Menu
Základní škola Vsetín, Ohrada 1876
Základní škola Vsetín, Ohrada 1876

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště (dále jen ŠPP) představuje vzájemně propojený celek výchovné oblasti školy (výchovné a kariérové poradenství) a preventivní oblasti školy (primární prevence). Jeho hlavním cílem je poskytování poradenských služeb ve škole. Výchovný (poradenský) a preventivní tým je složený z ředitele školy, zástupců ředitele, výchovného poradce, školního metodika prevence, třídních učitelů a učitelek, asistentů pedagoga, školního asistenta. Další poradenské služby pak v rámci ŠPP zajišťuje školní psycholog.  

Veškeré standardní poradenské služby jsou poskytovány zdarma pro všechny žáky školy a jejich zákonné zástupce (vychází z vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů). Některé poradenské služby mohou využít i pedagogičtí a nepedagogičtí pracovníci školy.

 

Výchovný poradce pro 2. stupeň a kariérový poradce

Ing. Božena Jindřichová

mail:      jindrichova@zsohrada.cz

telefon: 605 219 025

 

Konzultační hodiny dle objednávky:

čtvrtek 14,00 – 16,00 hodin

 

Výchovný poradce pro 1. stupeň

Mgr. Světlana Sívková

Kontakt:

mail:      sivkova@zsohrada.cz

telefon: 604 150 981

 

Konzultační hodiny dle objednávky:

pondělí 13,30 – 15,30 hodin

 

Školní metodik prevence

Mgr. Silvie Konečná

Kontakt:

mail:     konecna@zsohrada.cz

telefon: 605 234 430

Konzultační hodiny:

dle individuální domluvy

 

Školní psycholog

Mgr. Lucie Musilová

Kontakt:

mail:     musilova@zsohrada.cz

telefon: 605 371 174

 

Konzultační hodiny dle objednávky:

úterý 13,30 – 15,30 hodin

 

Základní principy a zásady práce ve škole: 

 • poradenství a primární prevence jsou součástí každodenního života v naší škole,
 • dobré klima ve škole, důvěra a pocit bezpečí jsou základními kameny prevence
  a realizují se s plnou podporou vedení školy a s podporou celého pedagogického sboru,
 • klíčovými osobami a nositeli poradenského a preventivního působení na naší škole jsou ředitel školy, zástupci ředitele, výchovný poradce, školní metodik prevence, školní psycholog, třídní učitelé a třídní učitelky, asistenti pedagoga,
 • spolupracujícími subjekty jsou školská poradenská zařízení a nestátní neziskové organizace v širokém okolí školy, 
 • školská poradenská zařízení (pedagogicko-psychologické poradny a speciálně pedagogická centra) poskytují metodickou podporu naší škole, zejména školnímu metodikovi prevence a výchovnému a kariérovému poradci, a intervenci v podobě jak individuální práce se žáky a rodiči, tak prostřednictvím programů pro celé třídy, 
 • neziskové organizace nabízejí ucelené programy specifické prevence – zejména závislostí, sekt a sektářství a aktuálních problémů různých věkových skupin žáků, tyto programy naše škola pravidelně využívá,
 • při výběru nabízených programů členové výchovného a preventivního týmu školy pečlivě zjišťují reference jak o programu, tak i o organizaci,
 • při realizaci programů vycházíme ze zásady, že efektivní působení je takové, které je kontinuální, promyšlené s jasně definovaným cílem; neefektivní, a tedy zbytečné jsou jednorázové aktivity typu přednášky pro velkou skupinu posluchačů bez možnosti diskuse
  (s výjimkou seznámení rodičů s programem školy),
 • všichni pedagogové v naší škole si plně uvědomují, že sebepromyšlenější program prevence nezabrání rizikovému vývoji některých žáků. Potom není v kompetenci školy problém vyřešit, ale delegovat péči o takového jedince jinam – obvykle pedagogicko-psychologickým poradnám nebo dalším zařízením, které posoudí další možnosti péče o takového jedince a škole doporučí konkrétní postup.

„Nedají se zvládat velké problémy, ale těm malým se dá předcházet!“

 

Škola

Úřední deska

Úřední deska

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Aktuální počasí

dnes, pátek 1. 12. 2023
sněžení 2 °C -2 °C
sobota 2. 12. sněžení 0/-3 °C
neděle 3. 12. sněžení -2/-11 °C
pondělí 4. 12. zataženo -4/-12 °C