Menu
Základní škola Vsetín, Ohrada 1876
Základní škola Vsetín, Ohrada 1876

2017

Logická soutěž BRLOH - postup do celostátního kola - vloženo 29. 11. 2017

Logická olympiáda - krajské kolo - vloženo 29. 11. 2017

Nikol Neubauerová z 8.B v celostátním kole OČJ - vloženo 23. 6. 2017

Viktor Gola z 5. A velmi úspěšný v KLOKANOVI - vloženo 20. 6. 2017

Celostátní kolo soutěže Technoplaneta - vloženo 13. 6. 2017

Krajské kolo Astronomické olympiády - vloženo 3. 5. 2017

Výtvarná soutěž "Příběhy světla" - vloženo 3. 5. 2017

Nikola Bravencová z 8.B získala ocenění ve výtvarné soutěži nadace Masarykova gymnázia „Příběhy světla“. Soutěž byla pořádaná v rámci VIII. ročníku Literárního jara ve Vsetíně 2017 pod záštitou hejtmana Zlínského kraje pana Jiřího Čunka.

Okresní kolo ve vybíjené - vloženo 26. 4. 2017

Naše družstvo dívek 4. a 5. ročníku vyhrálo okrskové kolo ve vybíjené žákyň 1. stupně a postoupilo do okresního kola, které se konalo 25. 4. 2017 na ZŠ Šafaříkova ve Valašském Meziříčí. Tam dívky vybojovaly 3. místo. Blahopřejeme!

Nikol Neubauerová z 8.B získala 3. místo v krajském kole Olympiády v českém jazyce - vloženo 13. 4. 2017

Nikol Neubauerová z 8.B získala 3. místo v krajském kole Olympiády v českém jazyce

Matematický klokan - vloženo 29. 3. 2017

Počátky této soutěže jsou spojeny se jménem australského matematika Petera O'Hallorana. Jeho záměrem nebylo vytvořit novou soutěž pro nejlepší, nejtalentovanější matematiky, ale získávat pro matematiku všechny žáky. Chtěl jim poskytnout radost ze soutěžení při řešení netradičních úloh a dopřát jim možnost porovnání vlastních schopností se stejně starými kamarády ve třídě, škole, ale i v širším okresním, regionálním či celostátním měřítku.

V České republice byl Matematický klokan uspořádán poprvé v roce 1995, soutěží se v šesti kategori-ích. Počet účastníků se rok za rokem zvyšuje. V prvním ročníku řešilo úlohy 25 tisíc žáků a studentů, ve čtrnáctém ročníku soutěže překročil počet účastníků z celé ČR 300 000.

Letošní ročník se uskutečnil 17. března a v naší škole se zúčastnili všichni žáci od 2. do 9. třídy. Navíc byla dána možnost zasoutěžit si i našim talentovaným prvňáčkům, kteří ve srovnání s druháky a třeťá-ky dopadli velmi dobře. V kategorii Cvrček (2. a 3. třída) bylo maximum 90 bodů. V dalších kategoriích pak 120 bodů.

Markéta Nerodilová v krajském kole Dějepisné olympiády - vloženo 29. 3. 2017

Dne 17. ledna 2017 se ve Valašském Meziříčí konalo okresní kolo Dějepisné olympiády, kterého se zúčastnily Jana Homolková z 8. B a Markéta Nerodilová z 9. A. Markéta Nerodilová postoupila do krajského kola, které proběhlo v Kroměříži 20. března 2017, a umístila se jako úspěšná řešitelka. Blahopřejeme!

Třída 2.B vyhrála soutěž MVK Vsetín „Nejlepší čtenářská třída 2017“ - vloženo 16. 3. 2017

V říjnu 2016 vyhlásily dětské knihovnice Masarykovy veřejné knihovny Vsetín soutěž pro žáky 2. - 5. tříd vsetínských základních škol. Do konce února 2017 se tak mohly přihlášené třídy utkat ve čtenářských dovednostech. Podmínky byly jednoduché: každý žák ze soutěžící třídy musel přečíst alespoň 2 knihy a alespoň jednou od října do února musela třída navštívit knihovnu při besedě. Každému žáku byl přidělen čtenářský list, do kterého zapisoval údaje a dojmy z přečtené knihy. Nechyběly ani obrázky, které děti namalovaly k vybrané knize.
Bohužel jsme se nemohli zúčastnit slavnostního vyhodnocení soutěže, neboť jsme byli na lyžařském kurzu. Velké překvapení nás ale čekalo hned první den po návratu - do třídy za námi přišly paní knihovnice předat nám diplom a ceny za 1. místo! Mimo drobných cen pro nejlepší čtenáře jsme celá třída vyhráli „Noc s Andersenem“ v knihovně. Už se moc těšíme!
Celý článek o soutěži si můžete přečíst na webu MVK Vsetín: ZDE

Olympiáda v českém jazyce - (vloženo 21. 2. 2017)

Nikol Neubauerová z 8.B získala 2. místo v okresním kole Olympiády v českém jazyce

Pythagoriáda - (vloženo 13. 2. 2017)

Dne 2. 2. proběhlo školní kolo matematické soutěže Pythagoriáda, která je určená žákům 5. – 8. třídy. Je velká škoda, že v této době byla velká nemocnost a mnozí šikovní a v matematických soutěžích zdatní žáci se nezúčastnili. Žáci během 60 minut měli možnost řešit 15 více či méně složitých úloh. Každý ročník měl své, tematicky založené zadání.
Autor: Mgr. Dana Šipulová

Okresní kolo Matematické olympiády - (vloženo 9. 2. 2017)

V okresním kole Matematické olympiády v kategorii Z5 získal 1. místo Viktor Gola z 5.A a v kategorii Z9 získala 12. - 13. místo Markéta Nerodilová z 9.A

Školní kolo astronomické olympiády - (vloženo 5. 1. 2017)

Info níže...