím vzájemných návštěv.

Učme se v zahradě

podrobné info - odkaz publicita

Školní arboretum – projekt realizovaný za finanční podpory Zlínského kraje

více zde

Ptačí ráj na školní zahradě

Na základě žádosti o poskytnutí dotace jsme získali neivestiční finanční prostředky na realizaci projektu: "Ptačí ráj na školní zahradě". Projekt je spolufinancován Zlínským krajem. Bližší informace o projektu - viz ODKAZNÍK - EKOLOGICKÉ AKTIVITY.

Projekt EU Vstřícná škola

Udržitelnost projektu Vstřícná škola 2014/2015, více informací - článek 1, článek 2, Neklidné dítě - příručka pro rodiče.

Projekt EU Inovace výuky angličtiny s podporou informačních technologií

více zde

Projekt „Výzva 57“

Projekt „Výzva 57“ Reg. č. CZ.1.07/1.1.00/57.0480 Operační program: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, výzva č. 57 Obsah projektu: - Rozvoj technických dovedností žáků na druhém stupni základní školy - Rozvoj profesních dovedností učitelů pro výuku zaměřenou na zlepšování technických dovedností žáků základní školy - Rozvoj individuálních ústních komunikačních dovedností žáků v anglickém a německém jazyce formou blended learningu - plakát zde

Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi

Detailní informace ZDE

Nové přístupy ke čtenářství a výuce jazyků

Obsah projektu: čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění čtenářské gramotnosti a zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky Reg. č. CZ.1.07/1.1.00/56.0636 Operační program: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, výzva č. 56 - plakát zde

ICT nás baví

více zde

EU peníze školám

více zde

Člověk a příroda - učebny

více zde

„Zlepšení podmínek pro výuku a praktických dovedností žáků v přírodovědných a technicky zaměřených předmětech na ZŠ a SŠ“

Realizuje Gymnázium Uherské Hradiště, Velehradská třída 218, Uh. Hradiště 686 17

„Rozvoj a podpora kvality ve vzdělávání“ – „Kvalita“

Realizuje Gymnázium Uherské Hradiště, Velehradská třída 218, Uh. Hradiště 686 17

„Inovativní přístup k výuce angličtiny na školách Zlínského kraje“

Realizuje KCDPV a CUCU ZK, o.p.s., Nivnická 1763, Uherský Brod 688 01

„Centra přírodovědného a technického vzdělávání pro moderní výuku žáků středních a základních škol ve Zlínském kraji“ – kroužek Draci příroďáci

Realizátor: SOŠ J. Sousedíka, Benátky 1779, Vsetín